Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Санітарно-гігієнічні вимоги до облаштування та утримання ФАПів.

Читайте также:
  1. III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
  2. III. Вимоги безпеки під час роботи.
  3. IV. Вимоги до технологічних процесів лісосічних робіт
  4. IV. Вимоги соціальної відповідальності
  5. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
  6. V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ
  7. Види і основні вимоги до виробничого освітлення
  8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  9. Вимоги безпеки до експлуатації електрообладнання і потенційно небезпечних об’єктів
  10. Вимоги безпеки до майстерень

Щоб наблизити медичну допомогу сільському населенню у ті місця, де немає сільської дільничної лікарні , або амбулаторії ,було створено ФАПи. Вони розміщуються на периферії дільниці у най віддалених місцях. Звичайна сільська лікарняна дільниця обслуговує 5-7 тис.мешканців у радіусі 7-10 км. До складу дільниці входять 3-5 ФАПів, 1-2 пологових будинки, сезонні і постійні ясла, дитячі комбінати, фельдшерські оздоровчі пункти на підприємствах з переробки сільськогосподарчих продуктів тощо.

У ФАПі здійснюється первинна медико-санітарна допомога сільським жителям, які мешкають на відстані 5 км. і більше від дільничної лікарні. На обслуговування 700-900 жителів виділяється одна посада фельдшера. Якщо кількість жителів становить 2400-3000-3 посадові місця - 1 фельдшер, 1 акушерка, 1 патронажна сестра. Як правило у ФАПах працюють фельдшер, акушерка і санітарка.

Фельдшер ФАП здійснює негайну медичну допомогу хворим як амбулаторно, так і вдома, проводить профілактичну роботу, виявляє та ізолює інфекційних хворих. Якщо потрібна лікарська допомога і консультація, фельдшер направляє хворих до дільничного лікаря.

ФАП обладнується необхідним набором інструментарію, перев'язувальним матеріалом, медикаментами. При ФАПах є кілька ліжок для госпіталізації роділь та ізоляції інфекційних хворих, аптечні пункти для продажу населенню медикаментів, санітарної гігієни.

Завідуючим цим пунктом є фельдшер. Працівники ФАПу беруть активну участь у конференціях медичних працівників дільничних і районних лікарень за планом, складеним лікарем району, підвищують свою кваліфікацію або спеціалізацію на базі районної лікарні.

Завідуючий ФАПом має право звільняти хворих від роботи у разі втрати працездатності на термін до 3-х днів. Подальше звільнення надається лікарем дільничної або районної лікарні.

Працівники ФАПу відповідають за стан навколишнього середовища з точки зору санітарії та запобігання інфекційним захворюванням. З цього приводу у ФАПі складаються комплексні плани оздоровчих заходів населених пунктів на рік. Ці плани стосуються не тільки лікувально-профілактичних заходів, а й заходів щодо благоустрою населених місць, поліпшення санітарних умов на молочнотоварних фермах, у продовольчих магазинах, джерелах водопостачання.

Медичний персонал ФАПу повинен вести повсякденний облік своєї діяльності за певною формою.

У разі виявлення інфекційного захворювання фельдшер госпіталізує хворих, повідомляє головного лікаря дільничної лікарні і районної СЕС, направляючи туди карту екстреного повідомлення (спочатку по телефону). Фельдшер ФАП веде також спостереження за особами, які контактували з інфекційними хворими. Серед населення, у школах, клубах на польових станах проводиться робота із санітарної освіти, виховання здорового способу життя.

Одним з найважливіших завдань ФАПу є якомога раніше виявлення вагітних жінок ( до 3-х місяців вагітності ). Після цього наступним завданням є їх облік, спостереження за ними, раціональне їх працевлаштування, допомога під час пологів у ФАПі, або у міському пологовому будинку.

За наявності будь якої патології вагітності і будь яких ускладнень працівники ФАПу повинні своєчасно госпіталізувати вагітну в сільську дільничну або районну лікарню.

Після народження дитини фельдшер або акушерка повинні видати батькам довідку про її народження для реєстрації у ЗАГСІ.

Працівники ФАПу активно спостерігають за станом здоров'я і розвитком дітей першого року життя, недоношеними і фізично слабкими, а також за дітьми з багатодітних і соціально неблагополучних сімей. Хворих дітей у разі необхідності госпіталізують.

Фельдшери беруть участь у підготовці до польових робіт, яка починається восени. Проводиться диспансерне обстеження усього населення, беруться на диспансерний нагляд хворі, з наступним активним їх лікуванням, підготовляється персонал для роботи в сезонних яслах. У бригадах створюються санітарні пости , які оснащуються аптечками, перев'язувальним матеріалом, шинами і носилками. Крім того повинні бути індивідуальні пакети для трактористів і комбайнерів для здійснення само і взаємо допомоги.

Медичні працівники повинні стежити за дотриманням правил з техніки безпеки і охорони праці, спрямованих на запобігання травмам, захворюванням і отруєнням отрутохімікатами.

Перша медична допомога має бути максимально наближена до місця польових робіт. Фельдшер і медична сестра під час польових робіт повинні щоденно бувати у полі як для здійснення лікувальної V допомоги, так і для проведення санітарно профілактичної роботи.

На селі виконуються усі засоби і методи санітарної освіти -лекції, бесіди, виставки, розповсюдження книг і брошур, кінофільми тощо.


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав