Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відшкодування майнових збитків

Читайте также:
  1. Відповідальність в формі відшкодування збитків
  2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
  3. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою
  4. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
  5. Загальні положення про відшкодування шкоди
  6. Лекція Страхове відшкодування витрат судновласника за членів екіпажу.
  7. Організація і проведення камеральної перевірки декларації із заявленим до відшкодування з бюджету податком на додану вартість
  8. Організація роботи структурних підрозділів органів державної податкової служби із зведеною інформацією про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість
  9. Особливості відшкодування шкоди різних форм

 

- Відповідальність у вигляді відшкодування судових витрат, а також майнових збитків, заподіяних у зв'язку із забезпеченням доказів несе особа яка подала заяву про забезпечення доказів до пред'явлення позову у разі неподання позовної заяви у вставлений законом строк (ч.4 ст. 133 ЦПК), - Відповідальність перед особою, щодо якої вжито заходи забезпечення позову несе позивач за збитки, завдані їй скасування заходів забезпечення позову, набрання законної сили рішенням про відмову у задоволені позову чи ухвалою про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду (ч.1 ст.155 ЦПК). - Заявник зобов'язаний відшкодувати держателю цінного папера на пред'явника або векселя збитки, заподіяних йому забороною здійснювати будь-які операції з цінним папером на пред'явника або векселем, у разі ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заявленої вимоги (ч. 1 ст. 268 ЦПК).

 

 

Понесені стороною у справі витрати (ст.79 ЦПК) мають розглядатися як збитки, а обов'язок по їх відшкодуванню - як майнова цивільна процесуальна відповідальність.

 

 

На підставі ст. 88 ЦПК стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.
Відповідач повинен нести судові витрати тому, що він не виконав цивільний обов'язок, порушив суб'єктивне матеріальне право позивача, який змушений був звернутися в суд за захистом і поніс судові витрати. У зв'язку з тим, що такі витрати позивач зазнав внаслідок неправомірних дій відповідача, відповідач повинен відшкодувати їх позивачу. Такий підхід підтверджується й положенням ЦПК (ч. 1ст. 89) відповідно до якого суд за заявою відповідача присуджує стягнення всіх понесених ним у справі витрат з відповідача, якщо позивач не підтримує своїх вимог у наслідок задоволення їх відповідачем після пред’явлення позову. Отже, відшкодування позивачу судових витрат відповідачем є за своєю природою цивільно-правовою відповідальністю і засобом, який забезпечує виконання суб'єктом цивільних правовідносин своїх обов'язків. Питання про компенсацію понесених стороною на користь якої ухвалено рішення документально підтверджених судових витрат суд вирішує під час ухвалення рішення (ст.214 ЦПК). Позивач несе відповідальність по відшкодуванню відповідачу понесених останнім судових витрат у випадку відмови суду в задоволені позову, за заявою відповідача у разі відмови позивача від позову, тобто у зв'язку з тим, що ним був пред'явлений безпідставний позов та за вимогою відповідача у випадках закриття провадження у справі, а також у разі залишення заяви без розгляду внаслідок необґрунтованих дій позивача (ст.ст. 88, 89 ЦПК). Така відповідальність позивача є також цивільно-правовою, а не процесуальною.

 

 

 
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 7 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | <== 10 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав