Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відомо,що потреби у самовихованні не існує, а є потреба у рухові до обраної життєвої мети. Доведіть,що самовиховання – це спосіб виконати себе

Читайте также:
  1. B) потребитель получает от потребления дополнительной единицы блага.
  2. V. Употребите глаголы в предложениях в прошедшем времени (Perfekt). Предложения переведите.
  3. Активация осознания проблемы потребителем
  4. Анализ жалоб посетителей. Оценка потребительских предпочтений
  5. Архетип как средство эффективной коммуникации с потребителем.
  6. Виды цен на товары и услуги. Индексы потребительских цен и покупательной способности рубля.
  7. Визначення потреби в оборотних коштах
  8. Відповідність якісних характеристик робочої сили потребам ринку праці, ціни робочої сили, попиту на неї.
  9. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Здатність розуміти своє власне я є надзвичайно важливий момент в духовному розвитку дитини; з цього моменту він... робиться здатним до рефлексії над самим собою... Але найголовнішим є тут весняне в них почуття, що вони ще й не є те, ніж вони повинні бути, і живе бажання стати такими ж, як і дорослі, серед яких вони живуть...

Це власне прагнення дітей до виховання є іманентного момент всякого виховання.

Ідеал, до якого прагне людина, передбачає більш досконалу особистість, змінену, зроблену відповідно з цим ідеалом. Самовиховання виступає, як засіб змінити себе, підготувати себе до здійснення життєвої програми.

І в цьому сенсі ні, звичайно, потреби в самовихованні (вираження такого роду зустрічаються в педагогічної літератури), а є потреба в русі до обраної життєвої мети (потреба виконати себе), про яку ми говорили вище; самовиховання ж є засіб, інструмент досягнення цієї мети.

В процесі самовиховання людина міняє себе відповідно до обраної метою, і тому самовиховання, взяте поза ідеалу, ні добре, ні погано. Воно набуває значення і цінність лише при виявленні його мети.

Кожна дитина і дорослий в певні моменти свого життя з необхідністю, стихійно або цілеспрямовано, свідомо чи несвідомо, буває змушений змінити себе, адаптуватися до нового оточення, нової ситуації.

У спеціальному дослідженні було показано, що вже через кілька років роботи у вчителя складається зовсім певний вигляд: особлива манера говорити, слухати, одягатися, навіть особлива, професійна хода.

Розкрийте поняття базової культури особистості як єдності її складових елементів,внутрішніх зв*язків,суперечностей і тенденцій у вихованні

Культура – це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених усіма видами перетворювальної діяльності людини і суспільства”. Базова культура особистості, з педагогічної точки зору, – це фундамент для подальшого розвитку, для усвідомлення себе суб’єктом власного життя і щастя, це уміння приймати самостійні рішення і нести відповідальність за власну поведінку і дії. Сама людина сприймає базову культуру як цінність „для себе” і тому обирає оптимальний режим інтелектуальних, емоційних, фізичних навантажень, форми проведення вільного часу, спосіб реакції на невдачі й успіхи та інше. До складу базової культури входять такі субкультури: інтелектуальна, моральна, трудова, екологічна, економічна, культура праці, політична і правова, культура спілкування, фізична культура і культура сімейних відносин.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 34 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | <== 16 ==> | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав