Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читайте также:
  1. VI. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ И СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  2. А). Анкетирование. Письменный опрос, т.е. респондент самостоятельно письменно отвечает на предложенный ему список вопросов.
  3. Аннотированный список
  4. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
  5. Библиографический список
  6. Библиографический список
  7. Библиографический список
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  9. Библиографический список
  10. Библиографический список

1. Науково-практичний коментар Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ / М.В.Корнієнко, В.Я.Горбачевський, С.Ф.Константінов та ін. – К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 96 с.

2. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. - Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. - 112 с.

3. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. Ю.П. Битяка. - Харків: Право, 2000. - 520 с.

4. Актуальні проблеми боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні. Загальна частина. У 2-х кн. Курс лекцій. Кн. 1 / О.М. Джужа, Л.Г. Шарай, С.Ф. Констагтінов та ін. За заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К: Київський національний університет внутрішніх справ, Прикарпатський юридичний інст.-т. ЛьвДУВС, 2007. – 212 с.

5. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України. Загальна частина / За загальною редакцією Моісеєва Є.М., Римаренка Ю.І. Олефіра В.І., / Сущенко В.Д., Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008. – 520 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г18-106.1 від 10.01.2009).

6. Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчально-практичний посібник/За заг. ред. Олефіра В. І. – К.: КНТ, 2010. – 161 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г-86.1 від 09.01.2009).

7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник. Видання друге, доопрацьоване. / За загальною редакцією Моісеєва Є.М. / Олефір В.І., Константінов С.Ф., Лошицький М.В. та ін. – К.: Вид-во ТОВ «НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2010. – 428 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г1513 від 19.09.2007)

8. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України. Особлива чистина / За загальною редакцією Коваленка В.В., Римаренка Ю.І. Олефіра В.І., / Сущенко В.Д., Константінов С.Ф. та ін. – ТзОВ «Тернограф», 2011. – 672 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-г-1811 від 24.10.2007).

9. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України. Спеціальна чистина / За загальною редакцією Коваленка В.В., Римаренка Ю.І. Олефіра В.І., / Сущенко В.Д., Константінов С.Ф. та ін. – ТзОВ «Тернограф», 2011. – 528 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-г-1811 від 24.10.2007).

10. Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць за 2010 рік / за заг. ред. М.І. Іншина. – Харків: НікаНова, 2011. – 2011. – 344 с.

11. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: Підручник. Видання друге / За загальною редакцією Коваленка В.В., Римаренка Ю.І. Олефіра В.І., / Константінов С.Ф., Кузьміних Г.Б. та ін. – К.: «Директ Лайн», 2012. – 642 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-г-1811 від 24.10.2007).

12. Битяк Ю.П. Система адміністративного законодавства та система адміністративного права України // Українське адміністративне право: Збірник наукових праць. - Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД: "Ініціатива", 2000. - С. 18-20.

13. Гуменюк В.А. Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. - Харків‚ 1999. - 201 с.

14. Коментар Закону України «Про дисциплінарний статут ОВС»: навчальний посібник / За загальною редакцією Коваленка В.В. / Джужа О.М., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та ін. – К.: Дакор 2011. ‑ 128 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г-127 від 10.01.2009)

15. Сущенко В.Д., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та інші Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Навчальний посібник. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2006. – 176 с.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 52 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | <== 45 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав