Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте принципи державного управління та розкрийте їх зміст.

Читайте также:
  1. Адміністративна класична школа управління
  2. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
  3. Види правових актів управління
  4. Визначте досягнення і прорахунки в науково технічному розвитку України в перше десятиріччя після проголошення незалежності України.
  5. Визначте напрям розвитку законодавства про державний контроль у сфері виконавчої влади
  6. Визначте напрями правового забезпечення надання органами виконавчої влади управлінських послуг громадянам
  7. Визначте напрямки розвитку законодавства по оновленню змісту адміністративно-правового статусу громадян
  8. Визначте напрямок розвитку законодавства про органи виконавчої влади
  9. Визначте основні етапи трансформації територіального устрою і системи місцевого самоврядування
  10. Визначте основні напрями державотворчої діяльності директорії УНР, на скільки вона була ефективна?

Питання

«Актуальні проблеми адміністративного права на сучасному етапі»

Визначте основні цілі державного управління в сучасній Україні.

— Забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки країни.

— Розвиток і зміцнення суспільних інститутів, що забезпечують стійкий і надійний демократичний розвиток країни.

— Конституційний захист прав і свобод громадян України, загальна адміністративно-правова регуляція.

— Формування державної політики, направленої на підвищення добробуту людей.

— Підтримка позитивної екологічної обстановки.

— Підтримка ринкових механізмів.

— Грамотна, взаємовигідна співпраця регіонів і центру.

 

 

Перерахуйте основні функції державного управління та розкрийте їхній зміст.

Функція планування. ( При цьому потрібно відповісти на питання чим, як, де, коли досягається мета. Стратегічно важлива функція.)

Функція організації. (Створення умов по взаємодії людей, що приносять бажаний результат.)

Функція регулювання. (Функція направлена на те, щоб людина в рамках організації виконала відповідний об’єм| діяльності.)

Функція роботи з персоналом. (У світовій практиці даної функції приділяється вся більша і більша увага.)

Функція контролю. (Так званий зворотний зв'язок для всіх перерахованих функцій.)

 

3. Перерахуйте та розкрийте специфічні функції державного управління на сучасному етапі:

Науково-технічний розвиток

Контроль і регулювання в сфері трудових відносин

Контроль і регулювання фінансової системи.

Дані функції стоять осібно і вимагають строгого контролю з боку держави, оскільки інакше можна говорити про загрозу безпеки країни. Тобто при їх реалізації| необхідно враховувати всі особливості розвитку країни, її специфіку.

Не секрет, що багато трансформацій і перетворення в державному управлінні проходять хаотично і досить суб’єктивно|. Методологічно цілісного підходу до державного управління немає, і це слід визнати. Ми поставлені в ситуацію, коли немає комплексного механізму в створенні, трансформації структур, як на республіканському, так і на місцевому рівні.

 

Визначте принципи державного управління та розкрийте їх зміст.

1. Суспільно-політичні (політично-правові) – сформульовані в результаті пізнання соціальної природи державного управління, загальних закономірностей і основних особливостей його розвитку.

а). демократизм;

б). відповідальність органів виконавчої влади (посадовців) за доручену справу перед людиною і державою;

в). верховенство права;

г). участь громадян в державному управлінні;

д). рівноправність громадян різних національностей в державному управлінні;

е). рівність всіх перед законом;

є). законність;

ж). гласність і урахування суспільної думки;
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 85 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав