Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розкриття у річній фінансовій звітності інформації по податку на прибуток

Читайте также:
  1. Абетка спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
  2. Алгоритм передачі інформації в мережі Internet
  3. Аналіз взаємозв’язку: „витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктного виробництва.
  4. б) показники, які характеризують результати праці економіста по фінансовій роботі
  5. ВИДИ І ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
  6. ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ
  7. Види інформації.
  8. Віднесення інформації до державної таємниці
  9. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі
  10. Дослідження проблеми. Збір інформації.

Як у вітчизняній, так і в міжнародній практиці існують відмінності в принципахвизнання доходів, витрат, результатів діяльності у фінансовому обліку та вподатковому законодавстві (відповідно регламентовані П(С)БО 17 [7О].

Початковим етапом роботи по розкриттю у річній фінансовій звітності

інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток є

класифікація різниці між сумою облікового та податкового прибутку за елементами тимчасових та постійних різниць.

Тимчасова різниця - різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов'язання відповідно, яка в наступних звітних періодах анулюється. Тимчасові податкові різниці виникають внаслідок невідповідності принципів національних облікових положень та вимог податкового законодавства в питаннях: оцінки оборотних і необоротних активів, витрат майбутніх періодів; оцінки довгострокових та поточних зобов’язань забезпечень, критеріїв визнання та оцінки доходів, зокрема, від операцій з цінними паперами, доходів від безкоштовно одержаних необоротних матеріальних активів, нарахованих (отриманих) штрафних санкцій тощо; критеріїв та оцінки витрат, зокрема, витрат на придбання товарів (робіт, послуг) при застосуванні різних методів нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, в операціях з цінними паперами тощо. Тимчасовою різницею, що підлягає вирахуванню є тимчасова різниця, яка призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) в майбутніх періодах.

 
 

 

 


 

Рисунок 1. Достовірність звітності

Прикладом тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, можуть бути отримані від покупців авансові оплати, безоплатно отримані необоротні активи.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 38 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | <== 24 ==> | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав