Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C) альтернативті гипотеза

Читайте также:
  1. E) комбинацияланған эксперименталды гипотеза
  2. В состав информационно-правовой нормы входит гипотеза, диспозиция и санкции.
  3. Гипотеза как форма развития. Классификация.
  4. Гипотеза о рациональных ожиданиях
  5. Задание №1: Оцените предлагаемые гипотезы формирования человеческих рас. Прочитайте текст о гипотезах формирования рас человека. Заполните таблицу.
  6. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования
  7. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования
  8. Наиболее обоснованной и получившей дальнейшее развитие является гипотеза развития психики в филогенезе А.Н.Леонтьева - К.Э.Фабри.
  9. Половой хроматин и гипотеза Мари Лайон

В050300-Психология

Эксперименталды психология бойынша практикум және психодиагностика

Күндізгі 4 жыл, 3 курс

қазақ

Насирова А.Ш.

Эксперименталды психология мынаны зерттеумен сипатталады

D) барлық тұжырымдамалар дұрыс

 

Ғылыми әдіске негізделген ғылыми ақиқатты танудың тәсілі

B) ғылыми зерттеу

*****

Алынған білімдерді қолданудан практикалық тиімділігін ескермей шындықты тануға бағытталған ғылыми зерттеу

D) фундаменталды

*****

Бар теориялар, гипотезалар мен модельдерді жоққа шығару мақсатында жүргізілетін ғылыми зерттеу

A) ізденістік

B) сынайтын

*****

Берліген әдіс арқылы бұрын соңды ешкім шешуге тырыспаған мәселені шешуге бағытталған ғылыми зерттеу

A) ізденістік

*****

Зерттелетін психикалық құбылыстардың белсенді туындауын қамтамасыз ететін арнайы құрастырылған шарттарда факттарды жинау әдісі

A) бақылау

B) эксперимент

*****

Экспериментке жатпайтын белгілерді таңдаңдар

C) сыналушының пассивтілігі

*****

Зерттелетін қасиеттің белсенді түрде қалануы іске асатын эксперименттің түрі

D) қалыптастырушы

E) факторлық

*****

Нақты зерттеудің қабылданған стандартқа сәйкестігі (мінсіз экспериментке)

A) валидтілік

*****

Гипотезаның дұрыс анықтамасын таңдаңдар

D) барлық тұжырымдамалар дұрыс

E) екінші мен үшіншісі дұрыс

*****

Көптеген объекттер (қалыптыр) мен көптеген символдар (сандар) арасында өзара бірмәнді сәйкестікті орнату процедурасы, зерттеуші сыртқы құралдар (приборлар, тесттер және т.б.) көмегімен объекттің (көптеген объекттердің) сапалық және сандық сипаттамаларын анықтайтын зерттеу түрі

C) өлшеу

 

Келесі ерекшеліктермен сипатталатын гипотезаның түрі: 1) тәуелсіз айнымалы тәуелдіге ықпал етпейді; 2) салыстырылатын топтардың нәтижелері арасында өзгешеліктер жоқ; 3) параметрлар арасындағы байланыс мәнді емес

A) зерттеу гипотезасы

B) нөл-гипотеза

*****

Жүргізілуі барысында қосалқы айнымалылар анықталатын және эксперименталды гипотезалар дәлденетін, әдістеме мен жоспардың сапасы тексерілетін, жаңа сериялардың болуына әкелетін зерттеу

C) пилотажды зерттеу

*****

Қасиеттер мен қалыптардың индивидуалды көріністерін диагностикалауға бағытталған қысқа тапсырмалардың соңғы серияларынан тұратын психологиялық өлшеудің ғылыми-практикалық әдісі

D) тест

*****

Берілген гипотезамен бәсекелес болып келетін және оның әділеттілігінде күмәнданатын басқа гипотезадағы түсіндірмелерден өзгеше етіп нәтижелерді түсіндіруден тұратын эксперименталды зерттеудің гипотезасы

C) альтернативті гипотеза

*****

Берілген тест бойынша нормадағы, дені сау белгілі жастағы және мәдениеттегі үлкен адамдар тобының орташаланған бағасы, онымен берілген тест бойынша тексеру арқылы алынған жеке адамдардың көрсеткіштері салыстырылады


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав