Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Напрями реформування адміністративного законодавства у галузі забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади

Читайте также:
  1. A.Свободная энергия равна 0, изменение энтропии стремится к минимально возможному значению, наблюдаются потоки энергии и вещества во внешнюю среду и обратно.
  2. C) защиту от незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина
  3. CIVICS – міжнародне дослідження громадянської освіти
  4. IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  5. IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  6. XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  7. Автор: Владимир Aлександрович Дресвянников, кандидат технических наук, доцент кафедры менеджмента Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Пензе
  8. Административно-правовое регулирование в области культуры. Мединский Владимир Ростиславович
  9. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
  10. Административный порядок рассмотрения жалоб граждан на действия и решения органов исполнительной власти, нарушающие их права и свободы.

З метою послідовного подолання недоліків основні напрями розвитку і реформування адміністративного законодавства необхідно підпорядкувати наступним першочерговим потребам.

1. Зокрема, треба позбутися залишків принципу формально-декларуючого "демократичного", а насправді- цілком "бюрократичного" - централізму в побудові системи і діяльності органів виконавчої влади.

В умовах невиправдано високої централізації державного управління головним показником роботи є не якісне виконання органом або посадовцем нормативно визначеної компетенції, функцій і повноважень, а механічне відтворення команд "зверху" з наміром догодити вищому начальнику. Тому навіть саме поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення.

Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження у багатьох випадках формулюються розпливчаті, неконкретні, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовцями. Окремі органи часто дублюють один одного, який приводить до паралелізму і неузгодження в роботі. А все це, звичайно, істотно заважає громадянам реалізувати свої законні вимоги і наміри у відносинах з відповідними органами і посадовцями.

Важливе значення має необхідність подолання існуючої недооцінки ролі законів в правовій регламентації відносин між органами виконавчої влади і громадянами.

Це підтверджується, зокрема, тим, що і на сьогодні переважна більшість питань у сфері виконавчої влади розв'язуються, як в минулі роки, не в законах, а в підзаконних нормативно-правових актах уряду, міністерств, державних комітетів і деяких інших центральних органів виконавчої влади. Саме тому, зокрема, з'являється можливість порушень прав і свобод громадян з боку органів виконавчої влади не тільки на етапі ухвалення індивідуальних адміністративних актів, а ще на рівні нормативної регламентації в підзаконних актах, і особливо, як свідчить життя, в так званих "відомчих" актах (акт міністерств та інших центральних орган виконавчої влади). Хоча можливість таких порушень значно знизилася після введення державної реєстрації таких нормативних актів в органах юстиції.

Враховуючи на це, слід істотно підвищити питому вагу законів в регулюванні у сфері виконавчої влади і і додатково законодавчо позбавити більшість центральних органів виконавчої влади (окрім міністерств) права видавати нормативні акти, які стосуються прав і свобод громадян.

Хоча сьогодні і існує певна правова база для практичної реалізації громадянами права звертатися з скаргою до найвищого у порядку підлеглості органу або посадовця, яка не позбавляє людину права звернутися і до суду відповідно до чинного законодавства, все ж таки ретельно унормований і, головне, ефективно діючий процесуальний механізм захисту прав і свобод людини у сфері виконавчої влади ще тільки може бути створений.
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 18 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | <== 9 ==> | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав