Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз якості продукції

Читайте также:
  1. АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  2. Аналіз взаємозв’язку: „витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктного виробництва.
  3. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходження практик.
  4. Аналіз дебіторської заборгованості
  5. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  6. Аналіз діяльності Благодійного фонду « Жива Надія».
  7. Аналіз діяльності конкурентів
  8. Аналіз існуючого ринку готельних послуг
  9. Аналіз обсягів і структури виробництва продукції
  10. Аналіз основних наукових підходів до вивчення батьківського ставлення до дітей
Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби споживачів відповідно до її призначення. Залежить від: · умов ринкової кон’юнктури; · внутрішніх ресурсів.
Кількісна характеристика однієї або кількох властивостей продукції, складових її якості, називаєтьсяпоказником якості.
Узагальнюючі Індивідуальні Непрямі
Питома вага: - принципово нових прогресивних виробів в загальному їх обсязі - атестованої та не атестованої продукції - продукції вищої категорії якості - продукції, що відповідає світовим стандартам - продукції для експорту - корисність, калорійність - надійність, довговічність, безпечність, міцність, - технологічність - естетичність, оригінальність - продуктивність - штрафи за недоброякісну продукцію - обсяг і питома вага забракованої продукції - втрати від браку

Аналіз якості продукції підприємства проводиться в наступній послідовності:
1.оцінка технічного рівня продукції;
2.аналіз динаміки перерахованих показників, виявлення відхилення їх рівня за окремими виробами порівняно з базовим рівнем і теоретично можливими;
3.визначення впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства: випуск товарної продукції, доход від реалізації продукції, прибуток.
4.вивчення динаміки браку за абсолютною сумою і питомою вагою в загальному випуску продукції, вивчення втрат від браку та втрат товарної продукції;
5.визначення факторів, що стримують зростання технічного рівня продукції, скорочення браку та втрат.

 

Для того, щоб проаналізувати вплив зміни якості на обсяг виробництва, реалізації, валовий прибуток, необхідно визначити:

1. коефіцієнт сортності - плановий і фактичний, знайти відхилення, дати оцінку зміни якості;

Середній коефіцієнт сортності розраховується як відношення вартості продукції її сортів до можливої вартості продукції за ціною першого сорту:

Ксорт.. = Σ (ОВі * Ці)

Σ(ОВ * Ц1 сорту)

ОВ – обсяг виробництва в натуральному виразі;

Ц – ціна за одиницю продукції.

2. за середньою арифметичною розрахувати середню ціну планову та фактичну, визначити відхилення, дати оцінку

Якщо підприємство випускає одну продукцію за сортами, де відбулась зміна сортового складу, то спочатку необхідно розрахувати як змінилась середньозважена ціна та середньозважена собівартість одиниці продукції, а потім розрахувати вплив сортового складу на випуск товарної продукції, виручку та прибуток від реалізації.

Середньозважена ціна визначається наступним чином:

Цо = Σ (ОВоі * Ц оі) Ц1 = Σ (ОВ * Цоі)

Σ ОВ оі ΣОВ і1

3. розрахувати величину впливу зміни якості на зміну випуску товарної продукції (ΔТП), зміни виручки від реалізації (Δ В) і прибутку (ΔП) можна використовуючи спосіб абсолютних різниць:

ΔТП = (Ц1 – Цо) * ОВ1;

ΔВ = (Ц1 – Цо) * ОР1;

ΔП = [(Ц1 – Цо) * ОР1] - [ (С1о) * ОР1]

Цо і Ц1 – відповідно ціна виробу до та після зміни якості;

ОВ1 – обсяг продукції підвищеної якості;

ОР1 – обсяг реалізації продукції підвищеної якості;
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 50 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав