Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

E) құнды өнім мөлшеріне үйлесімді есептен шығару

Читайте также:
  1. A) Тосыннан қымбаттаған өнімді ұсыну
  2. D) Жалпы ішкі өнім.
  3. Азіргі кезде қаржыны шығарудың негізгі ағыны бағытталадыA) өнеркәсібі дамыған бір елден екіншісіне
  4. Ауыл шаруашылық өнімдері, аңшылық, орман және балық аулау тауардың қай түріне жатады: A) сатылатын.
  5. Детте, кәсіпорынға бір жақты, бір өнімді өндіретін өндірісті жатқызамыз.
  6. Пропорционалды өзгермелі шығындар - өндіріс пен өнім өткеру пропорциясына қатысты өзгеретін шығындар.
  7. Тұлғаның дамуының қозғаушы күштері, іс-әрекеті, құндылық бағдары
  8. Тақырып: Ұйым, өнімнің сапасын бақылаудың техникалық әдістері мен түрлері
  9. Шекті табыс – фирманың қосымша өндірілген өнімнің әр бірлігінен алынған қосымша табыс екендігін еске саламыз.

F) сызықтық

H) азаймалы қалдық

7. Біркелкі (тура) есептен шығару әдісі:

C) объектінің амортизацияланатын құны объект қызмет ететін бүкіл мерзім бойы біркелкі есептеншығарылады

E) амортизация нормасы қызмет ету мерзімінің ұзақтығына және тарату құнына байланысты

G) амортизация нормасы тұрақты болып табылады

8. Салу тәуекелі шамалы айналым қаражаты:

A) ақша құралдары

B) даяр өнім мен тауардың қалдыгы

H) өндірістік запас

9. Айналым капиталының айналымдылығын бағалау үшін көрсеткіштер:

A) тура айналымдылық коэффициенті (айналым саны)

F) айналым капиталының күнмен есептелетін айналымдылығы

H) кері айналымдылық коэффициенті

10. Шыгындарды қаржыландыру қайнар көздері:

A) кредиттік ресурстар

B) меншік және тартылған

D) бюджеттік қаражат

11. Ағымдағы шығынды жоспарлау процесінде ескерілетін факторлар:

B) оның номенклатурасы мен ассортиментінің ауытқуы

D) баға факторы

H) өндірістің жэне өнім сату көлемінің өзгеруі

12. Компанияның меншік капиталының құрамына кіреді:

B) резервтік капитал

C) жарғылық капитал

F) бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын)

13. Пайдалылық көрсеткіштерінің негізгі топтары:

A) капитал (актив) пайдалылығының көрсеткіші

D) қолма-қол ақшалай қаражат ағынының негізінде есептелген көрсеткі

F) өнім пайдалылығының көрсеткіші

14. Негізгі қызметтен кіріс қосады:

E) өнімді таратудан кіріс

F) орындалған жүмыс жэне көрсетілген қызметтен кіріс

H) құрылыс - монтаж жұмыстарын тарату бойынша кіріс

15. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы келесі жолмен өзгертілуі мүмкін:

C) акцияның номиналдық құнының көтерілуі

D) акцияның номиналдық құнының төмендеуі

H) қосымша акция санын орналастыру

16. Несиелендірудің негізгі қагидалары:

A) жедел

C) қайтарымды

H) ақылы

17. Лизингтік қатынас субъектілері:

E) лизинг алушы

G) лизинг беруші

H) сатушы

18. Капиталдың орташа құнын есептеу үшін қолданылатын қайнар көздер

A) бөлінбеген кіріс

B) банктік кредиттер және облигациялық қарыздар

H) акционерлік капитал

19. Корпорация бағытына қарай бөледі:

A) қарыздық капитал

C) жеке капитал

D) тартылған капитал

20. Кәсіпорынның қаржылық жоспарлауында қолданылатын нормативтік жүйе:

B) Кәсіпорынның өз нормативтері.

D) Республикалық.

Жергілікті және салалық.

21. Баланстың пассиві мерзімділігінің дәрежесі бойынша топтастырыладьі:

A) қысқа мерзімді пассив

E) ұзақ мерзімді пассив

G) тұрақты пассив

22. Қаржы дағдарысының дамуының сыртқы факторларын талдау кезінде үш щағын топқа бөлінеді:

B) өзге сыртқы факторлар

C) елдің жалпы дамуының әлеуметтік - экономикалық факторлары

H) нарықтық факторлар

23. Дағдарыс жағдайында кәсіпорынның қаржысын тұрақтандыру мына негізгі кезең бойынша жүйелі түрде жүзеге асырылады:

A) қаржының тұрақтылығын қалпына келтіру

E) ұзақ кезеңде қаржы тепе - теңдігін қамтамасыз ету


Дата добавления: 2015-04-26; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | <== 23 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав