Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 5. Законодавчий процес в Україні.

Читайте также:
  1. B) Уголовно-процессуальным кодексом
  2. D) Қарым қатынас процессіндегі маңызды дене бөлігін
  3. D) Как вы понимаете роль финансов в воспроизводственном процессе?
  4. D) это педагогически адаптированный социальный опыт, который должны усвоить учащиеся в процессе обучения.
  5. E) в орган, ведущий уголовный процесс
  6. F) Всестороннее изучение и анализ учебно-воспитательного процесса в целях координирования целостного педагогического процесса
  7. II этап бюджетного процесса – рассмотрение и утверждение бюджетов.
  8. II. Методы повышения качества коммуникационного процесса.
  9. II. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИ ПРОЦЕССОВ
  10. II. Что понимается под движущей силой процесса воспитания? Из предложенных альтернатив выберите правильную, доказав ошибочность или неполноту остальных.

(2 год)

Законодавчий процес – це юридично регламентований порядок законодавчої діяльності, яка здійснюється безпосередньо народом шляхом всеукраїнського референдуму або Верховною Радою України шляхом реалізації законодавчих повноважень.

Розглядаючи дану тему слід звернути увагу на загальну характеристику законотворчого процесу в Україні (проблеми періодизації, розмежування основних стадій, необхідність покращення нормативно-правового регулювання законотворчого процесу в Україні). Окрім того, важливо проаналізувати порядок організації підготовки проектів законів в Україні: суб’єкти права законодавчої ініціативи, особливості підготовки окремих законопроектів). Не можна ооминути увагою реалізацію права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України, процедуру внесення законопроектів до Верховної Ради України тощо.

Окремої уваги заслуговують питання розгляду законопроектів Верховною Радою України, процедурні особливості розгляду законопроектів у Комітетах Верховної Ради України. Важливим є реалізація правила «трьох читань» законопроектів у Верховній Раді України, а також завершальна стадія законотворчого процессу – підписання закону Президентом України або ж порядок накладення Президентом України вето на прийняті Верховною Радою України закони.

Питання для обговорення:

1. Поняття законодавчого процесу та його стадії.

2. Форми реалізації права законодавчої ініціативи. Підготовка законопроектів та їх експертиза.

3. Процедура розгляду законопроектів у комітетах Верховної Ради України (загальні питання). Перше читання законопроекту.

4. Друге та третє читання законопроекту

5. Процедура підписання закону або накладення Президентом України вето на прийняті Верховною Радою України закони. Порядок подолання парламентом вето Президента України.

6. Обнародування та введення в дію законів України.

Термінологічне завдання:

Законодавчий процес; стадія законодавчого процесу; законодавча ініціатива; законопроект; закон; обнародування закону; комітет ВРУ; конституційна процедура; вето; альтернативні законопроекти; невідкладні законопроекти; промульгація.

 

Контрольні запитання:

1. Який порядок розгляду законопроектів у комітетах та на пленарних засіданнях ВРУ?

2. Який порядок організації підготовки і проведення засідань ВРУ?

3. Дайте аналіз процедури формування ВРУ органів держави?

4. Особливості порядку підписання та оприлюднення нормативно-правових актів.

5. Процедура розгляду та затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього.

6. Порядок висування кандидатури та обрання Уповноваженого ВРУ з прав людини.

7. Порядок діяльності Рахункової палати.

8. Порядок призначення та дострокового припинення повноважень суддів КСУ.

Методичне завдання:

1. Прочитайте уважно статтю 94 Конституції України, особливо частину 3 і з’ясуйте чи не закладено там внутрішніх суперечностей? Якщо так, то які можливі варіанти зміни цієї статті?

 

2. Виберіть для себе один приклад вето Президента на ухвалений закон і спробуйте пояснити причину накладення вето з точки зору вад юридичної техніки повернутого закону.

 

3. Ознайомтесь з Регламентом Кабінету Міністрів України та спробуйте сформулювати головні вимоги до концепції закону визначені цим документом.

 

Реферати:

1. Особливості розгляду і прийняття рішень ВРУ за спеціальною процедурою.

2. Порядок підписання та оприлюднення нормативно-правових актів.

3. Процедура розгляду та затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього.

4. Процедура формування Верховною Радою України інших органів державної влади.

 

Література:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

2. Закон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44.

3. Закон України. Про вибори народних депутатів України // Голос України. – 2004, 20 квітня.

4. Закон України. Про статус народного депутата України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 3, ст. 17 (В редакції Закону від 22.03.2001, ВВР, 2001, 42, ст. 212, із змінами, внесеними згідно із Законами від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.264, від 12.09.2002, ВВР, 2002, №43, ст.314), станом на 18.11.2004р.

5. Закон України. Про комітети Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 19. - Ст.134 (Із змінами, внесеними згідно Закону від 14.07.98 р., ВВР, 1998, № 40-41, ст.. 250, Закону від 10.02.2000 р., ВВР, 2000, № 12, ст..96, Закону від 22.02.2000 р., ВВР, 2000, № 13, ст.. 107).

6. Закон України. Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності. 08.07.2005р.

7. Регламент Верховної Ради // Відомості Верховної Ради України -1994.- № 35 (із змінами - ВВР-1997.-№ 29, та інш.).

8. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.М. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 672 с.

9. Косинський В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії та етапи. //Право України, 1999, № 6

10. Олійник А. Законотворчий процес - його основні риси і особливості // Право України 1998, № 4, с.81-83.

11. Перепелюк В. Конституційні процедури. Державно-процесуальне право: Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2004. – с. 8 -61;

12. Теплюк М., Ющик О. Законодавча ініціатива та її реалізація в законодавчому процесі // Віче. 1995, №7, с.3-10.

13. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка.-К.: Парламентське вид-во,-1999.- 368с.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 58 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав