Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

За 2011-2013 рр.

Читайте также:
  1. Абсолютні та відносні показники грошових потоків СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  2. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  3. Аналіз руху грошових коштів у результаті операційної діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  4. Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів СТОВ «НІКА» (станом на кінець року) за 2011-2013 рр.
  5. Аналіз формування, структури та динаміки фінансових результатів діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  6. Горизонтальний і вертикальний аналіз джерел формування капіталу СТОВ «НІКА» (станом на кінець року) за 2011-2013 рр.
  7. Показники структури майна (активів) СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення (+,-), в.п.
Показники рентабельності та окупності витрат(витратні показники)
Рентабельність(збитковісь)виробничих витрат,% 118,9 5,0 26,1 -92,8
Рентабельність(збитковісь)операційних витрат,% 34,6 8,4 8,5 -26,2
Загальна рентабельність (збитковість)витрат господарськоїї діяльності,% 34,7 7,7 6,1 -28,6
Чиста рентабельність(збитковість) витрат господарської діяльності,% 38,9 9,7 6,1 -32,7
Коефіцієнт окупності виробничих витрат 2,189 0,950 1,261 -0,9
Коефіцієнт окупності операційних витрат 1,347 0,916 1,085 -0,3
Коефіцієнт окупності адміністративних витрат 14,377 30,322 22,283 +7,9
Коефіцієнт окупності витрат на збут 7,252 20,241 10,621 +3,4
Показники рентабельності реалізованої продукції (доходні показники)
Рентабельність(збитковість)продажу,% 54,3 5,3 20,7 -33,6
Рентабельність(збитковість)доходу від операційної діяльності,% 25,7 9,2 7,8 -17,9
Показники рентабельності та окупності капіталу(активів)
Загальна рентабельність(збитковість) сукупного капіталу,% 27,8 9,5 3,4 -24,4
Чиста рентабельність(збитковість) сукупного капіталу,% 31,1 12,1 3,4 -27,7
Загальна рентабельність(збитковість) власного капіталу,% 88,5 50,8 35,1 -53,4
Чиста рентабельність(збитковість) власного капіталу,% 99,1 64,4 35,1 -64,0
Загальна рентабельність(збитковість) основних засобів і запасів,% 40,3 14,0 4,8 -35,5
Чиста рентабельність(збитковість) основних засобів і запасів,% 45,1 17,8 4,8 -40,3
Коефіцієнт окупності власного капіталу 1,271 2,647 3,027 +1,8
Період окупності сукупного капіталу,років       +25,8
Період окупності власного капіталу,років       +1,8

 

За даними табл. 2.9 підприємство має негативну динаміку усіх показників рентабельності витрат. Так, спостерігається зменшення показників, які характеризують прибутковість основної, операційної, звичайної та в цілому господарської діяльності підприємства. Якщо в 2011 році на 1 грн операційних витрат, витрат господарської діяльності та витрат господарської діяльності було одержано 34,6, 34,7, 38,9 коп відповідного прибутку, то в 2013 році ці показники зменшилися до 8,5, 6,1, 6,1 коп. Такі зміни пояснюються випереджаючим зростанням витрат порівняно із зростанням (а по деяких видах і зменшенням) фінансових результатів.

Негативною є також динаміка показників окупності витрат, серед яких зросли лише коефіцієнти окупності адміністративних витрат і витрат на збут на 7,9 та 3,4 в.п. відповідно. Зменшення значень інших коефіцієнтів окупності витрат вказує на зниження рівня окупності виробничих, операційних витрат.

Спостерігається також зниження показників рентабельності реалізованої продукції та рентабельності капіталу (активів). Наприклад, рентабельність продажу зменшився на 33,6 в. п. (із 54,3 до 20,7%), загальна рентабельність сукупного капіталу - на 24,4 в. п. (із 27,8 до 3,4%), чиста рентабельність сукупного капіталу - на 27,7 в. п. (із 31,1 до 3,4%).

Період окупності сукупного капіталу збільшився з 3 до 29 років, а власного - з 1 до 3 років.

Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його учасників. Його розмір становить 61000 гривень. Товариство створює резервний фонд у розмірі до 25 % статутного капіталу. Проаналізувавши структуру і динаміку майна, виявлено, що у звітному році порівняно з базовим роком вартість майна збільшилася на 71128 тис. грн, або у 2,5 раза, що свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства. Необоротні активи зросли на 10010 тис. грн (у 5,3 раза), а оборотні активи – на 61118 тис. грн (у 2,3 раза). У звітному році порівняно з базовим вартість джерел формування капіталу збільшилася на 71138 тис. грн, або у 2,5 раза.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 92 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | <== 11 ==> | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав