Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИСНОВОК

Читайте также:
  1. Висновок
  2. ВИСНОВОК
  3. ВИСНОВОК
  4. ВИСНОВОК
  5. Висновок
  6. Висновок
  7. Висновок

Підвівши підсумки, можна сказати, що Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «НІКА» здійснює самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність з метою одержання прибутку. Основним видом діяльності товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його учасників. Його розмір становить 61000 гривень. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, а також інші майнові права, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Товариство створює резервний фонд у розмірі до 25 % статутного капіталу. Резервний капітал формується за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку у розмірах, встановлених Загальними зборами учасників, але не менше, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку, до досягнення фондом вказаного розміру.

Проаналізувавши структуру та динаміку майна СТОВ «НІКА», то видно, що у звітному році порівняно з базовим роком вартість майна збільшилася на 71128 тис. грн, або у 2,5 раза, що свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства. Необоротні активи зросли на 10010 тис. грн (у 5,3 раза), а оборотні активи – на 61118 тис. грн (у 2,3 раза).

Результати розрахунку та аналізу динаміки показників ділової активності підприємства свідчать про наявність як позитивних, так і негативних тенденцій щодо оцінювання оборотності активів і пасивів. Так, тривалість одного обороту активів збільшилася на 156 дні, що становить 34,5 %, запасів – зменшилася на 187 днів. Ці зміни пояснюються випереджаючим зростанням середньорічної вартості активів і запасів порівняно із зростанням показників чистого доходу.

Позитивними є зміни щодо темпів кількісного та якісного удосконалення матеріально-технічної бази та ефективності використання фінансових ресурсів господарства.

Господарство постійно впроваджує прогресивні технології. Свої ресурси використовує за прямим призначенням, тобто для забезпечення інституту умов для проведення наукових досліджень, проведення виробничої перевірки та впровадження наукових розробок у виробництво, а також для виробництва продовольчої продукції.

Пропозиції щодо покращення стану підприємства:

- створити маркетинговий відділ. Створення такого відділу забезпечить вигіднішу реалізацію продукції;

- провести комп’ютеризацію виробництва, що зменшить затрати людської праці та підвищить рівень ефективності та якості виробництва;

- збільшення номенклатури продукції;

- ретельне планування витрат підприємства для їх мінімізації;

- періодичне проведення кваліфікації працівників;

- обмін досвідом із іншими сільськогосподарськими підприємствами;

- тимчасово долучити до роботи фінансиста з антикризових питань;

- забезпечити господарство якісним посівним матеріалом, засобами захисту, добривами у рослинництві;

- впровадити прогресивні технологій виробництва, які сприятимуть зменшення затрат при збільшенні продуктивності рослин.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 43 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | <== 18 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав