Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Охарактеризуйте основні напрями розвитку законодавства про державну службу

Читайте также:
  1. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  2. Аварійну газову службу
  3. Безумовні вроджені рефлекси та їх значення в розвитку новонародженої дитини.
  4. Бідність і поляризація в глобальних умовах розвитку.
  5. В чому суть концепції Дж. Фон Неймана організації обчислювального процесу в ОМ? Які основні пристрої ОМ згідно з концепцією Дж. Фон Неймана?
  6. Взаємодія суспільства та природи в їх історичному розвитку
  7. Визначення поняття «логістична система» і її основні підсистеми
  8. Визначте досягнення і прорахунки в науково технічному розвитку України в перше десятиріччя після проголошення незалежності України.
  9. Визначте напрям розвитку законодавства про державний контроль у сфері виконавчої влади
  10. Визначте напрями правового забезпечення надання органами виконавчої влади управлінських послуг громадянам

Розвиток державності України може супроводжуватися відповідним розвитком і удосконаленням державної служби. Метою реформування цього інституту є становлення високоефективної, стабільної, авторитетної державної служби.

Для чіткішого визначення і розмежування статусу державних службовців необхідна класифікація посад, які вони займають в державному апараті.

Доцільно можна провести класифікацію посад в державних органах за змістом і характером діяльності, способами зайняття посад і надання повноважень, а також розробити реєстри і типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад.

На основі класифікації державних органів варто законодавчо визначити такі групи державних посад:

- політичні;

- адміністративні;

- патронатні.

На основі приведеної класифікації адміністративні і патронатні посади в державних органах доцільно віднести до державної служби.

Радикальним заходом реформування державної служби може стати чітке законодавче розмежування двох груп посадовців в державних органах - політичних діячів (політиків) і державних службовців.

Слід реформувати систему оплати роботи державних службовців, щоб забезпечити конкурентоздатність державної служби на ринку роботи, зменшити відомчий і місцевий вплив, запобігти корупції, кардинально підвищити зацікавленість кадрів в продуктивній і якісній, ініціативній і ефективній, добросовісній і відповідальній роботі, перебуванні на державній службі і подальшому просуванні по службі.

Доцільно також визначити етичні вимоги до діяльності державного службовця і узагальнити їх в Кодексі правил поведінки державних, службовців.

Рішення вказаних питань передбачає важливе зміцнення
правового регулювання державної служби, джерелами якого повинні стати:

а) узагальнений Закон України "Про загальні основи державної служби і служби в органах місцевого самоврядування", що може містити загальні положення, вичерпну класифікацію державних службовців, організацію керівництва державною службою і т.п.. Положення цього Закону матимуть безпосередня дія і загальне значення;

б) правові акти для окремих груп державних службовців, якими встановлюються специфічні положення щодо правового статусу деяких груп державних службовців. Наприклад, закони про міліцію, митницю, службу безпеки, а також закони, які встановлюють статус працівників вищої школи, вчителів, медичних працівників і т.п.;

в) правові акти, які стосуються оплати роботи державних службовців. Це повинен бути Закон про посадові оклади державних службовців, який повинен регулювати оплату роботи, встановлювати посадові оклади для державних службовців відповідно новій класифікації посад;

г) Кодекс правил поведінки державних службовців, що треба розробити найближчим часом і в якому повинні, крім всього, міститися норми про дисциплінарну відповідальність державних службовців.

26. Визначте напрямок правового забезпечення загальних процедур управлінської діяльності (адміністративних процедур)

Важливим напрямом розвитку адміністративного законодавства є підвищення рівня правового регулювання процедур управлінської діяльності, тобто адміністративних процедур. Маються на увазі процедури так званої "позитивної" (на відміну від адміністративно-юрисдикційної) управлінської діяльності, які мають істотне значення для підвищення ефективності цієї діяльності.

Сукупність такого роду процедур складає з міст адміністративного процесу в широкому розумінні -як порядку здійснення органами виконавчої влади управлінської діяльності, яка регулюється як правовими нормами, так і різними організаційними правилами, діловими звичаями, адміністративними традиціями.

Особливої уваги вимагають такі недостатньо або цілком неврегульовані сьогодні процедури:

а) координації і загальної діяльності органів виконавчої влади;

б)узгодження і візування управлінських документів;

в) створення органами виконавчої влади погоджувальних і інших тимчасових структур;

г) розгляди і рішення компетенційних колізій і суперечок між органами виконавчої влади (і посадовцями) і т.п..

Рішенню вказаних питань може бути присвячений новий законодавчий акт по орієнтовною назвою: Закон "Про загальні адміністративні процедури".

У подальшому, за умов належної концептуальної і техніко-юридичної обробки, він може бути включений до змісту адміністративно-процедурної частини (у вигляді відповідної "книги") узагальненого Адміністративного кодексу України.
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 9 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | <== 12 ==> | 13 | 14 | 15 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав