Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Автоматизований вибір заходів (АВЗ) з профілактики виробничого травматизму з охорони праці

Читайте также:
  1. Аварією першої категорії, що розслідується у порядку, встановленому законодавством про охорону праці, є аварія, внаслідок якої загинуло _________ і більше осіб.
  2. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність медичних працівників
  3. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях.
  4. Аналіз виробничого освітлення
  5. Аналіз виробничого травматизму на підприємстві.
  6. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  7. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  8. аналіз і прогнозування травматизму та професійних захворювань
  9. Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів виробничого середовища

 
 

 


Заходи абстрактні

Вихід

       
   
 
 


Відомості про травматизм

Вхід

Професія

 
 

 

 


Початковими даними для АВЗ є причини і характеристики виробничих небезпек, які одержані на основі аналізу і прогнозу. Маючи перелік причин і характеристик, можна розробити відповідний перелік заходів. Разом з тим, такі заходи є абстрактними, і для практичного використання потрібна їх конкретизація відповідним обставинам. Сполучення можливих показників травматизму за 32 класифікаторами дає велику множину варіантів. В цих умовах принцип відбору конкретних обставин до абстрактного переліку заходів є єдино можливим. На основі обліку і аналізу початкових даних здійснюється прогноз виробничих небезпек та визначення їх причин. При визначенні причин виконується відбір адекватних їм абстрактних заходів

Із сукупності умов, яким відповідає причина - захід, вибираються конкретизуючи ознаки: професія, виробнича дільниця, виконувана робота, обладнання та інше, в результаті яких може статися травма - джерело виробничої небезпеки. Крім цього, на основі прогнозу визначаються просторові та часові характеристики можливого прояву небезпеки. В результаті цього абстрактні заходи набувають конкретної форми, що забезпечує усунення тих причин виробничих небезпек, для яких вони розроблені. Оцінка фактичних та прогнозованих даних дозволяє проводити коригування прогнозу небезпечних виробничих факторів.

Декомпозиція заходів по зниженню рівня виробничого травматизму. підвищення стану умов та безпеки праці

 

 


Санітарно-гігієнічні заходи
Технологічні заходи
Технічні заходи
Організаційні заходи
1рівень

       
   
 
 
рівень     рівень   рівень
 


 

2рівень

               
 
Навчання Інструктажі Розпорядок праці Номенклатурні заходи Контроль Планування Виховання
 
Огородження Заземлення Автоматизація Електробезпека Засоби пожежогасіння Сигналізація Блискавкозахист    
 
Маршрути руху Оснащення робочого місця Механізація Автоматизація Благоустрій територій, споруд
 
 

 


3рівень

 
 

 


На основі набутих теоретичних знань студент повинен

знати:

- актуальні проблеми охорони праці;

- методи аналізу та прогнозу;

- автоматизовані системи обліку, аналізу та прогнозу нещасних випадків;

- заклади, що здійснюють фундаментальні і прикладні наукові дослідження з проблем охорони праці.

вміти:

- застосовувати потрібні методи аналізу та прогнозу виробничих ризиків;

- визначати раціональні заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища;

- проводити наукові дослідження в галуpі охорони праці.

 

Питання для контролю

1. Назвіть актуальні проблеми охорони праці.

2. Які методи аналізу та прогнозу застосовуються при дослідженні виробничого травматизму.

3. Які Ви знаєте автоматизовані системи обліку, аналізу та прогнозу нещасних випадків, оцінки тенденцій динаміки травматизму, захворювань, умов праці.

4. Що є передумовою розроблення комплексних заходів, спрямованих на доведення умов і охорони праці до нормативних вимог, підвищення рівня охорони праці.

 

Література:

1. М.І. Федоров, Т.Г. Лапенко, О.У. Дрожчана Охорона праці в галузі(збірник) – Полтава, ПДАА, 2009. –С.115-120.

2. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посібник. –5-те вид., допов. І перероб. К.: Університет «Україна», 2011. –С.195-200.

 


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав