Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розкрийте зміст гуманітарної політики Української Держави в період 1991-2012 рр.

Читайте также:
  1. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості
  2. Біржова угода: ознаки, сутність, зміст,класифікація
  3. В період логопедичної практики.
  4. Взаємодія громадянського суспільства і держави
  5. Види політики
  6. Визначте напрямки розвитку законодавства по оновленню змісту адміністративно-правового статусу громадян
  7. Визначте особливості суспільно-політичного і національного руху на західноукраїнських землях у складі Польської держави в 1920-ті – 1930-ті роки.
  8. Визначте принципи державного управління та розкрийте їх зміст.
  9. Визначте причини проведення політики українізації в УРСР в 1920-ті – на початку 1930-х років та проаналізуйте її основні наслідки.
  10. Визначте роль і місце Української Центральної Ради в процесі українського державотворення

У нашій державі немає адекватної гуманітарної політики. Це неприпустимо в той час, коли політики, спекулюючи на почуттях різних етносів і регіонів, підвели українське суспільство на межу розколу. Це неприпустимо в той час, коли Україна продовжує втрачати можливість стати технологічно та науково розвиненою державою. Ми продовжуємо знижувати конкурентоспроможність. Не подолана демографічна криза. З кожним роком знижується якість медичного забезпечення. Наша держава не має чіткої гуманітарної політики, яка була би здатна протидіяти цим процесам. На цьому фоні маємо серйозні культурологічні проблеми. Через наступ універсальної культури ми маємо занепад регіональних культурних традицій. Сучасна універсальна культура принципово стирає можливість національної та культурної самоідентифікації. Замість того, щоб розвивати вітчизняну кіноіндустрію ми масово поїдаємо фільми Голлівуду, або російські “мильні опери”. Відсутність державної політики у мовній сфері робить мови заручниками політичної кон’юнктури. Нажаль, проблема мови в Україні – не надумана. З одного боку ми визнаємо, що країна дійсно двомовна, а з іншого – мовне питання дуже перебільшене. Ми зазнаємо також і економічних втрати, коли більша частина культурного й інформаційного ринку країни належить російським виробникам. В цей час зроблена в Україні українсько- та російськомовна продукція виявляється неконкурентоспроможною.

В деяких сферах громадського життя продовжується скорочення вживання української мови. Наша так звана мовна політика не може забезпечити підтримку інтеграції України у світовий інформаційний простір та у світові ринки праці. Тому що освітня система не забезпечує випускнику вільне знання англійської та інших іноземних мов. Відсутність з боку держави послідовної мовної політики стає зручним інструментом політичної боротьби й загострення ситуації.

Це відбувається тому, що сучасна державна мовна політика побудована на заборонах і не забезпечена підтримкою зацікавлених людей і організацій у розвитку української мови.

Мовна політика дуже фрагментарна, заполітизована, непослідовна й непрагматична. Немає адекватних інструментів виміру, оцінки та корегування впливу англійської мови, як основної мови глобальних культурних та економічних перетворень. Але найгірше, що вітчизняна мовна проблема не стала предметом широкого обговорення.

Але успішність реалізації ключових перетворень в Україні в усіх сферах суспільного та державного буття прямо залежить від того, наскільки ефективною буде гуманітарна політика держави. Саме реалізація адекватних заходів у гуманітарній сфері дозволить забезпечити:

1. максимальне пом’якшення негативних наслідків трансформаційних процесів для населення;

2. ефективну взаємодію та зворотній зв’язок із громадськістю під час проведення реформ;

3. впевненість власних громадян і світової громадськості у правильності обраного владою реформаційного курсу, його належну підтримку на національному та міжнародному рівні;

4. високий рейтинг політичної легітимності влади та відповідний рівень довіри до неї з боку вітчизняної громадськості, закордонних партнерів.

З огляду на очевидний мультиплікаційний ефект від здійснення гуманітарної політики, органам державної влади необхідно приділяти більшу увагу організаційному, нормотворчому, фінансовому забезпеченню вже існуючих гуманітарних проектів, а також виробленню та подальшій реалізації нових ініціатив у цій сфері. При цьому варто враховувати світовий та європейський досвід, який за умови відповідної адаптації цілком може бути використаний в Україні.
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 46 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | <== 64 ==> | 65 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав