Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Інститути авторського, суміжних та патентного прав

Читайте также:
  1. Захист авторського права і суміжних прав
  2. І. Поняття патентного права
  3. ІІІ. Особливості патентного права
  4. Назвіть форми та інститути демократичної організації суспільства.
  5. Представництво при здійсненні майнових авторських та суміжних прав

Інститут авторського та суміжного прав регулює правовідносини, що виникають у зв’язку із створенням творів науки, літератури і мистецтва, створення фонограм, відеограм, передач організацій мовлення тощо.

Основними принципами інституту авторських та суміжних прав є:

- свобода творчості,що несумісна з примусом та цензурою: автори вільні у виборі тем, сюжетів, жанрів і форм втілення ідей чи художніх образів;

- заборона (дозвіл)автора будь-кому використовувати свій твірза відповідну матеріальну (моральну) компенсацію, яка забезпечує поєднання особистих інтересів автора з інтересами суспільства;

- заборона на відчуження немайнових прав,яка полягає в тому, що авторство не може бути успадковане чи передане іншій особінавіть за згодою автора.

- можливість передавання майнових правіншим особам.

Інститут патентних праврегулює правовідносини, що виникають у зв’язку із створенням об’єктів промислової власності, а також набуттям, здійсненням та захистом правна них. Інститут стимулює створення та комерціалізацію об’єктів промислової власності, забезпечує їх охорону та захист.

Основні принципи інституту патентних прав є наступними:

- проведення кваліфікаційної науково-технічної експертизидля надання правової охорони та визначення внеску об’єкта в існуючий рівень техніки.

- правова охорона тільки тих об’єктів, які отримали охоронні документи,що діють певні терміни. Післяприпинення дії охоронних документів, об’єкти переходять у власність суспільства.

- визнання за патентовласником монопольного права на використання свого об’єкту, а також виключного права на надання дозволів на його використання іншим особам.

Очевидно, що інститут авторського права має ряд суттєвих відмінностей від інституту патентних прав.

Інститут прав на позначення товарів і послуг покликаний забезпечувати належну індивідуалізацію товарів та послуг, які виробляються різними суб’єктами господарювання і складається з прав на позначення виробників продукції та прав на позначення товарів і послуг.

Фірмова назва є комерційним іменем суб’єкта підприємницької діяльності і нерозривно пов’язане з його діловою репутацією. Якщо комерційне ім’я фірми заслужило довіру споживачів, воно не тільки забезпечує власнику додаткові дивіденди, а й неабияку повагу та ринковий імідж. Тому право на фірмове найменування розглядається і як особисте немайнове благо.

Знаки для товарів та послуг в якості реклами сприяють просуванню та утриманню останніх на відповідних ринках, а в якості торговельної марки слугують для захисту продукції від підробок.

Аналогічні функції виконує зазначення походження товару, яке виступає гарантією наявності в товарі неповторних властивостей, зумовлених географічним місцем його виробництва.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | <== 12 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав