Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Медсестринство в акушерстві

Читайте также:
  1. Антибактеріальна профілактика в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології
  2. Медсестринство в педіатрії
  3. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

Крок М. Сестринська справа

При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено: над

входом в малий таз визначається округла, помірної щільності балотуюча частина плода.

Спинка плода зліва. Якому визначенню за акушерською термінологією відповідають

отримані дані акушерського дослідження?

A * І позиція, головне передлежання

B II позиція, головне передлежання

C І позиція, сідничне передлежання

D II позиція, сідничне передлежання

E Поперечне положення

Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під

наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяпологового періоду?

A * 2 години

B 3 години

C 6 годин

D 24 години

E 48 годин

Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився І період пологів. Які ознаки вказують

на його завершення?

A * Повне відкриття шийки матки

B Народження посліду

C Відкриття шийки матки на 3 см

D Постійний ниючий біль

E Народження плода

Породілля виписана з пологового будинку. Протягом якого терміну медсестра повинна

зробити патронаж?

A * Протягом 3 днів після виписки породіллі із пологового будинку

B Протягом 3-х тижнів після виписки породіллі із пологового будинку

C Протягом місяця після виписки породіллі із пологового будинку

D Протягом 3 місяців після виписки породіллі із пологового будинку

E Протягом 14 днів після виписки породіллі із пологового будинку

Медична сестра визначає достовірні ознаки вагітності. Який метод обстеження вона

повинна застосувати?

A * Прийоми Леопольда-Левицького

B Призначення сечі на наявність ХГ

C Вимірювання обводу живота

D Бімануальне обстеження

E Огляд шийки матки у дзеркалах

Вагітна М., 31 року, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання ОЖ, що

дорівнює 90 см і ВСДМ-30 см. Яка передбачувана маса плода?

A 2700 г

B 3100 г

C 3000 г

D 2900 г

E 2500 г

Роділля Н., 26 років, поступила у акушерський стаціонар із нормальною пологовою

діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою 3200 г. Затискач,

накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини, опустився на 10-12

см. Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?

A Альфельда

B Кюстнера-Чукалова

C Шредера

D Довженка

E Клейна

У вагітної А., 25 років, серцебиття плода 130 уд. /хв. , вислуховується ліворуч нижче пупка

і ближче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та передлежання

плода.

A І позиція, передній вид, головне передлежання

B ІІ позиція, передній вид, головне передлежання

C І позиція, задній вид, тазове передлежання

D ІІ позиція, задній вид, головне передлежання

E І позиція, передній вид, тазове передлежання

Вагітна Л., 29 років, у терміні вагітності 32 тижні, звернулась до лікаря ж/к зі скаргами на

швидку втомлюваність, спрагу. Вага жінки за тиждень збільшилась на 650 грамів. Вкажіть

допустиму прибавку ваги за тиждень.

A 350 грамів

B 250 грамів

C 450 грамів

D 550 грамів

E 650 грамів

У пiсляпологовому вiддiленнi медична сестра здiйснює I етап сестринського процесу.Що

iз нижчеперелiченого належить до суб’єктивного обстеження пацiєнтки:

A *Бесiда з породiллею

B Вимiрювання температури

C Визначення частоти пульсу

D Оцiнка характеру лохiй

E Визначення рiвня гемоглобiну в кровi

Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні

завнішних розмірів тазу отримали дані: 26 – 28 – 31 – 20. Який таз у жінки?

A * Нормальний

B Чоловічий

C Плоскорахітичний

D Простий плоский

E Загальнорівномірнозвужений

Вагітна 20 років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що спинка плода

розташована праворуч. Вкажіть позицію плоду?

A Друга

B Перша

C П’ята

D Четверта

E Третя

У вагітної до початку пологової діяльності відійшли навколоплідні води. Про яке

відходження вод їде мова?

A * Передчасне

B Ранне

C Своєчасне

D Запізніле

E -

Вагітна в терміні 7 тижнів, скарги на блювання 4 – 6 разів на добу, нудоту, відразу до їжі.

Вкажіть пріоритетну проблему у даної пацієнтки?

A * Блювання вагітної

B Відраза до продуктів харчування

C Порушення засвоєння їжі

D Порушення режиму сна

E Отруєння

Пацієнтка 20 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на затримку менструації

Загрузка...

протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем установлена вагітність 7 - 8 тижнів.

Назвати документ, який оформляється при взятті на облік по вагітності?

A *Індивідуальна карта вагітної і породіллі

B Обмінна карта

C Амбулаторна карта

D Історія пологів

E Контрольна карта диспансерного спостереження

На 3-й день после родов у родильницы поднялась температура – 38°С, боль в молочной

железе. Медсестра осмотрела родильницу: в левой молочной железе пальпируется

уплотнение 7х6, болезненное, над ним гиперемия, отек. Каковы действия медсестры по

реализации плана медсестринского вмешательства?

A *Пузырь со льдом на область молочной железы, вызвать врача

B Ввести анальгетики

C Грелка на область молочной железы

D Ввести жаропонижающие средства

E Компресс на молочную железу

Роженица Н., в III периоде родов, признаки Альфельда, Шредера положительные. Что

должна сделать медсестра для реализации плана медсестринских вмешательств?

A * Предложить роженице потужиться

B Потянуть за пуповину

C Провести наружный массаж матки

D Измерить АД

E Применить метод Абуладзе

У беременной 27 лет, при тазометрии выявилось, что размеры таза составили

26-29-31-20. Индекс Соловьева - 14,5 см. Определите истинную конъюгату.

A *11 см

B 12 см

C 9 см

D 10 см

E 13 см

У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні вагітності

38-39 тижнів з кровотечею зі статевих органів. При піхвовому дослідженні: шийка матки

згладжена, відкрита на один поперечний палець, внутрішнє вічко повністю закрите

губчастою тканиною. Яка патологія спостерігається у роділлі?

A *Центральне передлежання плаценти

B Бокове передлежання плаценти

C Крайове передлежання плаценти

D Низьке прикріплення плаценти

E Шийна вагітність

Першороділля 20 років на третій день після термінових пологів скаржиться на підвищення

температури до 39°С, озноб, біль внизу живота, гнійно-кров'янисті виділення зі статевих

органів. Яке ускладнення виникло у породіллі?

A *Післяпологовий ендометрит

B Лохіометра

C Аднексит

D Перитоніт

E Післяпологова виразка

Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони дорівнюють

25-29-30-20. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра?

A *Нормальний таз

B Простий плоский таз

C Плоскорахітичний таз

D Загальнозвужений таз

E Поперечнозвужений таз

До пологового будинку госпіталізовано жінку в строку вагітності 37-38 тижнів. ВСДМ-40

см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато дрібних

частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка 136 за 1 хв., та

праворуч вище пупка 140 за 1 хв.

Про що йде мова?

A *Багатоплідна вагітність

B Гідроцефалія плода

C Гігантський плід

D Розгинальне передлежання

E Тазове передлежання

У пологовий будинок поступила роділля. Пологи ІІ, термінові. Розміри тазу 23-26-28-17

см. Пологова діяльність почалась 8 годин тому. Роділля неспокійна. Перейми часті,

болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Ознака Вастена позитивна. Яке

ускладнення виникло у роділлі?

A *Загроза розриву матки

B Розрив матки, що розпочався

C Розрив матки, що відбувається

D Тетанус матки

E Звуження тазу ІІІ ступеню

У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як називають

таке відходження навколоплідних вод?

A *Раннє

B Вчасне

C Передчасне

D Запізніле

E Високий надрив плодового міхура

Роділля К., 26 р. Пологи ІІ. ІІІ період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка тривалість

послідового періоду?

A 30 хвилин

B 15 хвилин

C 60 хвилин

D 45 хвилин

E 40 хвилин

Медична сестра проводить вимірювання зовнішніх розмірів тазу. Що характерно для

загальнорівномірнозвуженого тазу?

A Всі розміри зменшені на однакову величину

B Вкорочені прямі розміри тазу

C Вкорочені поперечні розміри тазу

D Вкорочені усі косі розміри тазу

E Зменшення прямого розміру входу в малий таз

Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода

розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна,

“балотуюча”, крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання

плода.

A *Повздовжнє положення, перша позиція, головне передлежання.

B Повздовжнє положення, друга позиція, головне передлежання.

C Повздовжнє положення, перша позиція, тазове передлежання.

D Поперечне положення, друга позиція.

E Повздовжнє положення, друга позиція, тазове передлежання.

У породіллі в післяпологовому періоді медична сестра виявила кровотечу зі статевих

шляхів. Крововтрата під час пологів склала 450мл. Розривів м'яких тканин родового

каналу немає, послід цілий. Матка періодично скорочується і розслабляється. Кров, що

витікає з матки, утворює згортки. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку

картину?

A *Гіпотонічна маткова кровотеча.

B ДВЗ-синдром.

C Атонічна кровотеча.

D Розрив матки.

E Емболія навколоплідними водами.

Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу – перші

рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:

A *24 тижні

B 20 тижнів

C 16 тижнів

D 28 тижнів

E 32 тижні

Роділля М.,26 років, І період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри

пульсу і артеріального тиску у роділлі?

A *Кожні 2 години

B Кожні 4 години

C Кожні 6 години

D Кожну годину

E Кожні 30 хвилин

У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду Ви

оберете:

A *Щотижневе зважування вагітної

B Підрахунок частоти дихання

C Підрахунок частоти серцевих скорочень

D Вимірювання температури тіла

E Визначення внутрішньоутробної маси плода

На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнтка Г. 35 років, з приводу загрози

переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського догляду,

медична сестра повинна звернути увагу на:

A *Наявність кров’янистих виділень із піхви

B Показники температури тіла

C Показники артеріального тиску

D Частоту серцевих скорочень

E Наявність апетиту

Породіллі проведений курс лікування з приводу післяпологового маститу. При оцінці

результатів медсестринських втручань Ви в першу чергу звернули увагу на :

A *Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз

B Нормалізацію лактації

C Нормалізацію сну

D Покращення апетиту

E Покращення самопочуття

При взятті мазка на визначення ступеню чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок

Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви

слаболужна. Це характерно для:

A *ІІІ ступеню чистоти піхвового вмісту

B І ступеню чистоти піхвового вмісту

C ІІ ступеню чистоти піхвового вмісту

D ІV ступеню чистоти піхвового вмісту

E V ступеню чистоти піхвового вмісту

При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено,

що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це відповідає :

A *24 тижням вагітності

B 36 тижням вагітності

C 28 тижням вагітності

D 32 тижням вагітності

E 40 тижням вагітності

Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної виявлено: положення плода

повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання, Вкажіть найкраще

місце вислуховування серцебиття плода.

A * Нижче пупка ліворуч

B Вище пупка праворуч

C Нижче пупка праворуч

D Вище пупка ліворуч

E На рівні пупка

У пацієнтки 28 років під час профілактичного огляду було виявлено гіперемію в ділянці

зовнішнього вічка шийки матки. Подальша тактика медичної сестри:

A *направити до лікаря гінеколога

B призначити спринцювання

C призначити піхвові ванночки

D призначити заспокійливі

E зробити посів піхвових виділень

Роділля поступає в пологовий будинок. Для визначення очікуваної маси плода

медсестра вимірює обвід живота. На якому рівні слід розмістити сантиметрову стрічку?

A *На рівні пупка

B Посередині між пупком і мечоподібним відростком

C На три поперечні пальці нижче пупка

D На два поперечні пальці вище пупка

E На рівні висоти стояння дна матки

Роділля ,34 років, доставлена машиною швидкої допомоги в пологовий будинок. Пологи в

строк. За яким показником медична сестра оцінить початок пологової діяльності?

A *За частотою та тривалістю перейм

B За станом роділлі

C За станом плода

D За часом вилиття навколоплодових вод

E За станом плодового міхура

Другий період пологів. Голівка плода прорізується.Яке залежне сестринське втручання

потрібно виконати з метою профілактики кровотечі в ІІІ періоді пологів?

A *Ввести метилергометрин

B Ввести вікасол

C Ввести дицинон

D Ввести маммофізин

E Ввести анальгін

У породіллі на третю добу післяпологового періоду з'явились скарги на болі в молочних

залозах. Молочні залози значно та рівномірно збільшені, нагрубші, болючі при пальпації,

при натисканні з сосків виділяються крапельки молока. Яке медсестринське втручання

потрібно виконати в першу чергу?

A *Спорожнити молочні залози шляхом зціджування

B Обмежити пиття

C Імобілізувати молочні залози

D Компрес на молочні залози

E Ввести знеболюючий препарат

Медсестра готує вагітну до УЗД. Що доцільно провести для реалізації плану

медсестринського втручання?

A *Провести роз'яснення в плані підготовки

B Виміряти АТ, Рs

C Обмеження гострої їжі

D Обмеження вживання рідини

E Провести бесіду з родичами

У післяпологовому відділенні медсестра проводить бесіду з породіллею. На які проблеми

породіллі треба звернути увагу?

A *Скарги породіллі з боку статевих органів та молочних залоз

B Скарги породіллі на підвищену пітливість

C Скарги породіллі на підсилення апетиту

D Скарги породіллі на сонливість

E Скарги породіллі на відчуття спраги

Першороділля 23-х років народила живого доношеного хлопчика вагою 3200 г. Через 30

хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата

110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?

A *Запропонувати роділлі потужитись

B Ввести в/в 1 мл окситоцину

C Застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревічу

D Застосувати зовнішній прийом по Гентеру

E Провести ручне виділення посліду

У вагітної 35 років, в терміні вагітності 20 тижнів було зафіксовано патологічну прибавку у

вазі. Яке обстеження необхідно провести для виявлення прихованих набряків при підозрі

прегестозу?

A *Проба Мак-Клюра-Олдріча

B Вимірювання артеріального тиску на обох руках

C Визначення білку в сечі

D Визначення сечовини та креатиніну

E УЗД

Ви проводите заняття в жіночій консультації з питань статевого здоров’я. Обговорюючи

фази нормального менструального циклу, ви повідомите про зміни, що відбуваються в

яєчниках під час овуляції, а саме:

A *Розрив фолікула і вихід яйцеклітини

B Утворення жовтого тіла менструації

C Продукування прогестерону

D Утворення жовтого тіла вагітності

E Створення умов для імплантації

Під час обстеження вагітної в терміні 36 тижнів Ви з’ясували, що поздовжня вісь плоду

утворює з поздовжньою віссю матки прямий кут. Про яке положення плода іде мова?

A *Поперечне

B Косе

C Поздовжнє

D Лобне

E Тазове

Ви проводите зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів

Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком. Визначте

термін вагітності.

A *16 тижнів

B 12 тижнів

C 20тижнів

D 30 тижнів

E 36 тижнів

Ви медична сестра ЖК, приймаєте участь в організації занять з безпечного материнства

та батьківства, та інформуєте слухачів про періоди пологів. Які періоди пологів ви

знаєте?

A *Розкриття, зганяння, послідовий

B Прелімінарний, розкриття, послідовий

C Прелімінарний, зганяння, послідовий

D Провісники, розкриття, зганяння

E Розкриття, зганяння, післяпологовий

При обстеженні жінки з терміном 24 тижні була запідозрена багатоплідна вагітність. Який

метод обстеження підтвердить багатопліддя?

A * вислуховування серцебиття плода в двох пунктах

B вимірювання ОЖ і ВДМ

C вимірювання пульсу і АТ жінки

D вислуховування серцебиття в одному пункті

E вимірювання розмірів тазу

Породілля 25 років перебуває у індивідуальній пологовій палаті. Друга доба

післяпологового періоду. Які показники будуть засвідчувати про фізіологічний перебіг

цього періоду?

A * АТ – 120/75 мм.рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,7°C, дно матки на рівні пупка, щільної

консистенції, лохії кров'янисті

B АТ - 100/60 мм рт.ст., пульс – 80 уд./хв., t – 37,8°C, дно матки на рівні пупка, щільної

консистенції, лохії кров'янисто-слизові

C АТ – 110/60 мм.рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки вище пупка, розм'якшена,

лохії кров'янисті

D АТ – 125/85 мм.рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки нижче пупка, лохії

слизові

E АТ – 120/75 мм.рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки за лоном, лохії

кров'янисті

Медсестра обстежує вагітну жінку в терміні вагітності 36 тижнів. При огляді медсестра

звернула увагу, що живіт овоїдної форми, витягнутий в поперечному напрямку.

Серцебиття плода – 140 уд./хв., тони ясні, діяльність ритмічна і вислуховується на рівні

пупка справа. За допомогою яких прийомів Леопольда-Левицького медсестра може

визначити положення та позицію плода?

A *І-го і ІІ-го прийомів Леопольда-Левицького

B ІІІ-го прийому Леопольда-Левицького

C І-го прийому Леопольда-Левицького

D ІІІ-го і ІV-го прийомів Леопольда-Левицького

E ІV-го прийому Леопольда-Левицького

В регістратуру жіночої консультації звернулася вагітна жінка з приводу взяття її на облік з

приводу вагітності. Який медичний документ, що забезпечує зв'язок жіночої консультації,

пологового будинку і вагітної повинна заповнити медсестра?

A * індивідуальну карту вагітної і роділлі

B контрольну карту диспансерного обліку

C журнал обліку вагітності

D медичну картку амбулаторного хворого

E історію пологів

В ранньому післяпологовому періоді за призначенням лікаря медсестра

внутрішньом'язово ввела породіллі 1мл (5 ОД) окситоцину. Що буде критерієм оцінки

результатів медсестринського втручання?

A *підвищення тонусу матки

B підвищення артеріального тиску

C зниження тонусу матки

D прискорення пульсу

E зниження артеріального тиску

Ви медсестра жіночої консультації, у обов’язки якої входить патронаж породіль. Скільки

часу триває післяпологовий період ?

A 6-8 тижнів

B 4-5 тижнів

C 2-3 тижні

D 1 місяць

E 1 рік

Роділля 26 років доставлена у пологове відділення з переймами, які почалися 12 годин

тому. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через 12-15 хв. Серцебиття плода

140 уд./хв., ритмічне. При піхвовому обстеженні: шийка згладжена, розкриття 4 см,

плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Про яке

ускладнення пологів йде мова?

A *первинна слабкість пологової діяльності

B дискоординована пологова діяльність

C надмірно сильна пологова діяльність

D вторинна слабкість пологової діяльності

E загроза розриву матки

Ви працюєте у приймальному відділенні пологового будинку. Поступає жінка з

доношеною вагітністю. Що свідчить про початок пологів?

A *Наявність регулярних перейм

B Наявність нерегулярних перейм

C Відходження навколопдіних вод

D Відходження слизової пробки

E Опущення дна матки

Ви працюєте медичною сестрою в жіночій консультації. Які ознаки відносяться до

ймовірних ознак вагітності?

A зміна величини, форми і консистенції матки

B зміна апетиту, смаку, нудота, блювання зранку

C пігментація шкіри на обличчі, навколо сосків, по білій лінії живота

D промацування частин плода

E вислуховування серцебиття плода

У породіллі 20 років щойно народилась доношена дитина чоловічої статі. Необхідно

провести профілактику офтальмії. Назвіть препарат за допомогою якого здійснюють таку

профілактику?

A 1% тетрациклінова мазь

B Пеніцилін.

C Преднізолон.

D Фурацилін.

E 2% олійний розчин хлорофіліпту

У роділлі ІІІ період пологів. Через 10 хвилин дно матки відхилилося у бік правого

підребір’я. Вкажіть ознаку відділення плаценти.

A *Шредера

B Альфельда

C Довженка

D Чукалова-Кюстнера

E Абуладзе

У першовагітної жінки 24 років терміном 38 – 39 тижнів, з’явився переймоподібний біль

внизу живота і попереку по 15-20 секунд через 1-2 години. Як оцінити такі симптоми?

A *Прелімінарний період

B Перший період пологів

C Третій період пологів

D Післяпологовий період

E Другий період пологів

У роділлі К, 25 р. при піхвовому обстеженні шийка матки згладжена, розкриття 4 см;

плодовий міхур відсутній, передлегла частина сідниці. Вкажіть період пологів.

A * I період пологів

B II період пологів

C Провісники пологів

D III період пологів

E Післяпологовий період

На прийом у жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на поганий

апетит,нудоту,припинення менструації протягом 2 місяців. Який метод дослідження

необхідно провести для виявлення вагітності?

A *Огляд в дзеркалах на гінекологічному кріслі

B Вимірювання розмірів тазу

C Вимірювання висоти стояння дна матки

D Вимірювання окружності живота

E Вимірювання індексу Соловйова

Медична сестра при огляді вагітної жінки визначає розташування плода у порожнині

матки. Для цього вона застосовує

A *Прийоми Леопольда

B Вимірювання розмірів тазу

C Аускультацію плода

D Перкусію живота

E Вагінальне дослідження

Вагітна цікавиться у медичної сестри про термін пологів, якщо перший день останньої

менструації був 10.05. Медична сестра визначила очікувану дату пологів:

A 17.02

B 10.03

C 29.03

D 20.04

E 27.05

Породілля, 23 роки, знаходиться у післяпологовому відділенні. Дно матки перебуває на

рівні пупка, лохії кров’янисті. Якій добі післяпологового періоду відповідають ці

симптоми?

A 1-2-й добі

B 3-4-й добі

C 5-6-й добі

D 7-8-й добі

E 10-й добі

У пологовий будинок доставлено першороділлю 23 років у тяжкому непритомному стані.

Зі слів чоловіка, у дружини з’явилися: головний біль , біль у надчеревній ділянці, було

блювання, потім почався судомний напад з втратою свідомості. При госпіталізації:

свідомість відсутня, обличчя одутле, бліде, повіки набряклі, АТ – 160/100 мм рт. ст. Яка

дійсна проблема пацієнтки?

A *Судомний напад

B Біль голови

C Блювання

D Одутле обличчя

E Гіпертензія

Після народження дитини необхідно провести профілактику офтальмії. Який препарат

повинна підготувати медсестра ?

A *Мазь тетрациклінову

B Розчин фурацилліну

C Розчин йодонату

D Розчин сульфацилу натрію

E Мазь ністатинову

У жіночу консультацію на облік поставлена пацієнтка зі строком вагітності 6-7 тижнів .

Скарги на нудоту . Про що в першу чергу необхідно провести бесіду з пацієнткою ?

A *Про раціональне харчування

B Про гігієну зовнішніх статевих органів

C Про догляд за молочними залозами

D Про необхідність відвідування жіночої консультації

E Про необхідність обстеження

Визначити, яке положення плоду, якщо голiвка біля дна матки:

A *Повздовжнє

B Сiднiчне

C Потиличне

D Тазове

E Поперечне

Серцебиття плоду прослуховується нижче пупка праворуч, яка позицiя плода?

 

A *Друга позицiя

B Перша позицiЯ

C Повздовжна позицiя

D Поперечна позицiя

E Задня позицiя

Третiм прийомом Леопольда можна визначити:

A Передлежання плоду

B Вид позицiі плоду

C Позицію плоду

D Багатоплідну вагітність

E Очікувану масу плоду

На скiльки см вважається розкриття шийки матки повним:

A *10-12 см.

B 8-9см

C 9-10 см.

D 13-14 см

E 15 см

У вагітної при зовнішньому обстеженні прийомами Леопольда встановлено: праворуч -

пальпується щільна, гладенька широка поверхня, зліва - мілкі виступи, над входом в таз -

щільна балотуюча велика частина плода. Вкажіть положення, позицію та передлежання

плода.

A *Повздовжнє, друга, головне

B Повздовжнє, друга, сідничне

C Повздовжнє, перша, сідничне

D Повздовжнє, перша, головне

E Косе, друга позиція

У передпологовій палаті знаходиться першороділля, 22 р., з нормальною пологовою

діяльністю. Стан роділлі і плода задовільний. Положення плода повздовжнє.

Передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Спинка розташована до лівого

боку матки. Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода.

A *Нижче пупка ліворуч.

B Вище пупка праворуч.

C Вище пупка ліворуч.

D Нижче пупка праворуч.

E На рівні пупка.

 


Дата добавления: 2015-02-22; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
в. Перкутанный.| Пояснительная записка

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.103 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав