Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення поняття «логістична система» і її основні підсистеми

Читайте также:
  1. Quot;Поняття особистості визначає людського індивіда як члена суспільства, узагальнює інтегровані в ньому соціально значимі риси" (І. С.Кон).
  2. Аналіз психолого-педагогічних підходів до визначення понятійного апарату дослідження
  3. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
  4. В поняття норми і «якості виробів» входять і модна новизна їх, і сучасність матеріалів, і рівень промислового виготовлення.
  5. В статті 55 Господарського кодексу України визначено поняття суб’єкта господарювання та їх класифікація
  6. В чому суть концепції Дж. Фон Неймана організації обчислювального процесу в ОМ? Які основні пристрої ОМ згідно з концепцією Дж. Фон Неймана?
  7. Визначення виробничої потужності і виробничої програми структурного підрозділу при різних варіантах організації виробництва
  8. визначення збалансованих структур споживання для усього світу, що Земля зможе витримати протягом тривалого часу.
  9. Визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт або капітального ремонту.
  10. Визначення місткості і частки ринку : степень насиченості ринку

Одним з базових понять у логістиці є поняття логістична сис­тема, яке по праву можна розглядати як одну із самих ранніх соціа­льно-економічних систем, що створила людина.

Логістична система — це складна організаційно завершена (структурована) економічна система, що складається з елементів, ла­нок, взаємозалежних у єдиному процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками. Іншими словами логістична система — це система, що складається з декількох підсистем, що виконує логістичні функції і має розвиті зв'язки з зовнішнім середовищем, тобто з ринком.

Для вивчення поняття «логістична система» необхідно насамперед виходити з аналізу формуючих її підсистем, властивостей і зв'язків.

До основних підсистем (елементів Ms) логістичної системи (ЛС) належать такі: закупівля, склади (складське господарство), за­паси, транспорт, виробництво, розподіл, збут, інформація, кадри.

Закупівля — це виділена підсистема, що забезпечує ЛС необхідним матеріалопотоком у вигляді сировини, матеріалів і т. п. безпосередньо від першоджерела.

Склади є також підсистемою ЛС, що представлена споконвічно складськими площами у виді будівель, споруд, площадок, а також необхідними технічними засобами для переміщення і переробки матеріалопотоку в «складському просторі». Основне призначення складського господарства — розміщення і збереження матеріально­го потоку, перетвореного в запас, складська його переробка і форму­вання в необхідний споживачеві «формат» для більш зручного " транспортування.

Запаси є своєрідним показником живучості ЛС. Це «кров» логістичної системи. Наявність запасу гарантує системі високу адаптивність до ринкової ситуації, що змінюється, але й у той же час запаси є однією з витратних складових ЛС. Економіч­ність ЛС залежить від економічно обґрунтованої оптимальної величини запасу.

Транспорт зв'язує визначені елементи ЛС (закупівлю, склади, запаси, виробництво, розподіл, збут) транспортним процесом, забез­печуючи одночасно безперебійність і своєчасність її функціонування.

Виробництво забезпечує трансформацію (переробку) матеріаль­ного потоку, що надходить, у затребувану ринком продукцію з міні­мальними витратами і заданою якістю.

Розподіл — це підсистема, що забезпечує вибуття матеріально­го потоку з підсистеми виробництва і надходження його через логістичні канали і ланцюги з мінімальними витратами до місць можли­вого споживання.

Збут — підсистема, інтегрована з маркетингом. Основне призначення — своєчасна реалізація готової продукції спожива­чам із супутним логістичним сервісом у потрібному місці та у визначений час.

Інформація, а точніше інформаційна підсистема, виступає однією з основних підсистем, що забезпечують масштабну діяль­ність ЛС. Дана підсистема забезпечує інформаційний зв'язок між усіма підсистемами ЛС і одночасно виконує функцію управ­ління і контролю.

Кадри — важливий елемент логістичної системи, задіяний на виконанні всіх логістичних операцій і забезпечуючий цілеспрямовану діяльність останньої.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 64 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | <== 9 ==> | 10 | 11 | 12 | 13 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав