Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Функції білків а організмі людини.

Читайте также:
  1. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
  2. Білки. вміст білків в харчових продуктах.
  3. Біохімічна роль води в життєдіяльності людини.Джерела надходження
  4. Види та функції екскурсій
  5. Відділ кримінальної міліції у справах дітей: структура, функції та основні напрямки діяльності.
  6. Відношенню до цільової функції структурного підрозділу.
  7. Вітамін Е:фізико-хімічні властивості, біохімічна роль, джерела надходження в організмі людини.
  8. Джерела мінеральних речовин в організмі людини та їх функціональні властивості.
  9. Екологічна безпека, концепція і функції екологічного менеджменту.
  10. Економічні функції уряду. Макромаркетинг.

Білки відіграють надзвичайну роль у життєдіяльності організму. Найважливішими характеристиками білків в організмі людини є:

• пластична функція, оскільки білки входять до складу всіх органоїдів клітини (протоплазми, ядер, мітохондрій, рибосом та ін.), клітинних мембран всіх органів і тканин;

• відтворна функція основних структурних елементів, що вхо­дять до складу нуклеопротеїдів, необхідних для синтезу гор­монів, ферментів та низки інших біологічно активних речовин;

• опорна функція: білки входять до складу кісткової тканини, хрящів;

• рухальна функція: скорочення м'язів забезпечують білки ак­тин і міозин;

• захисна функція білків обумовлена тим, що антитіла, які утворюються в організмі під час надходження до нього чужорідних тіл, являють собою протеїни;

• антитоксична функція білків пов'язана з тим, що вони здатні утворювати з токсичними речовинами малоактивні комплек­си, які виводяться з організму людини;

• білки (протромбін) беруть участь у процесах зсідання крові, тим самим запобігають надмірним втратам крові під час травм, операцій;

• каталітична функція білків обумовлена тим, що всі ферменти за своєю природою є білками, отже, вони беруть участь у процесах обміну речовин;

• завдяки білкам крові та м'язової тканини (гемоглобіну, міоглобіну та ін.) здійснюється транспорт кисню, поживних речовин і продуктів обміну речовин в організмі;

• регуляторна функція білків полягає в тому, що багато гор­монів та їхніх похідних є протеїнами. Білки їжі впливають на процеси збудження та гальмування в корі головного мозку;

• білки їжі є джерелом енергії для організму людини. У ре­зультаті біологічного окиснення 1 г білка звільняється 4 ккал або 16,7 кДж енергії.

У тканинах організму білки не відкладаються "про запас". Вони в певних кількостях щодня повинні надходити до організму людини з їжею. Білки сприяють засвоєнню вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів, які забезпечують нормальний обмін речовин в організмі. Отже, білки є життєво важливими макронутрієнтами, без яких неможливий ріст і розвиток організму.

Потреба білка залежить від віку, статі, трудової діяльності, фізіологічного стану, кліматичних умов і національних особливостей харчування. Прийнято вважати, що за рахунок білка їжі забезпечується 11-13 % загальної енергії потреби організму. Добова потреба в середньому становить 85-90 г.

 

3.механізм дії ферментів

механізм дії ферментів у про­цесах каталізу тих чи інших реакцій пов'язаний з утворенням фермент-субстратних комплексів. За цих умов фермент змінює молекулу субстрату так, що енергія, яку необхідно прикласти для переведення її в активний стан, значно зменшується. Можливість утворення фермент-субстратних комплексів за допомогою спектроскопії довели Д. Кейлін і Т. Манн з ферментом пероксидазою. У 1962 р. японські вчені К. Ячі і Т. Озава одержали фермент-субстратний комплекс ок-сидази О-амінокислот і аланіну в кристалічному стані. Його можна виділити тільки в анаеробних умовах, оскільки в присутності кисню він відразу розкладається на фермент і продукти реакції. Оксидаза Д-амінокислот каталізує реакції окислювального дезамінування амі­нокислот. При взаємодії ферменту з субстратом між ними можуть утворюва­тися різні типи зв'язків: іонні, водневі і гідрофобні. Є прямі докази, які свідчать про те, що фермент може зв'язуватися з субстратом (в окремих випадках) і за допомогою ковалентних зв'язків.

Зв'язування ферменту з субстратом здійснюється в основному че­рез активний центр. Використання рентгеноструктурного аналізу та інших методів електронного парамагнітного і ядерно-магнітного резо­нансу дало можливість в:тановити, що активний центр більшості фер­ментів розміщений на поверхні глобул в їх заглибленнях,впадинах і щілинах.

Під час каталітичного процесу утворення фермент-субстратного комплексу відбувається поетапно . На першому етапі фермен­тативного каталізу субстрат з'єднується з ферментом, на другому — відбуваються активація і видозмінення субстрату з утворенням одного або кількох активованих комплексів і на останньому (третьому) етапі — відділення продуктів реакції від ферменту.

Отже, фермент знижує бар'єр активації реакції, яку він каталізує, ділячи її на ряд проміжних етапів, кожний з яких не зустрічає енергетичних перешкод. Основна роль у механізмі ферментативного каталізу належить фермент-субстратним комплексам

4. . скласти електронну формулу будови катіону Zn. Біохімічна роль. Вміст в харчових продуктах.

Цинк є одним з життєво важливих важливих мікроелементів. Він необхідний для нормального функціонування будь-якої клітини організму. У нормі в організмі людини повинно міститися близько 2-3 г цинку. Більша його частина знаходиться в шкірі, печінці, нирках, у сітківці ока, а у чоловіків, крім того, в передміхуровій залозі.

Цинк входить до складу ферментів і комплексів, що забезпечують найважливіші фізіологічні функції організму:

- Освіта, ріст і метаболізм (обмін речовин) клітин, синтез білків, загоєння ран;

- Активізацію імунних реакцій, спрямованих проти бактерій, вірусів, Пухлинних клітин;

- Засвоєння вуглеводів і жирів;

- Підтримання та поліпшення пам'яті;

- Підтримка смакової і нюхової чутливості;

- Забезпечення стабільності сітківки та прозорості кришталика ока;

- Нормальний розвиток і функкціонірованіе статевих органів.

Людина отримує цинк головним чином з їжею. Організму необхідно 10-20 мг цього мінералу в день.

Білет №19
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | <== 27 ==> | 28 | 29 | 30 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав