Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Cаяси процесс

Читайте также:
  1. Cаяси басшы
  2. Cаяси партия
  3. Cаяси партия
  4. Cаяси элита
  5. II. Процесс принятия решений.
  6. ISO 12207 - Б. процесс жизненного цикла для развития ПО
  7. IV Основной вид деятельности (процесс производства) 32. Состав и классификация затрат на производство.
  8. Lt;ОТВЕТ>Экономическая теория - это наука о поведении людей в процессе воспроизводства благ в мире ограниченныхресурсов
  9. Process Control Block и контекст процесса

1 Әлеуметтік қауымдастықтың, саяси ұйымдар мен топтардың, белгілі бір саяси мақсатқа жету үшін бірігіп жасаған іс-әрекетінің нәтижесінде қоғамның саяси өмірінің бір қалыптан, жағдайдан екінші жағдайға келіп ауысуын, өзгерісін, қозғалысын айтады

A) саяси жүйе C) саяси құбылыс D) саяси қоғам

B) саяси процесс E) саяси топ

2 Саяси процестің кезеңдері (қате жауапты табыңыз)

A) саяси жүйені конституциялық тұрғыдан айқындау

B) саяси жүйенің өзін-өзі жаңартуы

C) саяси-басқарушылық шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру

D) саяси жүйенің жағдайы мен іс-әрекетін бақылау

E) дұрыс жауап жоқ

3 Саяси процестің қай даму кезеңінде жеңіске жеткен жүйе, бір жағынан, ескінің орныққан элементтерін, ұйымдарын қайта жұмыс істетеді, екінші жағынан, жаңартып, өзгертеді

A) саяси жүйені конституциялық тұрғыдан айқындау

B) саяси жүйенің өзін-өзі жаңартуы

C) саяси-басқарушылық шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру

D) саяси жүйенің жағдайы мен іс-әрекетін бақылау

E) дұрыс жауап жоқ

4 Бұл саяси процестің түрінде халық тікелей және өкілдері арқылы билейді

A) антидемократиялық C) тұрақты D) жасырын

B) демократиялық E) тұрақсыз

5 Осы саяси процесте билік авторитарлық көсем, монархтың, бір билеуші партияның, әскери топтың қолында болады

A) антидемократиялық C) тұрақты D) жасырын

B) демократиялық E) тұрақсыз

6 Бұл саяси процесте азаматтар, топтар билік институттарымен үздіксіз кездесіп, мақсат-мүдделерін білдіріп отырады. Билік органдары қоғамдық пікірді зерттеп, саралап, олардың талап-тілектерін ескеріп, соған орай саяси бағытына түзетулер еңгізеді

A) демократиялық C) ашық D) жасырын

B) тұрақты E) тұрақсыз

7 Осы саяси процесте бүкіл билік орталықтарын қолында, жергілікті жердің ой-арманымен санаспайды, стратегиялық мәні бар саяси шешімдерді қабылдаудан шеттетіледі

A) демократиялық C) ашық D) жасырын

B) тұрақты E) тұрақсыз

8 Бұл саяси процесте билік институттары өтімді, сенімді жұмыс істейді, азаматтар да саяси іске белсенді қатынасады

A) демократиялық C) ашық D) жасырын

B) тұрақты E) тұрақсыз

9 Бұл саяси процесте қоғам өмірі күйзеліске ұшырап, тығырыққа тірелген шағында пайда болады. Оған халықаралық қатынастардағы шиеленістер, соғыстағы жеңіліс, өндірістің ұзақ уақыт құлдырауы, көпшілік халықтың әл-уақатының нашарлап, төмендеуі және т.с.с. әлеуметтік кекілжіндер себеп болады

A) демократиялық C) ашық D) жасырын

B) тұрақты E) тұрақсыз

10 Өмір сүріп отырған әлеуметтік құрылымның негіздерін сақтай отырып, қоғамдық өмірдің кейбір қырларын өзгертіп, қайта құру

A) реформа D) путч

B) революция Е) демонстрация

C) бүлікшілік

11 Қоғамдағы биліктің, саяси жүйенің толық, түбегейлі өзгеруі

A) реформа D) путч

B) революция Е) демонстрация

C) бүлікшілік

12 Саяси үстемдік етуші топтың, мемлекет органдарының шектен тыс іс-әрекетіне жауап ретінде туады. Революциямен салыстырғанда ол үйымдаспаған, стихиялық түрде келеді, анық-айқын мақсаты болмайды

A) реформа D) путч

B) ереуіл (забастовка) Е) демонстрация

C) бүлікшілік

13 Бір топ адамның мемлекеттік төңкеріс жасау мақсатымен жасаған іс-әрекеті. Оны көбіне әскери топ өз диктатурасын орнату үшін пайдалануға тырысады

A) реформа D) путч

B) ереуіл (забастовка) Е) демонстрация

C) бүлікшілік

14 Қоғамдық-саяси көңіл-күйді, талаптарды, наразылықтарды, ынтымақтастықты көрсететін бұқаралық шеру

A) реформа D) путч

B) ереуіл (забастовка) Е) демонстрация

C) бүлікшілік

15 Жалднбалы жұмысшылардың өз саяси, экономикалық талап-тілектерін жүзеге асыру мақсатында ұйымдасқан түрде бір немесе бірнеше мекемелерде жұмыс істеуді тоқтатуынан көрініс табатын негізгі күрес құралдарының бірі

A) реформа D) путч

B) ереуіл (забастовка) Е) демонстрация

C) бүлікшілік

16 Бір мәселені талқылауға арналады. Ол саяси биліктің не саяси серкенің шешімін қолдау немесе қолдамау болуы мүмкін. Оған көп адам қатысып, өз көзқарастарын білдіреді

A) сайлау D) реформа

B) плебисцит Е) демонстрация

C) бұқаралық жиналыс

17 Жалпыхалықтық дауыс берудің бір түрі. Халықаралық қатынастарда даулы аумақтағы халықтың дауыс беруі арқылы қай мемлекетке қарайтынын анықтау. Немесе басқа елдің жерін күшпен қосып алған жағдайда, халықтың пікірін білу үшін өткізіледі

A) сайлау D) реформа

B) плебисцит Е) демонстрация

C) бұқаралық жиналыс

18 Мақсаты мен нәтижесі белгілі бір уақытқа басқару және шешім қабылдау қызметтерін жүзеге асыратын адамдарды сайлау жолындағы іс-әрекеттің жиынтығы

A) сайлау D) реформа

B) плебисцит Е) демонстрация

C) бұқаралық жиналыс

19 Институционалданып реттелген демократияның элементтері

A) сайлау, референдум, плебисцит

B) ереуіл (забастовка), демонстрация, революция

C) бұқаралық жиналыс, бүлікшілік, путч

D) революция, сайлау, референдум

E) дұрыс жауап жоқ

20 Тікелей қатысу процестің түрі

A) абсолютті монархия D) теократия

B) парламенттік монархия E) институционалданып реттелген демократия

C) автократия


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав