Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модуль 2

Читайте также:
  1. II, III, IV МОДУЛЬ
  2. Архитектура ПК (принцип модульности, магистральный принцип обмена информацией, состав персонального компьютера)
  3. Виды рейтингового контроля при модульном обучении
  4. Вопрос № 1. Модульно-рейтинговая система оценки по физической культуре.
  5. Г) виконання підсумкових письмових модульних (контрольних) завдань
  6. Денежно-кредитный модуль основной образовательной программы
  7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  8. Завдання і форми модульного контролю знань студентів
  9. ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  10. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Пізнання як діяльність: матеріальне й ідеальне

Модуль 3

Гендер і людські відносини

Модуль 4

Філософські прогнози цивілізації

Модуль 5

Моральнісна практика і релігійна віра

Варіант № 21

 

 

Модуль 1

Об’єктивне буття ідей у Платона

Модуль 2

Розуміння та пояснення як чинники пізнання

Модуль 3

Антропологічний поворот у філософії

Модуль 4

Структури повсякденності в соціальному житті

Модуль 5

Моральні цінності у творах мистецтва

 

 

Варіант № 22

 

 

Модуль 1

Буття Бога в середньовічній думці

Модуль 2

Дійсність і мислення

Модуль 3

Природа людини: „дух” і „плоть”

Модуль 4

Цивілізація і репресія

Модуль 5

Мораль і право як носії соціальних норм

 

 

Варіант № 23

 

 

Модуль 1

Матеріальна єдність світу

Модуль 2

Методи наукового дослідження

Модуль 3

Психоаналіз про сутнісні характеристики людини

Модуль 4

.Модернізація і цивілізація

Модуль 5

Специфіка моралі

 

Варіант № 24

 

 

Модуль 1

Екзистенціальні витоки проблеми буття

Модуль 2

Гносеологія – філософська теорія пізнання

Модуль 3

Любов у філософській антропології

Модуль 4

Світова ситуація ХХІ століття

Модуль 5

Соціальні функції моралі

 

 

Варіант № 25

 

 

Модуль 1

Метафізика і її значення для пізнання

Модуль 2

Наука в суспільстві

Модуль 3

Філософія про людську душу і серце

Модуль 4

Громадянське суспільство і держава

Модуль 5

Моральна самосвідомість особистості

 

Варіант № 26

 

 

Модуль 1

Предмет філософії

Модуль 2

Технічна раціональність і наука

Модуль 3

Розум у філософській антропології

Модуль 4

Формаційна і цивілізаційна концепції суспільного розвитку

Модуль 5

Культура спілкування й етикет

 

 

Варіант № 27

 

 

Модуль 1

Специфіка філософського знання

Модуль 2

Поняття закону і типи закономірностей

Модуль 3

Людина як об’єкт філософського пізнання

Модуль 4

Саморозвиток суспільства

Модуль 5

Сутність естетичного

Варіант № 28

 

 

Модуль 1

Структура філософії

Модуль 2

Ріст наукового знання

Модуль 3

Здоров’я і життя людини як цінності суспільства

Модуль 4

Суспільство і природа

Модуль 5

Категоріальне осмислення естетичного

Варіант № 29

 

 

Модуль 1

Місце і роль філософії в культурі

Модуль 2

Типи наукової раціональності

Модуль 3

”Людина – це вибір”. Специфіка моральнісного вибору

Модуль 4

Матеріалістична теорія суспільства

Модуль 5

Сутність мистецтва і художнього образу

Варіант № 30

 

 

Модуль 1

Детермінізм та індетермінізм

Модуль 2

Специфіка наукової картини світу

Модуль 3

Спілкування і його роль у житті людини

Модуль 4

Соціальна революція

Модуль 5

Функції мистецтва в культурі. Видова специфіка мистецтва


Дата добавления: 2015-04-26; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Модуль 5| Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав