Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Педагогика

Читайте также:
  1. D) тифлопедагогика.
  2. V2:Педагогика в системе наук о человеке
  3. А педагогика – наука о развитии жизненного опыта человека (обучающегося). Это и есть ее предмет!
  4. Актуальность изучения учебной дисциплины “Профессиональная педагогика” в БГУ культуры и искусств.
  5. Арнайы педагогиканың негізгі ұғымдары мен түсініктері
  6. Арнайы педагогиканың пәні, мақсаты және міндеттері
  7. Арнайы педагогиканың психологиялық негізделуі
  8. Б3.Б.4 Специальная педагогика
  9. В НАЧАЛЕ XX В. ПЕДАГОГИКА СРЕДЫ С.Т.ШАЦКОГО
  10. В общей системе наук, в общей системе «вещей и знаний» педагогика выступает как единственная наука, имеющая своим предметом воспитание человека [5, c.9].

2. «О»

3. “Оқу орнының педагогикалық процесi қоғамның әлеуметтiк қажеттiлiгiне сай болады”-ол Педагогикалық процестің заңдылығы.

4. “Оқушылардың белсендiлiгi мұғалiмнiң ұйымдастырылған iс-әрекеттiң нәтижесi”. Бұл - Педагогикалық процестің заңдылығы.

a. «П»

5. “Педагогикалық қызметi оқушылардың жас ерекшелiктерiне байланысты” – деген Педагогикалық процестiң заңдылығы

6. “Педагогикалық процесс бiр қас қағым сәттiк емес, ол ұзақ мерзiмге бағытталған”. Бұл: Педагогикалық процесс заңдылығы

7. “Педагогикалық процесс бөлiктерiнiң бiр-бiрiне бағыныштылығы мен әсерi бар”. Бұл - Педагогикалық процесс заңдылығы

8. “Педагогикалық процесс міндетті түрдегі екі жақты іс-әрекет»-бұл Педагогикалық процестің заңдылығы.

9. “Педагогикалық процестiң бағыттарының әсерi көптеген факторларды тудырады”-ол Педагогикалық процесс заңдылығы

10. “Педагогикалық процестiң мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетедi,” – деген : Педагогикалық процестің заңдылығы.

11. « Дидактиканың алтын ережесі» ретіндегі оқыту принципі- Көрнекілік.

12. «Білімнің қайнар көзі- библия» деп есептеген Иоанн Златоуст

13. «Ғаламтор арқылы оқу мекемелеріне қатыспай білім алу» - бұл технология: Дистанциялық оқыту.

14. «Дидактика» терминін тұңғыш рет ғылымға енгізген: В.Ратке

15. «Дидактикалық очерктер» және «Оқыту әдістемесі» еңбектерінің авторы: Р.ГЛемберг.

16. «Жеті еркін өнер» деп аталатын пәндер жүргізілді: Кафедралды мектептерінде

17. «Қазақстан-2030» даму стратегиясы бағдарламасының маңызы: Білім беру мен тәрбиелеудің мәселелерін шешудің жолдары белгіленген

18. «Қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы – мұғалім» деген Мағжан Жұмабаев.

19. «Қалай Гертруда өз балаларын үйретеді» еңбегінің авторы: И. Песталоцци

20. «Қуаныш үйі» атты мектепті ұйымдастырған: В. Фельтре

21. «Мектептер мемлекеттік болу керек, жекеменшік болмауы тиіс» - деп ескерткен: Аристотель.

22. «Мұғалімге тамаша қызмет тапсырылған, күн астында одан жоғары ешнәрсе болмақ емес» - деген Я.А. Коменский.

23. «Оқу ана тілінде жүргізілуі тиіс» - деген қағида ұсынды: .Алтынсарин

24. «Өзінің жан дүниесінде бейбітшілік пен үйлесімділікті қалыптастыратын адамды тәрбиелеу» - бұл Ежелгі Қытай педагогикалық идеалы.

25. «Педагогика тарихы» оқулығын қазақ тілінде тұңғыш жазған ғалым: Қ. Бержанов

26. «Педагогика тарихының» мақсаты - Педагогикалық құбылыстарға тарихи тұрғыдан қарауды қамтамасыз ететін, студенттердің ғылыми көзқарасын қалыптастыру.

27. «Педагогикалық дастан» еңбегінің авторы: Макаренко А.С.

28. «Сөзге сараң, тағдырдың қиындығы мен соққысына шыдай білетін, табанды адам» - бұл Ежелгі Египет педагогикалық идеалы.

29. «Тәрбие дегеніміз үлкендердің балаларға әсер етуі, балаларда адамгершілікті, қайырымдылықты қалыптастыру» - осы анықтаманы берген Платон.

30. «Тәрбиенің мақсаты ол өзін – өзі танып білу» деп тұжырым жасаған Сократ.

31. «Тәрбиенің мәні жан – жақты тәрбиеленген джентльмен» деп тұжырымдады:Д. Локк.

32. «Толық адам ізгілік тұжырымдамасындағы дүниетанымдық ұстанымы- Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанында

33. «Халықтық білім берудің тұңғыш тәжірибелі станциясын» ұйымдастырған С.Т. Шацкий.

34. «Шешеннің тәрбиесі туралы» арнаулы педагогикалық еңбегінің авторы: Квинтилиан.

35. 12-жылдық орта білім беруді басқарудың жаңа үлгісі- Білім беруді мемлекеттік-қоғамдық басқару.

36. 1657 жылы Амстердамда Я.А. Коменскийдің ең негізгі еңбегі жарық көрді:Ұлы дидактика.

37. 1755 ж. М.В. Ломоносовтың тікелей қатысумен ашылды: Москва университеті

38. 1755 жылы шыққан М.В. Ломоносовтың оқулығы: Орыс тілінің грамматикасы

39. 1864 жылы Торғай қаласында қазақ балалары үшін мектеп ұйымдастырған: Ы. Алтынсарин.

40. 1930-1931 оқу жылынан бастап Қазақстанда енгізілді Жалпыға бірдей міндетті бастауыш білім беру

41. 1931-1932 оқу жылынан бастап Қазақстанда еңгізілді: Жетіжілдық жалпыға міндетті оқу

42. Iс-әрекеттi ұйымдастыру және мiнез-құлықты қалыптастыру әдiсі: Тапсырма беру

43. Iс-әрекеттi ұйымдастыру мен мiнез-құлық тәжірибесін қалыптастырудың әдiстерi тобына: Тәрбиелiк жағдайлар әдісі

44. XI- ғасырдағы Киев мемлекетінің алғашқы педагогикалық ескерткіші: Владимир Мономахтың балаларына өсиет»

45. XIX ғ. бірінші жартысында Ресейде құрылды: Мектеп білімінің мемлекеттік жүйесі

46. XVI ғ. Ресейде балаларды тәрбиелеу туралы нұсқаулардың жинағы:Домострой

47. XVI ғасырда қыздар үшін ашылған тұнғыш орта мектептері:Гимназия,коллегиум

48. XVII ғ. екінші жартысындағы педагогикалық ескерткіш: Балалар тәртібінің ережелері

49. XVIII ғ. Ресей мектебінің ерекшілігі:Жалпы біліммен қатар, оқушыларға белгілі мамандықтардан арнаулы даярлық берілді

50. XVIII ғ. Ресейдегі алғашқы мемлекеттік мектебі:Математика және навигация ғалымдарының мектебі

51. XVIII-XIX ғғ. Қазақстандағы ұлттық мектептеріне жатпайды: Э-дубба» мектебі

52.XX ғ. 1934 ж. Қазақстан мектептері оқу үрдісінің негізгі түрі болып танылды:Сабақ

a. А

53. А. Коменскийдің «Ұлы дидактика» атты негізгі еңбегі Амстердамда шықты:1657 ж

54. А.Н. Радищевтің педагогикалық еңбектерінің мәні:Шын мәніндегі отанның ұлын тәрбиелеу

55. А.С.Макаренко бойынша, ұжым дамуындағы преспективалық бағыттары: Жақын, орта, алыс

56. А.С.Маракенко ұжым дамуының мынадай кезеңдерін белгіледі: 3 – кезең.

57. Абай өлеңдерінің этикалық мәні: Жаман қылықтардан сақтандыру

58. Абай шығармалары жастарды шақырады: Білім-ғылымға

59. Адамгершілік мінез-құлықтың әдеттерін қалыптастыру – бұл: Адамгершілік тәрбиесінің міндеті.

60. Адамгершілік сана-сезімді қалыптастыру – бұл : Адамгершілік тәрбиесінің міндеті.

61. Адамгершілік тәрбиесі - Адамгершілік идеалдарды және адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру

62. Адамның ақыл-ойын дамытуды алдынғы орынға қойған В. Кесарийский

63. Адамның қалыптасуы оның табиғатына және тәрбиесіне байланысты- деген тұжырым Демокрит педагогикалық ілімі.

64. Адамның өзіне-өзі және өзінің көзқарасына, жалпы мінез-құлықтарына әсер етуі - Өзін-өзі тәрбиелеу

65. Азаматтық сананы қалыптастыру – бұл: Азаматтық тәрбиесінің міндеті.

66. Азаматтық тәрбие - Тұлғаның интегративтік қасиеті ретіндегі азаматтылықты қалыптастыру

67. Азаматтық тәрбиенің негізгі мақсаты: Әр адамда адамгершілік идеалдарын, Отанға деген сезімдерін тәрбиелеу

68. Азаматтылықтың басты элементі: Адамгершіліктің негізі.

69. Акселерация- Жасөспірімнің физиологиялық- психологиялық тұрғысынан жылдам дамуы.

70. Алғаш рет 1922 ж. қазақ тілінде жарық көрген «Педагогика» оқулығының авторы: Мағжан Жұмабаев.

71. Алғаш рет қазақ тілінде жарық көрген «Психология» оқулығының авторы: Жүсіпбек Аймауытов

72. Алғашқы қауымдық құрылыста баларды тәрбиелеу мәселесімен айналысқан: Тайпа

73. Аристотельдің даму туралы теориясы бойынша, тәрбиенің негізгі түрлері:Дене, адамгершілік және ақыл – ой тәрбиесі.

74. Арнайы іріктелген танымды сұрақтар арқылы адамдардың пікірлерін зерттеу әдісі: Сауалнама жүргізу әдісі.

75. Ассистенттің қызметіне жатпайды: Сабақ өткізу.

76. Ата – анадан балаға даралық тұқым қуалаушылық арқылы берілед - Жүйке жүйесінің түрі.

77. Ата-аналардың мақсатталған педагогикалық әсерін тигізуге көмектесетін тәсілдер– бұл Жанұяда тәрбиелеу әдістері.

78. Аттестациялау- Білім беру мекемелері қызметкерлерінің кәсібилігі мен іс – әрекеті деңгейлерінің жалпы бағасы.

79. Ауызша бақылау әдісі: Оқушы әңгімесі

80. Афина мектебіндегі мұғалім - Дидаскал.

81. Афиналық тәрбие жүйесіндегі күрес мектебі- ол Полестра.

82.Афиналық тәрбие жүйесіндегі саз және ән айту мектебі: Кифарист.

a. Ә

83. Әдіснама деген: Ғылыми таным әдістері туралы философиялық ілім

84. Әлеуметтендіру деген-ол: Әлеуметтiк қатынастар жүйелерiмен жеке адамның ықпалдасуы.

85. Әлеуметтік белсенділікті, азаматтық мінез-құлық пен тәжірибесін қалыптастыру – бұл: Азаматтық тәрбиесінің міндеті.

86. Әлеуметтік орта- Адам өміріндегі әлеуметтік-экономикалық жағдайлар

87. Әл-Фарабидің еңбектеріне жатпайды: Метафизика

88.Әңгiме әдiсi - Адамның өзінен және оны қоршаған адамдардан сөздік мәліметтер алу

a. Б

89. Бiлiм беру деген- Құндылық бағдар мен әрекет тәжiрибесiн, бiлiм, икемдiлiк пен дағды игерудiң нәтижесi.

90. Бiлiм саласындағы мемлекеттiк саясаттың принциптерi белгiленген құжат: Қазақстан Республикасының“Бiлiм туралы” Заңы.

91. Бақылау әдiсi: Зерттеу объектісінің сыртқы жақтары мен белгілері туралы мәлімет алу.

92. Балалардың өсу кезеңдерi бойынша 16-18 жас аралығы: Ерте жастық шақ.

93. Балалардың денесін шынықтыру, аштыққа, суықтыққа, шөлге, қиындыққа шыдамды етіп үйрету – бұл Спартандық тәрбие.

94. Балалардың педагогикалық өсу кезеңдерi бойынша 11-15 жас аралығы: Жеткіншек шақ

95. Балалардың педагогикалық өсу кезеңдерi бойынша 3-7 жас аралығы: Мектепке дейінгі балалық шағы.

96. Балалардың педагогикалық өсу кезеңдері бойынша 6-10 жас аралығы: Бастауыш мектеп балалық шағы.

97. Бастауыш мектеп оқушыларының (6 – 10 жас ) негізгі жетекші іс – әрекеті: Оқу іс – әрекеті

98. Бейінді оқыту- Оқушылардың бейімділігі мен қабілеттерін ескере отырып, оқытуды саралау және даралау

99. Белгілі бір жастағы балалардың көпшілігіне тәр ерекшеліктер мен сипаттар: Жас мөлшері.

100. Берунидің тәрбие туралы монументалды еңбегі: Канон Масуда

101. Болашақ мұғалімнің кәсіби-педагогикалық іс-әрекетінің объектісі:Тұтас педагогикалық процесс.

102. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау мен бағалаудың жаңа формасы-Оқу жетістіктерін сырттай бағалау

103. Білім беру жүйесінде әлеуметтік басқарудың түрі-ол Білім беруді басқару

104. Білім беру мазмұны - Мектепте оқытуға іріктелген білімдер, икемдiлiктер мен дағдылардың жүйесі

105. Білім беру мазмұны- Білім берудің әрбір деңгейі бойынша білімдер жүйесі.

106. Білім беру орталықтары храм бола бастады: Ежелгі Египетте

107. Білім беру теориясын еңбекпен байланыстыру идеясын ұсынған: Томас Мор

108. Білімді, білікті және дағдыны қалыптастыру процесін байқау – бұл: Бақылау.

109.Білімді, қабілетті, жан – жақты үйлесімді дамыған жастарды тәрбиелеу – Афиналық тәрбие.

a. В

110. В.А. Сухомлинский зерттеді:Жастардың моральдық проблемаларын.

111.Витторино де Фельтре ұйымдастырған «Қуаныш үйі» мектебіндегі негізгі пәндер: Математика,физика,астрономия

a. Г

112. Гимназия-Қоғамдық-гуманитарлық бағытта кең ауқымда тереңдете білім беруді қамтамасыз ететін оқу орны.

113.Грек тілінен аударғанда «дидактика» терминінің түсінігі: Үйретуші

a. Ғ

114. Ғылыми таным әдістері туралы философиялық ілім- Әдіснама.

115.Ғылыми теория немесе болжамды растау үшін қолданылатын зерттеу әдісі: Педагогикалық эксперимент

a. Д

116. Дамытудың қозғаушы кұші - Қарама – қайшылық.

117. Даралық - Бір тұлғаның басқа бір тұлғадан айырмашылығы

118. Дарындылық- Адамның интеллектуалдық мүмкіндігімен байланысты болатын қабілеттіліктер.

119. Дәстүрлі оқыту технологиясы: Сынып-сабақтық оқыту.

120. Девианттар деп атайды: Педагогикалық жағынан қараусыз, қоғамдық мінез - құлық дағдысы жоқ балаларды.

121. Дене тәрбиесінің міндеттерін жүзеге асыратын: Дене шынықтыру сабақтары

122. Дене тәрбиесінің мақсаты: Өз еркімен дене шынықтыру және спортпен шұғылдану дағдыларын қалыптастыру.

123. Дене тәрбиесінің негізгі құралдарына жататын: Спорт.

124. Дене тәрбиесінің негізгі құралдарының ішінде: Дене жаттығулары.

125. Дене шынықтырумен жүйелі шұғылдануға қажеттілікті тәрбиелеу – бұл: Дене тәрбиесінің міндеттері

126. Дени Дидроның педагогикалық идеяларының маңызы: Баланың табиғи және даралық ерекшіліктерін дамыту қағидалары

127. Джон Локк ұсынған Джентльмен тәрбиелеу жүйесін.

128. Дидактика - Оқыту және білім беру теориясы

129. Дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясын ұсынған жаңашыл педагог: П.М. Эрдниев.

130. Дидактикалық процестің нәтижесін дәл анықтау: Диагностика.

131. Дидактиканың негізгі категориялары: Білім беру, оқу, оқыту.

132. Дидактиканың негізін қалаушы ғалым: Я.А. Коменский.

133. Дүниежүзілік практикада кең таралған оқыту жүйесі: Сыныптық-сабақтық

134. Дүниетаным - Адамның табиғатқа, қоғамға, таным процесіне көзқарастарының жүйесі.

135. Дүниетанымды қалыптастыру әдістеріне жатпайды: Математикалық және статистикалық әдістер.

136.Дүниетанымның құрылымына енетін: Білім, көзқарас, сенім

a. Е

137. Ежелгі Грецияда қалыптасқан тәрбиенің жүйелері: Спартандық және афиналық.

138. Ежелгі Египет мектептерінде алғашқы күндерден бастап ерекше көңіл бөлінген: Математикаға

139. Ежелгі Индиядағы оқыту мазмұнының үлгілері берілген оқу кітабы:Бхагавадгита.

140. Ежелгі Қытайдағы мектептер: Жрецтік мектептері

141. Ежелгі Римдегі педагогикалық ойлардың көрнекі өкілі: Цицерон.

142. Ежелгі Шығыс елдері алғашқы мектептерінде білім алған: Үстем тап өкілдерінің балалары.

143. Еңбек етуге даярлықты, еңбекке дұрыс көзқарасты қалыптастыру дегеніміз-ол Еңбек тәрбиесі.

144.Еңбекті құрметтеу,белсенділік,іскерлік қасиеттерін дамыту – бұл: Еңбек тәрбиесінің міндеті.

a. Ж

145. Жағымды үлгі – өнеге арқылы тәрбиелеу талаптарын айқындаған: Платон.

146. Жазалау дегеніміз: Жағымсыз әрекеттердің алдын алып,оларды тежеу

147. Жазбаша бақылау әдістері : Бақылау жұмыстары, реферат

148. Жалпы педагогика - Педагогикалық процесс мен білім берудің жалпы заңдылықтарын зерттейтін негізгі ғылыми пән.

149. Жалпы педагогиканың негізгі құрылымы: Педагогиканың негіздері, тәрбие теориясы, оқыту теориясы, мектепті басқару.

150. Жалпы адамзаттық тәрбие идеясын алға қойған белгілі педагог: Н.И. Пирогов.

151. Жалпы бiлiм беретiн орта мектебiнiң педагогикалық процесiнiң ең басты құрамдас бөлiктерi: Педагогтар мен оқушылар

152. Жалпы бiлiм беретiн орта мектептiң педагогикалық процесiнiң мақсаты: Оқушылар тұлғасын қалыптастыру және дамыту

153. Жалпы білім беретін мектеп Жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орны

154. Жалпы тәрбиелік міндеттері мен қарым-қатынастағы білім беру мекемесі педагогтарының бірлестігі – бұл: Педагогикалық ұжым.

155. Жан – Жак Руссоның педагогикалық шығармасы: Эмиль, немесе тәрбие туралы.

156. Жанұя тәрбиесі - Ата-аналар мен отбасы мүшелері тарапынан балаларға әсер ету процесі

157. Жанұя тәрбиесін дұрыс ұйымдастыру жағдайларына жататын: Отбасы өмірінің тәртібі мен тұрмысы, отбасылық дәстүр.

158. Жанұя тәрбиесін дұрыс ұйымдастыру жағдайларының ішінде: Баланың өмірлік кеңістігін ұйымдастыру

159. Жанұя тәрбиесінің жалпы әдістері тобына жатады: Сендіру.

160. Жанұяда тәрбиелеудің жалпы әдістеріне жатады: Жеке өнеге

161. Жаңа педагогикалық технологиясы- Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын дамыту технологиясы.

162. Жаңашыл – педагог, тірек белгілері негізінде оқыту технологиясын ұсынған В.Ф.Шаталов.

163. Жаңашыл-педагог, ізглікті – тұлғалық оқыту технологиясын ұсынған Ш.А.Амонашвили.

164. Жарыс әдісі-ол: Оқушының бәсекелестік, алда болу қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған.

165. Жас ерекшелік педагогикасы - Әр түрлі жастағы балалар дамуының ерекшеліктеріне негізделген педагогикалық процесс өзгешеліктерін зерттейтін оқу пәні.

166. Жас ерекшеліктері - Белгілі бір жастағы балаларға тән ерекшеліктер

167. Жеке тұлға мен ұжымның қатынастарына жатпайды:Іске немқұрайлы қарау.

168. Жеке оқыту принципін қолданудың белгілі бір жағын сипаттайтын басшы қағидалар – Оқыту заңдылықтары.

169. Жеке тұлға - Әлеуметтiк қатынастар мен саналы iс-әрекеттiң субъектiсi

170. Жеке тұлғаның қалыптасуының шешуші факторы: Тәрбие.

171. Жекеден жалпыға қарай және, керісінше, жалпыдан жекеге қарай қисынды салдармаларды айқындау үшін қолданылатын зерттеу әдістері-Индукция және дедукция әдістері.

172.Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру құрамына кіреді: Магистратура, докторантура

a. З

173. Зайырлы ғылым салалары мен дінтану қатар оқытылды-бұл Византия мектептерінің ерекшеліктері

174. Заттар мен құбылыстардың жалпылығын айқындау үшін қолданылатын зерттеу әдісі- Ұқсастыру әдісі

175. Зерттеу әдiстерi деген-ол Зерттеудiң тәртiбiн белгiлейтiн әр түрлi әдiс-тәсiлдерiнiң жиынтығы.

176.Зерттеудiң теориялық деңгей әдiстерi тобына кiрмейтiндер: Сұқбат және сауалнама жүргізу

a. И.

177. Индивид - Адамзат тұқымының еш қасиеттері ескерілмеген бір өкілі.

178. Инклюзивті білім беру- Арнайы жағдайлар арқылы мүмкіндігі шектеулі адамдарды бірлесіп оқыту

179. Инновациялық оқыту технологиясы- Оқытудың жобалау технологиясы

180. Инновациялық авторлық мектептердің сипаттамасына жатпайды: Ескірілген әдістеме.

181. Инновациялық технологияларды көрсетіңіз: Ақпараттық және коммуникативтік технологиялары

182. Интербелсенді оқыту әдістеріне жатпайды: Баяндау

183.Интернационализм және патриотизм азаматтық сезімдері мен қасиеттерін қалыптастыру- Азаматтық тәрбиесінің міндеті.

a. К

184. К. Д. Ушинскийдің мектепке арналған оқулықтары: Балалар әлемі», «Ана тілі».

185. К. Д. Ушинскийдің педагогикалық жүйесінің негізі: Тәрбиенің халықтық идеясы.

186. К. Д. Ушинскийдің педагогтарға арналған іргелі еңбегі: Педагогикалық антропология.

187. К. Д. Ушинскийдің пікірінше, адамгершілік тәрбиесінің негізгі құралы: Оқыту.

188. Клод Андриан Гельвецийдің педагогикалық идеяларының маңызы-ол: Алғаш педагогика тарихында адамды қалыптастыратын факторларды толық ашып берді

189. Константинопольде аудиториум жоғары мектеп оқытушылары- Философия консулы

190. Конфуцийдің педагогикалық ілімі: Идеалды тәрбиеленген адам.

191. Көпшілік тәжірибеде кең таралған сабақтың түрі: Аралас сабақ.

192. Көрнекілік әдісін атаңыз:Бейне әдісі

193. Көшпенді тайпалардың тәрбиелеу мәні: Дене тәрбиесі мен әскери өнер.

194.Кредиттік оқыту технологиясы Оқу жұмысының қөлемін өлшеудің бірлігі ретінде кредитті пайдалана отырып оқыту

a. Қ

195. Қазақ балаларын ана тілінде оқыта алатын мұғалім кадрларын даярлау ісімен айналысқан: Ы. Алтынсарин

196. Қазақ балаларына арналып 1879 ж. жарық көрген Ы. Алтынсарин оқулығы Қазақ хрестоматиясы

197. Қазақ даласында 1841 жылы ашылған тұңғыш мектеп: Жәңгір хан мектебі.

198. Қазақ қыздары үшін тұңғыш мектеп ашқан: Ы. Алтынсарин.

199. Қазақ мектебінің тарихын тұңғыш зерттеген ғалым: Ә. Сембаев

200. Қазақ мектептері үшін мұғалім даярлайтын тұңғыш мектебін ашқан: ЫАлтынсарин

201. Қазақ мұғалімдерінің алғашқы тобын даярлаған тұңғыш арнайы педагогикалық оқу орны: Ы. Алтынсариннің оқытушылар мектебі.

202. Қазақ орта мектебінің білім мазмұнының жаңа ұстанымдары айқындалған құжат Жалпы білім мазмұнының тұжырымдамасы

203. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнындағы қазіргі білім беру технологиясы- Кредиттік оқыту технологиясы.

204. Қазақстан Республикасы мектептерінде оқушылардың білімін бағалайтын жүйе: Бес балдық.

205. Қазақстан педагогика тарихының шартты 4 даму кезеңдеріне жатпайды: Батыс Еуропаның ертедегі ортағасырда және Реформация даму кезеңі

206. Қазақстан Республикасы мектептерінде оқушылардың білімін бағалайтын мына жүйе енгізілген: Бес баллдық.

207. Қазақстан Республикасындағы жалпы орта білім беретін оқу мекемесі: Жалпы білім беретін мектеп.

208. Қазақстан Республикасының бiлiм беру жүйесiнiң бастауыш сатысы:Бастауыш білім беру .

209. Қазақстан Республикасының жаңа білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының мерзімі 2011-2020 жж.

210. Қазақстанда XX ғғ. 70-жж. білім беру саласына енгізілді: Жалпыға бірдей міндетті орта білім беру

211. Қазақстанда педагогикалық білім берудің негізін салушы, «Ұстаздардың ұстазы»: Ы. Алтынсарин.

212. Қазақстандағы инновациялық мектептеріне жататын: Назарбаев интеллектуалдық мектебі

213. Қазіргі мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы: Сабақ.

214. Қайта өрлеу дәуіріндегі педагогикалық идея Гуманистік педагогика

215. Қоғамда қабылданған ережелер мен нормаларға қайшы келетін мінез – құлық: Девианттық.

216. Қоғамда қауіп – қатер әкелетін девианттық мнез – құлық. Деликвенттік

217. Қоғамның адамгершілік талаптарымен таныстыру – бұл: Адамгершілік тәрбиесінің міндеті.

218. Қоғамның дамуының алғашқы сатысындағы тәрбиенің мәні: Балалардың өмірге қажетті еңбек дағдыларын қалыптастыру.

219. ҚР “Бiлiм туралы” Заңына (2007ж.) жаңа өзгерістер мен толықтырулар еңгізілді: 2011ж.

220. ҚР Мемлекеттік бағдарламасы бойынша 12-жылдық орта білім моделіне толық көшу жүзеге асырылады: 2019-2020 ж.ж.

221.Құқықтық тәрбие- Балалардың құқықтық сана – сезімін, заңды құрметтеу дағдыларын қалыптастыру.

a. М

222. Лицей- Оқушыларға кең ауқымда және тереңдете жаратылыстану-математикалық білім беретін оқу орны.

223. М.В. Ломоносовтың оқулығы: Риторика

224. Мiнез-құлық пен iс-әрекеттi ынталандыру әдiстерiне жатады: Жазалау.

225. Мадақтау - Баланың жақсы қасиеттерiн дамыту мақсатында педагогикалық ықпал тигiзу тәсiлi..

226. Мектеп оқушысының жеке ерекшілігі деген Оның жас мөлшеріне , жыныстық және рухани дамуына , жеке тұлғалық қасиеттінің қалыптасуына байланысты.

227. Мектеп педагогикасы -Мектеп оқушыларын тәрбиелеу және оқытудың әдістері, формалары мен мазмұнын зерттейді..

228. Мектеп бітірушілердің оқу әрекетінің нәтижесін тексеру және бақылаудың соңғы кезеңі Ұлттық бірыңғай тестілеу

229. Мектеп реформасы бойынша 1804 ж. Ресейде қабылданды: Оқу орындарының Уставы

230. Мектепке дейінгі жастағы (3 – 6 жас) балалардың негізгі жетекші іс –әрекеті: Ойын іс – әрекеті.

231. Мектептегі сынып өміріне қамқорлық – бұл Сынып жетекшісінің қызметі.

232. Мектепті реформалау кезінде 1802 ж. Ресейде құрылды: Халық ағарту министірлігі

233. Мектепті басқару- Мектептің іс-әрекетін жоспарлау, ұйымдастыру және басқару жүйесі.

234. Мектепішілік бақылау әдістері - Оқыту процесінде байланысты қамтамасыз ететін диагностикалық қызметтерінің жүйесі.

235. Мектепішілік бақылау- Оқу - тәрбие процесін жан – жақты зерттеу мен талдау.

236. Модельдеу - Зерттеу обьектісі өзімен ұқсастық қатынастағы басқа бір обьектімен алмастырылатын зерттеу әдісі

237. Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін көтеруге бағытталған қызметтерінің жүйесі – ол Әдістемелік жұмыс.

238. Мұғалімді «әке» , оқушыны «ұлым» деп есептеу тәжірибеге еңген: Ежелгі Египет мектебінде

239.Мұғалімнің басты функциясы: Тәрбиелеу, оқыту, дамыту процестерін басқару.

a. Н

240. Нақты тәрбие міндеттерінің жүйесі ол - Тәрбие мақсаты.

241.Неге оқыту? Қалай оқыту? Қандай ұйымдастыру формаларында?» сұрақтарына жауап беретін: Дидактика.

a. О

242. Оқу белсенділері тобының мүшелері: Ассистенттер мен кеңесшілер.

243. Оқу белсенділігінің әдіснамалық негізі:Таным теориясы

244. Оқу бағдарламасы Оқу бағдарламасында әр оқу пәні бойынша білімнің мазмұны мен көлемі, тақырыптар бойынша сағаттар саны анықталады.

245. Оқу жоспары - Мектептегі пәндердің құрамын, тәртібін, сағат санын, оқу жылының құрылымын белгілейтін құжат.

246. Оқу жоспары, оқу бағдарламасы және оқулықты құрастырудағы негізгі принципі- Ғылымилылық

247. Оқушыларды еңбек іс-әрекет түрлерімен уақытылы таныстыру – бұл: Еңбек тәрбиесінің міндеті

248. Оқушылардың танымдық іс – әрекетінің белсендірудің амал – тәсілдеріне жатпайды Математикалық және статистикалық әдістер.

249. Оқушылардың ұжымдық танымдық әрекетінің мәні - Оқушылар тапсырма орындауда жұмысты өзара бөліп, мұғалім ұйымдастырып береді

250. Оқушылардың білімдері, біліктері мен дағдыларының сандық бағасының шартты белгілеуі – ол: Баға.

251. Оқушының білім, дағды және ептіліктерін бағалау талаптарына жатпайды: Моральдық нұсқан келтіру, қысым жасау.

252. Оқыту әдістемесі - Пәнді оқытудың ғылыми дәлелденген әдістер, ережелер, тәсілдер жүйесі.

253. Оқыту - Бiлiм берудегi икемдiлiк пен дағдыны қалыптастырудағы мұғалiм мен оқушылардың өзара бiрлескен екi жақты процесi

254. Оқыту технологиясы- Оқыту процесінің жоспарланған мақсатына практикада бірізділікпен жету құралдары.

255. Оқыту нәтижелерін тексерудің жана әдісі: Дидактикалық тест

256. Оқыту әдістері: Оқыту мақсатына жетуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың бірлескен іс-әрекеті.

257. Оқыту әдісінің жеке көрінісі, немесе құрамдас бөлігі – бұл: Оқыту тәсілдері

258. Оқыту Византиялық үлгіде жүргізілген Кавказ оқу орындары Глодзор университеті, Гелат Академиясы

259. Оқыту заңдылықтары деген- Оқыту процесіндегі тұрақты байланыстар

260. Оқыту принциптері деген- Оқытудың мазмұнына, ұйымдастырылуына қойылатын талаптарды анықтайтын негізгі қағидалар

261. Оқыту принциптеріне жататын: Жүйелік, бірізділік және кешенділік.

262. Оқыту принциптеріне жататын: Оқытудың саналылық, белсенділік принципі.

263. Оқыту принциптерінің ішінде: Білімді, іскерлікті және дағдыны меңгеру беріктілігі

264. Оқыту принципі Күрделіліктің жоғарғы деңгейінде оқыту.

265. Оқыту принципін белгілеңіз: Оқытудың топтық және жеке тәсілдері

266. Оқыту үдерісіМақсатты бағытталған мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттестігі

267. Оқыту формасы - Жүзеге асыру тәртібі белгілі оқу процесін ұйымдастырудың сыртқы көрінісі.

268. Оқытуда кері байланысқа, оқу процесінің жоғары сапасына кепілдік береді:Оқыту технологиясы.

269. Оқытуды бақылаудың мәні: Мұғалімдер мен мектептердің жұмыстарын, оқушылар білімін тексеру мен бағалау

270. Оқытудың әдіснамалық негізі Таным философиясы (гносеология)

271. Оқытудың көрнекілік әдістері тобына кіретін: Бақылау

272. Оқытудың көрнекілік әдісін табыңыз: Демонстрациялау.

273. Оқытудың практикалық әдістері тобына жататын: Лабораториялық әдіс.

274. Оқытудың практикалық әдісі ретінде қарастырылады: Өзіндік оқу жұмыстары

275. Оқытудың практикалық әдісін атаңыз: Жаттығу.

276. Оқытудың сөздік әдістері тобына кіретін: Дәріс.

277. Оқытудың сөздік әдістері тобына кіретін: Әңгіме.

278. Орта (жеткіншек) мектеп жасындағы (10-15 жас) оқушыларының негізгі жетекші іс – әрекеті: Құрбы – құрдастарымен қарым - қатынас.

279. Орта ғасырға тән таяқ тәртібін, жазалауды қатты сыңға алып, қарсылықтарын білдірген: Педагог-гуманистер

280. Орта ғасырда Византия орта мектебінде қалыптасты: Оқытудың әдістемесі

281. Орта ғасырдағы араб халифаттық мектебінде кеңілген қолданылған тәрбие әдістері: Жазалау, мадақтау

282. Орта ғасырдағы діни мектептерінің түрлері: Монастырлық, кафедралды, приходтық мектептері

283. Орта ғасырдағы мұсылмандар мектептерінің түрлеріне кірмейді: Шумер мектебі

284. Орта кәсіби білімнің құрылымына кіретін: Колледж

285. Ортағасырлық схоластикалық тәрбиені қатты сынға алған: Франсуа Рабле

286. Орталық-Азиялық Ренессанс өкілі: Омар Хайям

287. Орталықталынған III-X ғғ. Білім беру жүйесі «алтын ғасыр» деп аталды:Қытайда

288. Отбасы тәрбиесі пайда болды: Алғашқы қауымдық құрылыс ыдырау кезінде.

289. Отбасы тәрбиесінің жалпы әдістеріне жатады: Мадақтау

a. Ө

290. Өз еңбегінде мұғалімнің жеке басын «күн көзінің жарқын сәулесімен» теңестірген: К. Д. Ушинский

291. Өз өмірін сұлулық заңдарына сай құра алу қажеттіліктерін дамыту дегеніміз ол- Эстетикалық тәрбие.

292. Өз шығармаларында тәрбиелеудегі қоғамдық ортаның рөлінің ерекшелігін дәлелдеген: Абай

293. Өздерінің от - басы, ошақ - қасы тәрбиесін ағашқа, киімге, жар тастарға бейнелеу- ол Сақтардың тәрбие – тағылымының ерекшелігі.

294. Өзін – өзі сендіру элементтеріне жататын: Өзін – өзі бақылау.

295. Өзін – өзі сендіру элементтерінің бірі: Өзіне – өзі талдау жүргізу.

296. Өзін-өзі тәрбиелеу бағыттарына жататын: Өзін-өзі бақылау.

297. Өзін-өзі тәрбиелеу бағыттарына жататын: Өзін-өзі сендіру.

298.Өзінің педагогикалық жүйесін халықтық идеясы негізінде қарастырған педагогК.Д. Ушинский.

a. П

299. Педагогика - Тәрбие туралы ғылым

300. Педагогика алғашқы рет осы ғылымның аясында қалыптаса бастады: Философия

301. Педагогика әдiснамасының зерттеу пәні - Педагогикалық білімдер жұйесі

302. Педагогика тарихы - Адамзат тарихындағы педагогикалық идеялар мен мектептердің қалыптасуын зерттейтін ғылым

303. Педагогика тарихын зерттеу әдістерінің әдіснамалық негіздеріне жататын: Мәдениеттану тұрғысынан қарау.

304. Педагогика тарихын зерттеу әдістерінің әдіснамалық негіздеріне жататын: Өркениет тұрғысынан қарау.

305. Педагогика тарихын меңгеру үшін қажетті әдебиет көздерін зерттейтін ғылыми әдіс: Әдебиетпен жұмыс істеу әдісі.

306. Педагогика тарихының арнайы ғылыми – зерттеу әдістерінің бірі: Ретроспективті әдіс.

307. Педагогика тарихының арнайы ғылыми – зерттеу әдісі:Тарихи – салыстырмалы әдіс.

308. Педагогика тарихының арнайы ғылыми – зерттеу әдістері тобына кіретін:Деректі әдеби және мұрағат материалдарын жинақтау әдістері.

309. Педагогика тарихының міндеттеріне жатады: Адамзат даму арақатынасы жағдайында қазіргі мектептің жетілу сабақтастығын анықтау.

310. Педагогика тарихының міндеттерінің бірі: Тарихилық және қазіргі кезеңнің арақатынасы туралы базалық ережелерді меңгеру.

311. Педагогика тарихының негізгі категориялар құрамына кіретін ұғымдар: Ағарту, білім беру жүйесі

312. Педагогика тарихының негізгі категориялар құрамына кіретін: Педагогикалық ой-пікірлер

313. Педагогика тарихының негізгі категорияларының бірі: Халықтық тәрбие

314. Педагогика тарихының негізгі ұғымдарының құрамында: Педагогикалық теория

315. Педагогика тарихының негізгі ұғымдарының ішінде: этнопедагогика

316. Педагогика тарихының ұғымдарының бірі: мектеп

317. Педагогика тарихының ұғымдарының бірі:Педагогикалық көзқарастар

318. Педагогикалық әдістері көмегімен жасөспірімдердің мінез – құлықтарын түзету Мінез – құлықты түзету

319. Педагогикалық процесс пен білім берудің негізгі заңдылықтарын зерттейді: Жалпы педагогика

320. Педагогикалық технология деген ол - Педагогикалық процесті ұйымдастыру мен жүзеге асырудың жобасы

321. Педагогикалық технологияларды зерттеген қазақстандық ғалымдар Н.Д. Хмель, Г.Т.Хайруллин

322. Педагогикалық технологияларды пайдаланудың әдіснамалық негізі Тұтас педагогикалық процесс теориясы

323. Педагогикалық технологиялардың қызметтеріне жатпайды: Өндірістік қызмет

324. Педагогикалық технологиялардың дамытушылық қызметіне жатпайдыМектептің оқу – тәрбие процесін басқару

325. Педагогикалық технологиялардың өзгеше жіктеуін ұсынған: Г.К.Селевко.

326. Педагогикалық эксперименттің (сараптау) түрі емес: Өндірістік сараптау.

327. Педагогикалық ғылымдар жүйесiне мыналар енедi: Жалпы педагогика, жас ерекшелiктер педагогикасы, педагогика тарихы

328. Педагогикалық зерттеудің ертеден қолданылып келе жатқан әдісі Тәрбиені зерттеу әдісі.

329. Педагогикалық кеңесті басқаратын: Мектеп директоры.

330. Педагогикалық құбылыстарды нақты белгіленген жағдайларында зерттеуге бағытталған: Педагогикалық эксперимент

331. Педагогикалық мамандығы мына мамандықтар типіне жатады: Адам-адам.

332. Педагогикалық менеджмент - Педагогикалық басқару принциптерінің, әдістерінің, ұйымдастыруы мен технологиялық тәсілдерінің жүйесі

333. Педагогикалық процесс - Оқушылардың ұстаздың қатысуы және басшылығымен жүзеге асатын бiрлескен іс-әрекеті

334. Педагогикалық процесс” ұғымын тұңғыш рет ғылымға енгiзген: П.Ф. Каптерев

335. Педагогикалық процестiң заңдылықтары деген: Оның жақтары мен құбылыстары арасындағы объективтi байланыстар

336. Педагогикалық процестiң компоненттерiн құрайтын:Педагог, оқушылар, мақсат, мiндеттер, мазмұн, құралдар, формалар, әдiстер, тапсырмалар

337. Педагогикалық процестiң қозғаушы “механизмдерi”: Тәрбиенiң әдiстерi, тәсiлдерi мен формалары.

338. Педагогикалық процестiң тәрбиелеушi тетіктері:Мұғалiмдер мен оқушылардың өзара iс-әрекеттерi.

339. Педагогикалық процестің қозғаушы күштерi: Процеске тән қарама – қайшылықтар.

340. Педагогикалық технология: Педагогикалық міндеттерді шешетін алгоритмдердің, құралдардың бірізділік жүйесі

341. Педагогикалық технологияларына кірмейді: Өндіріс технологиясы.

342. Педагогикалық ұжымның өзін-өзі басқаруының ең жоғарғы ұйымы – бұл Педагогикалық кеңес.

343. Педагогикалық іс-әрекет - Мазмұны оқушының тәрбиесі, оқуы және дамуы болып табылатын кәсіби іс-әрекеттің түрі

344. Педагогиканың зерттеу нысанасы - Қоршаған педагогикалық шындық

345. Педагогиканың зерттеу пәнi: Тұтас педагогикалық процесс.

346. Педагогиканың негiзгi категориялары: Тәрбие, оқыту, бiлiм беру, педагогикалық үдеріс.

347. Педагогтар тәжірибесіндегі оқу іс-әрекетін белсендіру әдістеріне жатпайды: Ауызша баяндау әдісі

348. Петербургте 1725жылы ашылды: Ғылымдар Академиясы

349. Платон педагогикалық ой – өрісінің мәні: Тәрбиені мемлекет ұйымдастыруы қажет.

350. Практикалық әдістері тобына жататын: Есеп шығару

351. Практикалық әдісті белгілеңіз: Танымдық ойындар

 

a. С

352. Сабаққа талдау жасаудың көрсеткіштеріне жатпайды Мектеп директорының беделі.

353. Сабақтың «дәстүрлі емес» түрлерінде: Ойын сабағы.

354. Сабақтың «дәстүрлі емес» түрлеріне жататын: Сайыс сабағы.

355. Сабақтың «дәстүрлі емес» түрі болып есептеледі: Оқушылардың өздерi өткiзетiн сабақ.

356. Сабақтың дәстүрлі түрлеріне жататын: Білім мен біліктерді бақылау сабағы.

357. Сабақтың дәстүрлі түрлеріне жататын: Жаңа білім беру сабағы.

358. Сабақтың дәстүрлі түрі: Өткен материалды жүйелеу мен қайталау сабағы.

359. Сабақтың дәстүрлі түрін анықтаңыз: Аралас сабақ.

360. Сабақтың негізгі көрсеткіштері:Белгілі регламент пен тұрақты сабақ кестесі және шамамен бірдей даму деңгейі бар оқушылардың тұрақты тізімі бойынша мұғалімнің сабақ жүргізуі..

361. Сананы қалыптастыру әдiсі : Сендіру.

362. Сананы қалыптастыру әдiсі: Пікірсайыс

363. Сенім – ол Білім сияқты обьективті дүниенің субьективті көрінісі

364. Сөздік әдісті табыңыз: Әңгімелесу.

365. Сөздік оқыту әдістері тобына кіретін: Пікірталас.

366. Сөздік, көрнекілік және практикалық әдістерді жіктеу белгісі:Білімнің «көзі».

367. Спортпен шұғылдануға, салауатты өмір сүруге қажеттіліктерді қалыптастыру – бұл: Дене тәрбиесінің мақсаты.

368. Сынып жетекшісінің қызметін айқындайтын құжат. Жалпы білім беретін мектептің сынып жетекшісі туралы қағидалары

369. Сынып жетекшілеріне әдістемелік көмек көрсететін: Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестігі.

370. Сынып ата – аналар жиналысын өткізеді Сынып жетекшісі.

371. Сынып жетекшісі қызметі Қазақстанда енгізілді 1934ж.

372. Сынып жетекшісі өткізуге тиісті: Сынып сағатын

373. Сынып жетекішісі міндеттеріне жатпайды:Қозғалыс міндеттері.

374. Сынып жетекшiсiнiң диагностикалық міндеттері: Оқушының жеке тұлғасы мен ұжымның даму диагностикасы.

375. Сынып жетекшiсiнiң негiзгi қызметi:Балалар ұжымын тәрбиелеу.

376. Сынып жетекшісінің негізгі жоспары: Сыныптың тәрбие жұмысының жоспары

377. Сыныптық - сабақтық жүйесінің авторы: Я.А. Коменский.

378.Сырдария жеріндегі прогрессивті тәрбиелік идеялардың пайда болуына әсерін тигізген:Қорқыт Ата

a. Т

379. Табиғатқа сәйкес тәрбиелеу қағидасының авторы: Я.А. Коменский.

380. Таным процесінің нәтижесі.Теория.

381. Таяу Шығыста III-IV ғ.ғ. пайда болды: Араб жазуы

382. Тәрбие жүйесі деген- Ұжымның өмір сүруі және психологиялық ахуалы қасиеттері бар әлеуметтік жүйесі.

383. Тәрбие (кең мағынада) - Адамзат жинақтаған тәжірибені жас ұрпаққа беру процесі

384. Тәрбие (тар мағынада) - Тәрбие міндеттерін шешуге бағытталған процесс және оның нәтижелері.

385. Тәрбие әдiстерi деген- Тәрбие мiндеттерiне бағытталған тәрбиешi мен оқушылардың өзара байланысты әрекетi.

386. Тәрбие мiндеттерi деген: Тәрбиенiң нақты мақсатына жетуге әсерiн тигiзетiн талаптардың жүйесi .

387. Тәрбие мақсаттарының түрi:Жалпы және жеке

388. Тәрбие мақсаты: Нақты тәрбие мiндеттерiнiң жүйесi

389. Тәрбие мен оқыту отбасылық-сословиелік сапатта жүргізілді:Ежелгі Үндістанда

390. Тәрбие принциптерiне жатады : Тәрбиелiк ықпалдарының бiрлiгi

391. Тәрбие принципі: Тәрбиенiң қоғамдық бағыттылығы

392. Тәрбие принципін анықтаңыз: Жеке тұлғаға бағыттау принципі

393. Тәрбие принципін көрсетіңіз: Оқушылардың жас және дербес ерекшелiктерiне сәйкестiлiк

394. Тәрбие туралы ғылымның қызмет саласын дәлме-дәл анықтайтын термин: Педагогика.

395. Тәрбиелеу құралдары деген: Жеке тұлғаның әрекеттестік жасайтын ортасы

396. Тәрбиелеу тәсiлдерi - Тәрбие әдiсiнiң жеке көрiнiсi

397. Тәрбиелеу формасы: Тәрбиелеу процесiнiң сыртқы көрiнiсi.

398. Тәрбиелік жұмыс нәтижелерін бағалау әдістеріне жатпайды: Диктант

399. Тәрбиенiң ең басты стратегиялық мақсаты: Тұлғаны жан-жақты және үйлесiмдi дамыту.

400. Тәрбиенiң жалпы мақсатын нақтылағанда негiзгi фактор болып есептелетiн: Саясат және мемлекет идеологиясы

401. Тәрбиенің дәстүрлі түрлері: Адамгершілік, ақыл-ой, еңбек, эстетикалық және дене тәрбиесі.

402. Тәрбиенің мақсаты «Өзін – өзі танып білуі, адамгершілікті жетілдіруі» - деген Сократ.

403. Тәрбиенің пайда болуы жөніндегі психологиялық теорияның өкілі: П. Монро

404. Тәрбиенің пайда болуы жөніндегі эволюциялық – биологиялық теорияның өкілі:Ш. Летурно

405. Теориялық зерттеу әдісін табыңыз: Математикалық және статистикалық әдістер

406. Топтық жұмыс деген ол - Оқу ынтымақтастығының идеалды моделі.

407. Тұқым қуалаушылық - Балалардың ата – анасынан қалған биологиялық ерекшеліктері.

408. Тұлғаны қалыптастыр - Жеке тұлғаның дамуының нәтижесі

409. Тұлғаның дамуы : Адамның танымдық іс-әрекетіндегі сандық және сапалық өзгерістер

410. Тұлғаның дамуына әсер ететін негізгі объективті факторлар: Тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие.

411. Тұлғаның өмір тіршілігінің әр түрлі саласындағы міндеттерді шешу нәтижесі: Функционалды сауаттылық

412. Тұлғаның санасын қалыптастыру әдiстерi тобына кіретін: Әңгіме-сұқбат

413. Тұлғаның санасын қалыптастыру әдiстерiне жатады: Насихат

414. Тұлғаның санасын қалыптастыру әдiстерiне жатады: Үлгіге негізделген әдіс.

415. Тұлғаның санасын қалыптастыру әдiстері тобына жатады: Түсiніктеме беру

416. Тұтас педагогикалық процестегі оқушылардың дене тәрбиесі: Адам денсаулығын нығайту және дененің дұрыс қалыптасуына бағытталған процесс.

417. Түсіндірмелі-иллюстривтік және зерттеушілік әдістерін жіктеудің негізгі белгісі: Танымдық іс-әрекет түрі.

418.Тіркеу әдісі Зерттеушінің есептеу үшін қолданатын зерттеу әдісі

a. Ұ

419. Ұжым - Өзін-өзі басқару органдары бар, әлеуметтік мақсатты әрекетімен сипатталатын оқушылар бірлестігі.

420. Ұжым теориясының негізін қалаушы: А.С. Макаренко.

421. Ұжымды дамытудың І- кезеңінде: Сынып белсенділері болмайды, сондықтан мұғалім сыныпқа тиісті талаптарды өзі қояды.

422. Ұжымды дамытудың ІІ – кезеңінде: Бұл кезеңде талаптарды тек мұғалім ғана емес, белсенді топ мүшелері де қоя алады.

423. Ұжымды ұйымдастырудың арнайы принциптеріне жатпайды: Өзін – өзі тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу

424. Ұжымдық танымдық іс – әрекет Әлеуметтік тәжірибені игерудегі оқушылардың біріккен іс – әрекеті.

425. Ұжымдық танымдық іс – әрекеттің белгілеріне жатпайды: Өндірістік іс – әрекеттің ерекшеліктері.

426. Ұжымның белгілері: Жалпы дауыспен сайланған басқару органы.

427. Ұжымның белгілері: Жалпыға бірдей жауапкершілік.

428. Ұжымның белгілері: Әлеуметтік маңызы бар жалпы мақсат.

429. Ұжымның белгілері: Бірлескен әрекет..

430. Ұлы Түркі қағанаты тайпаларының мәдениеті өсиет үлгісінде берілген жазба ескерткіші: «Орхон-Енисей»

431. Халықтық оқытудың ұғынымдылығы, жеке адамды еңбек арқылы тәрбиелеу – осы ұстанымдарды дәлелдеген:К.Д. Ушинский.

432.ХІХ ғ. 60жж. Ресей педагогикасының негізгі міндеті: Дидактиканы қалыптастыру.

a. Ш

433. Шоқан Уәлиханов білім алған оқу орны: Омбыдағы кадет корпусы

434. Шығыс елдерінде VII ғ. құрылған мұсылмандық жалпы білім беретін мекемелер: Медреселер

435.Шыңғысханның «Ұлы Жасақ» еңбегінің мәні: Қоғамдағы заңдар мен тәрбие негізгі

a. Ы

436. Ы. Алтынсарин мектепте оқуды негізінен жүргізді: Ана тілінде.

437. Ы. Алтынсариннің басшылығымен қазақтар үшін тұңғыш рет ұйымдастырылды: Кәсіптік – техникалық мектебі

438. Ыбырай Алтынсарин осы мектепте оқыды: Орынбордың жетіжылдық мектебі

439. Ынталандыру әдiстерiне жатады: Мадақтау

440. Ынталандыру әдiстерiнің қатарына жатады: Жарыстар

441.Ішімдік, балалардың қараусыздығы, нашақорлық, кәмелетке толмаған құқық бұзушылар - Девианттық мінез-құлықтың формалары.

a. Э

442. Эксперименталды-эмпирикалық деңгей әдiстер тобына кiрмейтiндер: Талдау және жинақтау.

443. Элементарлық білім беру теориясының авторы: И.Г. Песталоцци.

444. Эстетикалық тәрбиенің құралы: Өнер

445. Эстетикалық тәрбиенің міндеттерін атаңыз: Эстетикалық мәдениетке тәрбиелеу.

446.Эстетикалық тәрбиенің міндеттеріне жатады: Эстетикалық сезімдерді қалыптастыру.

a. Я

447. Я. А. Коменский ұсынған жас кезеңдеріне кірмейді Белсенділік шығармашылық шағы – 40 жастан – 45 жасқа дейін.

448. Я. А. Коменскийдің ең құнды және атақты оқулығы: Дүниені суреттер арқылы бейнелеу.

449. Я.А. Коменскийдің табиғатқа сәйкес тәрбиелеу қағидасының мәні: Дұрыс тәрбие барлық жағынан табиғатқа сәйкес болу керек.

450. Я.А. Коменскийдің теориясы: Оқыту теориясы.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.147 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав