Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Макросередовище

Читайте также:
  1. Макросередовище.

На мікросередовище фірма значною мірою може впливати, а макросередовище не піддається її прямому впливу, але фірма враховує вплив макросередовища, змінюючи свою маркетингову діяльність.

Макросередовище визначається такими факторами:

1) демографічними,

2) культурологічне оточення,

3) економічними,

4) природними,

5) технологічними,

6) політичними,

7) правовими.

3.2.1. Демографічні фактори

Ринок складається із споживачів, тому їхні демографічні характеристики впливають на маркетингову діяльність будь-якої фірми.

Зміни, що визначають маркетингову діяльність у цілому:

1. Збільшення населення планети взагалі (кожні 33 роки населення земної кулі подвоюється, отже ринки теж розростаються).

2. На окремих територіях спостерігається сповільнення зростання населення.

3. Зміна структури населення у бік значного збільшення людей старшого віку.

4. Зміна в демографічному статусі населення:

a) тенденція до вступу в шлюб у більш пізньому віці,

б) тенденція до зниження числа дітей у родині (середня родина - 2,8 чоловік),

в) тенденція до збільшення числа розлучень.

 

 

3.2.2. Фактори культурологічного оточення

У будь-якому суспільстві складаються певний спосіб мислення, норми поводження, ціннісні орієнтації й ідеали. Із цього в сукупності формується культурне середовище. Загальний культурний рівень і розвиток субкультурних утворень дуже впливає на купівельне поводження населення і відповідні маркетингові реакції виробників.

 

 

3.2.3. Економічні фактори

У ринковій економіці ситуація змінюється досить швидко й, отже, фірми повинні адекватно адаптувати свою маркетингову діяльність до цих змін.

Економічний розвиток України оцінюється в наступних напрямках:

1. Наростання кризи доходів (криза продовжує розвиватися, а доходи багатьох груп населення одночасно скорочуються);

2. Зміна в розподілі доходів населення (у даний час 10% населення одержує в 15 разів більше грошей, ніж 10% населення з найнижчими доходами, у розвинених країнах різниця не перевищує 3-4 разів);

3. Величина й доступність кредитів. Величина кредитів на початку рефор-мування економіки досягає високих оцінок і, отже, купівельна спроможність населення споконвічно рухається вгору. По закінченні певного часу, коли наступають строки погашення, рівень доходів помітно зменшується, купівельна спроможність коректується у бік зменшення, тому величина кредиту як інди-катор економічного середовища дуже важлива для маркетингової діяльності.

 

 

3.2.4. Природні фактори

Маркетологам слід брати до уваги наступні тенденції:

1. Збільшення дефіциту всіх сировинних матеріалів (деревина, нафта, метав, вода, газ), а виходить, їхнє подорожчання і необхідність заміни.

2. Зростання цін на енергоносії.

3. Посилення забруднення навколишнього середовища, що стимулює розвиток ринку утилізації відходів і засоби очищення продуктів

4. Підвищена увага громадськості й уряду до питань охорони навколишнього середовища, тобто підтримка всіх підприємств і фірм, які розвивають маркетинг у цих напрямках.

 

 

3.2.5. Технологічні фактори

Зміни в технологічному середовищі можуть помітно впливати на життя суспільства як у позитивному, так і в негативному напрямках. Для маркетингу мають значення такі зміни в технологічному розвитку суспільства:

1. Збільшення швидкості, з якою відбуваються технологічні зміни.

2. Необмежена кількість технологічних можливостей виробництва товарів (конкурентна боротьба дуже щільна).

3. Більші витрати на науково-дослідну діяльність (вони становлять у розвинених країнах 5-10% від обсягу продажів, тому в групу наукових розробників всю частіше включають маркетолога).

4. Посилення втручання уряду в процеси науково-технічного розвитку з метою збереження навколишнього середовища й здоров'я людей.

3.2.6. - 3.2.7. Політичні й правові фактори

Вони в сукупності:

1. Визначають роль, чинність і спрямованість впливу держави на сферу бізнесу, а значить і маркетингу.

2. Можуть стимулювати або блокувати розвиток підприємницьких структур через законодавчу й нормативну базу.

3. Можуть впливати на розвиток маркетингу за допомогою формування політичних течій і суспільної думки, які визначають напрямок економічного розвитку в цілому.

3 Питання для самоконтролю, вправи та тестові питання:

1. Визначити структурний набір факторів мікро- і макросередовища.

2. Назвіть основні й другорядні, стимулюючі й блокуючи фактори маркетингового середовища?

3. Дати характеристику основним тенденціям змін у маркетинговому середовищі в цілому

Тести

1. Що таке внутрішній маркетинг?

а) маркетинг, пов’язаний з реалізацією товарів та послуг в окремих регіонах конкретної країни;

б) маркетинг, пов’язаний з реалізацією товарів та послуг в межах однієї країни;

в) маркетинг, пов’язаний з реалізацією товарів та послуг в окремих регіонах за кордоном.

2. Який маркетинг називається міжнародним?

а) той, що передбачає збут продукції вітчизняних підприємств за кордоном;

б) той, що передбачає збут продукції вітчизняних підприємств, по будованих за кордоном;

в) той, що передбачає збут продукції вітчизняних підприємств, по будованих за кордоном, в треті країни або назад в свою.

3. Стимулюючий маркетинг забезпечує:

а) широку рекламу товару та послуг у відповідності з їх споживчими якостями;

б) широку рекламу товарів (послуги), яка б створила попит на товар (послуги), підготовлений на продаж;

в) стимулювання продавців за реалізований товар (послугу).

4. Конверсійний маркетинг забезпечує:

а) переборення від’ємного попиту;

б) включення в ринкові відносини підприємств ВПК;

в) виробництво товарів на підприємствах важкої промисловості.

5. Який маркетинг називається розвиваючим?

а) той, що робить потенційний попит реальним;

б) той, що забезпечує продовження ЖЦТ;

в) той, що стабілізує попит, відповідно до можливостей підприємства.

6.Що таке ремаркетинг?

а) стабілізація коливаючого попиту;

б) пошук нових можливостей пожвавлення попиту та продовження ЖЦТ;

в) стабілізація попиту при його циклічності.

7. Синхромаркетинг забезпечує:

а) перетворення потенційного попиту в реальний;

б) стабілізацію попиту відповідно до можливостей фірми;

в) стабілізацію циклічного попиту.

8. Підтримуючий маркетинг означає:

а) стабілізацію попиту відповідно до фінансових можливостей споживачів;

б) необхідність зниження попиту, якщо він перевищує можливості

підприємства;

в) проведення заходів проти товару, якщо на нього сформувався ірраціональний попит;

9. Що таке демаркетинг?

а) стабілізація ірраціонального попиту;

б) необхідність зниження попиту, якщо він значно перевищує можливості підприємства;

в) пошук нових можливостей пожвавлення попиту.

10. Протидіючий маркетингце:

а) необхідність проведення заходів проти товару, якщо на нього сформувався ірраціональний попит;

б) пошук нових можливостей продовження ЖЦТ;

в) необхідність зниження попиту, якщо він перевищує можливості підприємства.

11. Мета маркетингу:

а) вплив на попит з урахуванням ситуації на ринку;

б) організація виробництва і збуту товарів (послуг);

в) прибуток, як головний орієнтир господарської діяльності.

12. Умови маркетингу:

а) задоволення потреб споживачів;

б) система планування і керівництво підприємством;

в) організація виробництва товарів.

13. Пріоритети маркетингу:

а) задоволення попиту споживачів на товари (послуги);

б) прибуток, як головний орієнтир господарської діяльності;

в) вплив на попит з врахуванням економічної ситуації в країні.

14. Принципи маркетингу:

а) якість, конкуренція, реклама, гнучкі ціни;

б) максимальний прибуток підприємства;

в) задоволення потреб споживачів

4. Література

4.1 ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1 Оснач О.Ф., Пилипчук В.П., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг [Текст]. – Ольга Федорівна Оснач, Володимир Петрович Пилипчук, Лілія Павлівна Коваленко, К.: Центр учбової літератури, 2009. – 364с.

 

4.2 додаткова література

1 Бєлявцев О.М. Маркетинг [Текст]. – О.М. Бєлявцев, К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 212 с.

2 Войчак А. В., Павленко А.Ф. Маркетинг [Текст]. – А. В. Войчак, А.Ф. Павленко, К.: КНЕУ, 2001-106с

3 Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика [Текст]. – В. Я. Кардаш К.:КНЕУ, 2001.-240с

4 Щербань В.М. Маркетинг [Текст]. – В.М. Щербань, Київ: Центр навчальної літератури, 2006 - 208с

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 44 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | <== 39 ==> | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав