Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Синдром детально описан советским невропатологом С. В. Бабенковой в 1971 г.

Читайте также:
  1. I.1. ОПИСАНИЕ СПЕЦКУРСА
  2. А) выраженностью болевого синдрома
  3. Абстинентный синдром, лечение.
  4. Абстинентный синдром.
  5. Агрессивность в структуре различных синдромов, вызванных хромосомными аномалиями.
  6. Адреногенитальный синдром.
  7. Алгоритм оказания неотложной помощи при остром коронарном синдроме с подъемом и без подъема сегмента ST.
  8. Алгоритм описания повреждений
  9. Алгоритмы и способы их описания.
  10. Алкоголизм 2 стадии, абстинентный синдром

При ушкодженні правої півкулі порушується безпосередньо запам'ятовування, спостерігається порушення тонких видів чутливості й гностичних розладів (астереогноз, аутотопагнозія, псевдополімелія, псевдоамелія, анозогнозія й ін.)

Астереогноз (предметна агнозия). Хворий губить здатність впізнавати предмети на дотик, не інтегруються тактильні відчуття, що надходять від об'єкта.Аутопагнозія - при аутотопагнозії виникає ігнорування половини тіла, невпізнавання окремих його частин (частини обличчя, пальці рук), порушення оцінки положення окремих частин тіла у просторі. Псевдополімелія — помилкове відчуття наявності додаткових кінцівок. Порушення схеми тіла. Анозогнозія- хворі не усвідомлюють дефекти, викликані патологічним процесом.

 

9. Дайте порівняльну характеристику особливостям чоловічого та жіночого мозку; проаналізуйте їх зв'язок з тендерними когнітивними відмінностями.

1.Чоловічий мозок більше жіночого, але в міру старіння в чоловіків він зменшується швидше, ніж у жінок. 2. Жіночий мозок працює при більше високій температурі. 3. Чоловічий мозок містить приблизно в 6,5 разів більше сірої речовини, у той час як у жіночому мозку в 10 разів більше білої речовини. Тому чоловіки кращі в математиці, а у жінок краще розвинена вербальна сфера (чоловіки використовують 7000 слів у день, а жінки - 20000). 4. Чоловіки набирають в інтелектуальних тестах у середньому на 4-5 пунктів більше жінок. 5. Дівчата в ранньому віці, як правило, сильніше реагують на різкі й дратівні звуки, ніж хлопчики. 6. Кора більших півкуль чоловіка містить порядком 11 мільярдів нервових клітин, а жінки - близько 9, на 2 мільярди менше.

Ліва півкуля відповідає за аналітичне мислення, підлегле правилам логіки. Права половина мозку відповідає за креативністьь, уяву й емоції. У жінок обидві півкулі мозку задіяні однаково активно. А мозок чоловіка влаштований так, що одна із них домінує - як правило, ліва. При цьому в чоловіків не дужео активно працюють дугові контакти, що забезпечують обмін інформацією між двома півкулями мозку. Тому жінки, як правило, тонше чоловіків розбираються у власному емоційному світі, так само як й у почуттях інших людей.

У жінок гіпокамп більше, ніж у чоловіків. Таке анатомічне розходження може бути пов'язане з особливостями навігації. Чоловіки визначають маршрути пересування головним чином за рахунок оцінки відстаней й орієнтації в просторі, а жінки - за допомогою наземних орієнтирів.

Чоловічий центр(супрохіазматичне ядро таламуса) зв'язаний із зоровими нервами, а жіночий (вентролатеральне ядро таламуса) - зі слуховою системою. Тому чоловічі пристрасті завжди пов'язані із зовнішньою частиною жіночого тіла. Жінці, навпроти, важливо, що вона чує.

Лімбічна система зберігає масу вроджених програм-поведінки, які й змушують нас поводитися як чоловіка або як жінку. За зовнішній світ, розумову діяльність - кортикальна система, кора великого мозку. Там перебувають центри усвідомленого сприйняття, асоціацій, аналізу й побудови систем, вибору, порівняння й прийняття рішень.

У результаті потужності двох систем у чоловіка вони рівні, а в жінки домінує лімбічна система. За рахунок різниці в співвідношенні систем мозок чоловіка й мозок жінки організовані по-різному. Інтелект жінки може бути дуже й дуже високий, просто працює на основні цілі й завдання. Дві системи, що переважають у чоловіка, на відміну ніж у жінки рівні по силі, тому часто працюють одна проти одної.

 


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав