Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте основні етапи трансформації територіального устрою і системи місцевого самоврядування

Читайте также:
  1. GRID- системи
  2. Абетка спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
  3. Адаптація до фізичних навантажень серцево-судинної системи.
  4. Адаптація до фізичних навантажень системи зовнішнього дихання.
  5. Адаптація до фізичних навантажень системи імунітету.
  6. Адаптація до фізичних навантажень системи крові.
  7. Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу
  8. Базові системи Р. Лайкерта
  9. В чому суть концепції Дж. Фон Неймана організації обчислювального процесу в ОМ? Які основні пристрої ОМ згідно з концепцією Дж. Фон Неймана?
  10. Вибір теми, етапи виконання та порядок захисту курсової роботи

В процесі трансформації територіального устрою і системи місцевого самоврядування слід опиратися на національний досвід, а також на світову, перш за все європейську, практику. При цьому процес перетворень доцільно здійснювати в трьох етапах з урахуванням:

унітарної форми державного устрою, яка забезпечує збереження соборності України;

– сучасних тенденцій інтеграційних процесів, враховуючи необхідність проведення політики об'єднання невеликих територіальних общин, укрупнення самоврядних адміністративно-територіальних одиниць, утворення агломерації населених пунктів, економічного районування;

– подолання негативних тенденцій дезинтеграції територіальних общин;

– одночасного функціонування органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на регіональному рівні управління;

– об'єктивної потреби в децентралізації державного управління, деконцентрації, делегуванні і передачі функцій і повноважень щодо надання державних і суспільних послуг.

Перший етап повинен включати законодавче, ресурсне (фінансово-економічне) і експериментальне забезпечення трансформації існуючої організації територіального устрою і системи місцевого самоврядування, становлення інституту служби в органах місцевого самоврядування.

З урахуванням перспективи на цьому етапі напрацьовується пакет законодавчих актів щодо реформування організації управління на регіональному і місцевому рівні, приводяться у відповідність з Конституцією України чинні законодавчі акти, які визначають бюджетно-фінансову систему, економічні основи організації управління і територіального розвитку, пов'язані з проведенням політики економічного районування. Разом з цим розробляються проекти і програми відповідних державно-правових експериментів, які упроваджуються на різних територіальних рівнях управління.

Другий етап охоплює трансформацію низової ланки системи адміністративно-територіального устрою України (село, селище і місто), формування комунальних об'єднань територіальних общин, розмежування сфери відповідальності щодо надання державних і суспільних послуг місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування на різних територіальних рівнях управління.

Другий етап передбачає внесення певних змін до Конституції України щодо конкретизації і уточнення окремих положень про територіальний устрій і місцеве самоврядування.

З урахуванням процесу формування комунальних об'єднань територіальних общин, вирішення проблем фінансового вирівнювання територіального розвитку і економічного районування починається третій етап реформи.

Третій етап повинен передбачати трансформацію територіального устрою України з метою оптимізації структури управління на регіональному рівні, наближення ухвалення управлінських рішень до населення, впровадження нових фінансово-бюджетних механізмів, раціоналізації функцій місцевих державних адміністрацій.

На першому і другому етапах пріоритетним заходами є трансформація низової ланки системи адміністративно-територіального устрою шляхом добровільного об'єднання на основі діючих положень Конституції України адміністративно-територіальних одиниць для забезпечення формування реального суб'єкта місцевого самоврядування - такої територіальної общини (комунального об'єднання територіальних общин), яка мала б необхідні фінансові і матеріальні можливості для надання населенню повноцінних державних і суспільних послуг.

На третьому етапі трансформуються також адміністративно-територіальні одиниці середньої (район) і вищої (область) ланки адміністративно-територіального устрою на основі збереження його конституційної трьохланкової структури.

Паралельно з цим вивчається питання можливості переходу до дву- або чотирьохланкової системи адміністративно-територіального устрою з метою пошуку шляхів досягнення оптимального об'єднання централізації і децентралізації управління, деконцентрації, делегування і передачі максимально можливого об'єму функцій управління на по можливості нижчий рівень управління, який забезпечить реальне наближення управління до населення.

 
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 48 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <== 8 ==> | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав