Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 4. Процесуальні основи роботи Верховної Ради України.

Читайте также:
  1. Аварійно - рятувальні служби України.
  2. Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України
  3. Вибір теми, етапи виконання та порядок захисту курсової роботи
  4. Види роботи згідно статистичного звіту соціального педагога
  5. Визначте досягнення і прорахунки в науково технічному розвитку України в перше десятиріччя після проголошення незалежності України.
  6. Виконання роботи
  7. Вимоги до змісту курсової роботи
  8. Вимоги до оформлення роботи
  9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  10. Вимоги до роботи по формуванню моральних понять

(2 год)

Верховна Рада Украї́ни (ВРУ) – єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Повноваження Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України під час її сесій.

В процесі вивчення даної теми слід звернути увагу на порядок роботи Верховної Ради України, формування робочих органів сесії. Важливим є аналіз вступу на посаду: прийняття присяги народним депутатом України, формування депутатських груп і фракцій та парламентської більшості та опозиції.

Аналізуючи склад ВРУ слід звернути увагу на обрання Голови Верховної Ради України та його заступників, утворення, комітетів та робочих комісій і груп. Окремо треба проаналізувати порядок проведення сесій Верховної Ради України та інше.

 

Питання для обговорення:

1. Основні форми організації діяльності Верховної Ради України.

2. Особливості організації проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.

3. Порядок денний, розгляд питань та порядок прийняття рішень в парламенті України.

4. Порядок обрання та відкликання Голови Верховної Ради України та його заступників. Правовий статус Голови Верховної Ради України та його заступників.

5. Порядок утворення та припинення діяльності депутатських груп і фракцій в парламенті України.

6. Процесуальні основи порядку формування парламентом України органів виконавчої та судової влади.

7. Розгляд і прийняття рішень ВРУ за спеціальними процедурами.

 

Термінологічне завдання:

Верховна Рада України; сесія ВРУ; депутатська група; депутатська фракція; парламентська опозиція; парламентська більшість; народний депутат України; Голова ВРУ; комітет ВРУ; засідання ВРУ; пленарні засідання ВРУ; чергова сесія; позачергова сесія; міжфракційне депутатське об’єднання; коаліція.

 

Контрольні запитання:

1. Який порядок затвердження переліку комітетів Верховної Ради України, обрання та відкликання голів комітетів Верховної Ради України?

2. Які особливості проведення закритих засідань комітетів Верховної Ради України?

3. Якими контрольними функціями наділений парламент?

4. Який порядок розгляду депутатських запитів?

5. Які рішення приймаються Верховною Радою за спеціальними процедурами?

8. Як утворюються виконавчі органи ради та змінюється їхній склад?

 

Методичне завдання (виконайте письмово):

1. Громадянин К. виявив бажання бути присутнім на пленарному засіданні Верховної Ради України. Які організаційні питання йому слід вирішити?

 

2. Богородчанська районна рада вирішила делегувати деякі повноваження Богородчанській районній державній адміністрації. Як вирішується і оформляється питання про делегування повноважень?

Реферати:

1. Історія становлення українського парламентаризму.

2. Поняття і сутність парламентського констролю.

3. Роль комітетів ВРУ у законодавчому процесі.

4. Законодавча регламентація багатопортійності в Україні: переваги та недоліки.

 

Література:

1. Закон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44.

2. Закон України. Про Рахункову палату // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 43, ст.212.

3. Закон України. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст.99.

4. Закон України. Про вибори народних депутатів України // Голос України. – 2004, 20 квітня.

5. Закон України. Про статус народного депутата України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 3, ст. 17(В редакції Закону від 22.03.2001, ВВР, 2001, 42, ст. 212, із змінами, внесеними згідно із Законами від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.264, від 12.09.2002, ВВР, 2002, №43, ст.314), станом на 18.11.04.

6. Закон України. Про комітети Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 19. - Ст.134 (Із змінами, внесеними згідно Закону від 14.07.98 р., ВВР, 1998, № 40-41, ст.. 250, Закону від 10.02.2000 р., ВВР, 2000, № 12, ст..96, Закону від 22.02.2000 р., ВВР, 2000, № 13, ст.. 107).

7. Регламент Верховної Ради // Відомості Верховної Ради України -1994.- № 35 (із змінами - ВВР-1997.-№ 29, та інш.).

8. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. Навч.посібник.- К.: Юрінком Інтер, 2000. - С.28-67.

9. Перепелюк В. Конституційні процедури. Державно-процесуальне право: Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2004. – с. 8 -61;

10. Майданик О. Поняття і суиність парламентського контролю // Право України, - 2004. - № 10. – С.12-25.

11. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка.-К.:Парламентське вид-во,-1999.- 368с.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 63 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 | 7 | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав