Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІV. Поточні зобов'язання.

У статті "Короткострокові кредити банків" (рядок 500) відображається сумапоточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від нихкороткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі зурахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів закористування ними.

У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями" (рядок510) наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з датибалансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" (рядок 530)відображається сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальніцінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість,забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованістьпостачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

У статті "Поточні зобовїчзання за розрахунками з бюджетом" (рядок 550)

відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету,включаючи суму податку з працівників підприємства.

У статті "Поточні зобов’язання за,розрахунками зі страхування" (рядок 570)відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фондуУкраїни, на обов'язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства таіндивідуальне страхування його працівників.

У статті "Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати тиші (рядок 580)відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплатипраці, а також за депонованою заробітною платою.

У статті "Інші поточні зобовгізання" (рядок 610) відображаються суми

зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточні

зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість

засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам.

V Доходи майбутніх періодів. (рядок 630)

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягомпоточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітнихперіодів.

Отже, Баланс є основним фінансовим звітом підприємства та служить для аналізуструктури активів, зміни окремих статей (зменшення чи збільшення за відповіднийперіод), зобов'язань і власного капіталу.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 47 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | <== 28 ==> | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав