Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C) Аралас.

D) Әділетті қоғамдық құрылыс орнату.

E) Өтпелі.

F) Жұмыссыздық пен инфляция.

G) Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету.

H) Дәстүрлік.

17. Әлеуметтік жадай деңгейінің экономикалық көрсеткіші:

A) Үлттық табыс.

B) Ж¥Ө.

C) Қоғамның өндірген ұлттық өнімі.

D) Макроэкономикаға.

E) Жан басына шаққандағы ұлттық табыс.

F) Қогамдық жиынтық өнім.

G) Жалпы ішкі өнім.

H) Микроэкономикаға.

18. Жиынтық сұраныс қисығы жоғарылайды, егерде:

A) Солга - төменге (азаюы).

B) Өндіргіш күштер жоғарласа.

C) Баға деңгейі төмендесе.

D) Баға деңгейі жоғарыласа.

E) Солға - жоғары (азаюы).

F) Инфляция жоғарласа.

G) Оңға - төменге (өсуі).

H) Оңға - жоғары (өсуі).

19. Үлттық шаруашылықта экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сұраныс:

A) Нақты және потенциялды ЖҮӨ көмегі тең болса.

B) Экономикалық толық жүмыссыздық жоғарылайды.

C) Өзгеріссіз қалады.

D) Жиынтық ұсынысқа байланысты.

E) Төмендейді.

F) Потенциалдық ЖҮӨ-нің көлемі өседі.

G) Өсуі де, төмендеуі де мүмкін.

H) Өседі.

20. Дж.Китчиннің «қысқа мерзімді» толқындарының себептері мен ерекшеліктері:

A) Ақша айналысындағы өзгерістер, кердиттік жүйенің мәселелері ЖҮӨ-нің тербелісіне инфляцияға, жұмыссыздыққа экеледі.

B) Цивилизацияның дамуымен, олардың жоғалуымен немесе жаңа сатымен байланысты.

C) Басты қозғаушы күш технологиялық өндірістегі технологиялық базаның радикалды өзгеруі мен оның құрылымдық қайта құрылуы.

D) Экономикалық циклдардың себептері күрделі құрылыспен байланысты.

E) Энергия қуаты мен материалдарға байланысты.

F) Алтынның элемдік қорының тербелісі.

G) Халықтың әлеуметтік жағдайларының жақсару тербелісіне әкеледі.

H) ЖҮӨ-нің, инфляцияның, жұмысбастылықтың тербелісіне әкеледі.

21. Айнымалы капитал:

A) Тұтыну құны өндірісі.

B) Капиталдың айналыс саласына түсуі.

C) Капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы.

D) Айырбас құнды тауарды өндіру.

E) Қосымша құн өндіру.

F) Капиталдың ұдайы өндірісте болуында.

G) Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы.

H) Тұтыну процесінде айнапым ақшалай формада тұтас қайтады.

22. Биржаның негізгі қызметтері:

A) Құнның дайын тауарға аударылуы.

B) Сатушылар мен сатып алушыларды бір-бірімен кездестіреді.

C) Капиталдың бір саладан басқа пайдалы саласына қарай ауысуына жағдай жасайды.

D) Бағалы қағаздардың бағамын анықтау.

E) Шаруашылық салаларында іскерлік белсенділік өлшегіші қызметін атқарады.

F) Материалдық байлықтың құрылуы.

G) Өндірісте қосымша құнға қатысуы.

H) Сатушылар мен сатып алушылардың бір-бірімен кездесуіне жағдай жасау, бағалы қағаздарды өткізу және капиталдың негұрлым пайдалы саласына қарай ауыстыру.

23. ҚР еңбек нарығын мемлекеттік реттеу:

A) Жұмыспен толық қамтылған жағдайда жұмыссыздықтың белгілі бір деңгейіндегі қажетті жэне заңды процесстері.

B) Үзақ мерзімдегі жұмыссыздықтың тұрақты формасына әкеледі.

C) Жұмыссыздарға әлеуметтік қорғау жасау.

D) Икемді еңбек нарығын ұйымдастыруға қолдау жасау жэне барлық әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін ескере отырып толық есепке енгізу.


Дата добавления: 2015-04-26; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав

F) Тұтынушылардың табысы. Табыс өскен сайын тұтынушылардың сұранысы да өседі. | A) Өндіріс процесінің көлемі мен масштабының еселене үзіліссіз қайталануын. | F) Жоғары жұмыссыздық. | G) Бағалардың өсуіне | C) Жаңа мамандықты игерудің қиындықтары | G) Еңбек ресурстарының саны мен сапасы | B) AS қисығының аралық кесіндісінде | F) Арту | B) Жоғары. | H) Сұраныс бағасын. |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав