Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Читайте также:
  1. Висновки
  2. Висновки
  3. Висновки
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. Висновки
  7. ВИСНОВКИ
  8. ВИСНОВКИ
  9. Висновки
  10. ВИСНОВКИ

В умовах складних політичних та соціально-економічних перетворень, які характеризуються погіршенням добробуту населення, ускладненням кримінальної обстановки, збільшенням числа злочинних посягань на життя, здоров’я та майнові інтереси громадян, особливої актуальності набуває питання створення ефективної системи контролю зі сторони держави за використанням предметів, речовин, матеріалів, здійсненням окремих видів діяльності, виробництв, робіт, які уявляють підвищену суспільну небезпеку.

Проаналізувавши сучасний стан дозвільної системи в Україні, а також порядок прибдання, зберігання, використання, реалізаціїї окремих об'єктів дозвільної системи (зброї) можливо дійти до висновку, що наша держава розуміє необхідність регулювання обігу зброї, але ця діяльність потребує вдосконалення.

Сьогодні виникла об'єктивна потреба в систематизації законодавства України у сфері здійснення дозвільної системи шляхом її реформування, а саме:

- чіткого визначення предметів та об'єктів дозвільної системи, її принципів

- перегляду системи органів, які здійснюють дозвільну систему, законодавчого закріплення їх вичерпного переліку та правового статусу;

- удосконалення механізму захисту прав осіб, які звертаються в органи дозвільної системи, тощо.

Станом на даний час, враховуючи проведення АТО на сході держави, негайного врегулювання потребують і питання обігу зброї в Україні. Доводиться констатувати, що правова регламентація цієї ділянки суспільних відносин у нашій державі не відповідає вимогам часу і містить безліч прогалин.

Чинним законодавством зовсім не враховані питання щодо існування та обігу в Україні також зброї, яка має культурну цінність: антикварної, меморіальної, художньої тощо. Є окремі види зброї, які взагалі не можна зарахувати до жодної з категорій, установлених наказом МВС України № 622 від 21 серпня 1998 р. Це свідчить про те, що класифікація зброї за техніко-криміналістичним критерієм і цільовим призначенням, наведена у згаданому наказі, є не зовсім вдалою.

Доцільно поряд із визначеними критеріями використовувати критерій ступеня вражаючих властивостей зброї та його небезпеки для життя і здоров'я людини. За цим критерієм пропонується розділити зброю на три групи: приголомшуючу, травматичну і смертельну Така класифікація дозволить охопити всі існуючі види зброї та диференціювати застосування кримінально-правових і адміністративно-правових санкцій.

На основі дослідження чинного законодавства та практики діяльності органів внутрішніх справ з вирішення питань дозвільної системи щодо зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту доцільно розробити провідні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у цій сфері. Такими напрямами, зокрема, є:

- удосконалення чинного законодавства та інших нормативних актів, що регламентують обіг зброї і спеціальних засобів індивідуального захисту в Україні;

- підготовка і прийняття нових законодавчих актів щодо обігу зброї;

- удосконалення механізму адміністративно-правового регулювання у цій сфері загалом;

- наділення додатковими адміністративно-юрисдикційними повноваженнями суб'єктів дозвільної системи.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 28 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | <== 44 ==> | 45 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав