Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Підготовий етап до складання фінансової звітності

Читайте также:
  1. Абетка спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
  2. Задача на складання виробничої програми
  3. Значення і основні принципи бухгалтерської звітності на малих підприємствах
  4. Основні вимоги до складання резюме як стислої версії
  5. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів
  6. Перелікосновних форм звітності, з якими необхідно ознайомитися студенту-практиканту
  7. ПИТАННЯ, ЩО ВИНЕСЕНІ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ
  8. Поняття та види фінансової діяльності
  9. Розкриття у річній фінансовій звітності інформації по податку на прибуток

Порядок складання балансу включає такі етапи:

1) Спочатку приймаються та обробляються первинні документи, що фіксують господарські операції, наступним етапом є складання журналів та відомостей на основі відповідних первинних документів. Журнали заповнюються на основі нагромаджувальних та групувальних відомостей, які узагальнюють інформацію за кредитовим принципом. Усі журнали відображають кредитові обороти у кореспонденції з дебетом рахунків.

2) Потім іде взаємоперевірка записів кореспондуючих рахунків у відомостях і, журналах, а після цього переносяться записи з журналів у Головну книгу. У Головній книзі відкривається одна сторінка на кожний синтетичний рахунок. Вона може відкриватися на місяць, квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік.

3) Наступним етапом є складання оборотної відомості на основі головної книги. Для узагальнення господарських операцій, відображених на рахунках, з метою отримання інформації про зміни ресурсів підприємства та джерел їх формування, а також для перевірки правильності облікових записів і складання звітності потрібно узагальнювати дані поточного бухгалтерського обліку за звітний період. Для цього складають оборотні відомості. Оборотна відомість служить для контролю за правильністю розноски операцій на рахунках обліку, виведення оборотів і сальдо на кінець періоду. Якщо збігаються суми дебетового і кредитового сальдо та оборотів, це свідчить про правильність ведення обліку з формального боку. Лише після складання оборотних відомостей можна заповнювати бухгалтерський баланс методом переносу залишків за рахунками на відповідні статті балансу.

Оборотна відомість - спосіб узагальнення оборотів і залишків рахунків за

звітний період, а також засіб зв'язку між балансом і рахунками. Оборотну відомість складають за синтетичними та аналітичними рахунками.

В оборотних відомостях відображають обороти за дебетом і кредитом рахунків, а також залишки на початок і кінець звітного місяця.

Ознайомимося передусім з будовою, порядком складання і призначенням

оборотної відомості за синтетичними рахунками. Будують таку відомість у вигляді багатографної таблиці, у першій графі якої записують назву рахунків, а в наступних

- дебетові та кредитові залишки на рахунках на початок місяця, обороти за дебетом

та кредитом кожного рахунка за місяць, а також залишки на рахунках на перше

число наступного за звітним місяця. У кінці оборотної відомості за кожною графою підбивають підсумки.

Складемо оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку (див. рис.2).

Оборотну відомість за синтетичними рахунками використовують для складання бухгалтерського балансу і заповнення форми фінансової звітності. Крім того, оборотна відомість є важливим джерелом інформації для оцінювання й економічного аналізу руху активів і пасивів підприємства. Так, за даними оборотної відомості можна визначити структуру активів і пасивів та зрушення, що відбувалися у звітному періоді, розрахувати показники (коефіцієнти) руху активів та пасивів, інтенсивність їх змін, провести порівняльний аналіз динаміки фінансового стану та ліквідності активів підприємства.

Отже, оборотна відомість за синтетичними рахунками є способом узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку з метою перевірки повноти і правильності облікових записів і характеристики руху засобів та їхніх джерел за звітний період. Розглянута оборотна відомість дає загальну інформацію про стан та рух господарських засобів і їх джерел.

 

Назва рахунку   Сальдо на Оборот на місяць Сальдо на
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Основні засоби 310 000   50 000   360 000  
Виробничі запаси 60 000   110 000 120 000 50 000  
Виробництво 19 000   120 000   139 000  
Каса 1 000   40 000 40 000 1 000  
Рахунки в банку 190 000     120 000 70 000  
Статутний капітал   120 000   55 000   175 000
Короткострокові позики   160 000 30 000 60 000   190 000
Розрахунки з оплати праці   45 000 40 000     5 000
Нерозподілені прибутки   255 000 55 000     200 000
Розрахунки з постачальниками і підрядниками     110 000 160 000   50 000
Разом 580 000 580 000 555 000 555 000 620 000 620 000

 

Рисунок 2. Оборотна відомість за рахунками синтетичного обліку
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 59 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | <== 25 ==> | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав