Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІ семестр

Читайте также:
  1. II курсу медичних факультетів на осінній семестр 2014-2015 навчального року
  2. II семестр
  3. V. Організація, проведення та документальне оформлення семестрового контролю
  4. Бірінші семестрлік жұмыстарды жазу бойынша әдістемелік нұсқаулар
  5. В осеннем семестре 2014/2015 учебного года
  6. В период промежуточной аттестации осеннего семестра 2014/2015 учебного года
  7. Весенний семестр
  8. ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4-ГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР
  9. ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4-ГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ОСЕННИЙ семестр
  10. за 2 семестр для студентов заочного обучения

Математика

 

№ п/п Тема уроку     № завдань Дата
1. „Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число ” Ділення на одноцифрове число . Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі. 523-533  
2. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок ). Задачі на вивчений матеріал. 534-543  
3. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 544-552  
4. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 553-561  
5. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку , коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 562-569  
6. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку , коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці . 570-576  
7. Ділення багатоцифрових чисел , що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 577-585  
8. Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці . № 586 – 594 Самостійна робота 586-594  
9. Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал. 595-602  
10. Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух. 603-609  
11. Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух. 610-619  
12. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух. 620-628  
13. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10 , 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу. 629-639  
14. Контрольна робота № 1 т.б.    
15. 1.Аналіз контрольної роботи. „Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел , що закінчуються нулями .” Дроби. 2.Дроби. Задачі на знаходження частини числа за його частиною . 640-648  
16. Складені задачі , які включають знаходження частин. Порівняння частин . Складені задачі ,які включають знаходження частин числа. 649-656  
17. Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі , які включають знаходження частини числа. 657-665  
18. Знаходження дробу від числа . Задачі, на знаходження дробу від числа. 666-672  
19. Складені задачі ,які включають знаходження дробу від числа. Знаходження значення виразу з буквою , що повторюється два рази. 673-681  
20. Складені задачі ,які включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток . Подання дробу, як частки двох чисел. Самостійна робота 682-692  
21. Множення чисел , що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел , одним із множників якого є число 10 ,100, 1000. Розв’язування задач , що включають знаходження числа а його добутком. 693-700  
22. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі , розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа. 701-709  
23. Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа, підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа. 710-718  
24. Задачі на пропорційне ділення. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа. 719-726  
25. Знаходження добутку виду 2400 * 30 усним і письмовим способом. Розв’язування задач з буквеними даними . Задачі на пропорційне ділення. 727-736  
26. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей. Самостійна робота. 737-745  
27. Ділення чисел , що закінчуються нулями. Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення . Повторення ділення з остачею на одноцифрове число. 746-755  
28. Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення . 756-763  
29. Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею . Задачі на пропорційне ділення. Рівняння. 764-772  
30. Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій . 773-780  
31. Ділення виду 45780:60 і 299600:700. Задачі на рух. 781-789  
32. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку , коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння. 790-799  
33. Ділення чисел , що закінчуються нулями . Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач. 800-809  
34. Контрольна робота №2 т.б. 2    
35. 1.Аналіз контрольної роботи. „Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число” Множення на двоцифрове число 2.Повторення множення двоцифрових чисел ( письмово ). Задачі на знаходження числа за двома різницями. 810-817  
36. Множення трицифрових чисел на двоцифрові . Задачі на знаходження числа за двома різницями . Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом. 818-824  
37. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові ( загальний випадок ). Задачі на знаходження числа за двома різницями . 825-831  
38. Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями . Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді . Розв’язування задач на знаходження числа за його дробом. 832-839  
39. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями. 840-848  
40. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії. 849-856  
41. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 ×403 . Задачі на рух і площу.Самостійна робота. 857-864  
42. Ділення на двоцифрове число Поняття про середнє арифметичне . Задачі на дроби. 865-874  
43. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки . Задачі на знаходження середнього арифметичного ( ознайомлення). 875-883  
44. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння. 884-891  
45. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові ( загальний випадок ). Задачі на знаходження середнього арифметичного. 892-898  
46. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. Задачі на знаходження середнього арифметичного. 899-906  
47. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. . Задачі на знаходження середнього арифметичного. Самостійна робота. 907-914  
48. Ділення у випадку , коли частка містить нулі. Повторення задач на зведення до одиниці. 915-922  
49. Ділення на двоцифрове число у випадку , коли в кінці частки є нуль. . Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі з буквеними даними. 923-930  
50. Ділення з остачею на двоцифрове число , коли частка закінчується нулем. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на спільну роботу. 931-938  
51. Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. . Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби. 939-945  
52. Сумісні дії з багатоцифровими числами. . Задачі на спільну роботу. Рівняння . 946-952  
53. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей. 953-961  
54. Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. . Складання і розв’язування рівнянь. Ділення іменованих чисел. 962-969  
55. Контрольна робота . т.б.3    
56. 1.Аналіз контрольної роботи. Повторення 2.Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число. Задачі на зустрічний рух. Задачі на зведення до одиниці. 970-977  
57. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку , коли в записі частки є нуль( ознайомлення ). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними. 978-985  
58. Міри часу. Повторення. Таблиця одиниць вимірювання часу. Століття, секунда. . Задачі на зведення до одиниці. 986-994  
59. Визначення часу. Визначення тривалості подій за календарем. Задачі на знаходження суми двох добутків і задачі , обернені до розширених задач на суму двох добутків. 995-1002  
60. Перетворення одиниць вимірювання часу : заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і навпаки. Задачі на спосіб відношення. 1003-1010  
61. Додавання і віднімання іменованих чисел , виражених у мірах часу. . Задачі на спільну роботу. 1011-1018  
62. Контрольна робота .    
63. 1.Аналіз контрольної роботи. 2.Задачі на визначення тривалості події ,її закінчення та початку. Задачі на знаходження числа за двома різницями та на знаходження середнього арифметичного. 1019-1028  
64. Розв’язування задач на час . Складені задачі , які включають знаходження дробу від числа. . Задачі на знаходження середнього арифметичного. 1029-1040  
65. Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел.    
66. Підсумкова контрольна робота.    
67. Аналіз контрольної роботи. Задачі на знаходження числа за двома різницями та на знаходження середнього арифметичного.    
68. Величини. Метрична система мір. Закони додавання та властивості різниці.    
69. Множення . Закони множення.    
70. Ділення. Властивості частки.    
71. Множення і ділення багатоцифрових чисел.    
Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число. Т.б.4    

 

Загрузка...

 


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав