Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Функції управління

Читайте также:
  1. Адміністративна класична школа управління
  2. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
  3. Види правових актів управління
  4. Види та функції екскурсій
  5. Визначте принципи державного управління та розкрийте їх зміст.
  6. Виникнення і розвиток школи наукового управління.
  7. Відділ кримінальної міліції у справах дітей: структура, функції та основні напрямки діяльності.
  8. Відношенню до цільової функції структурного підрозділу.
  9. Внесок у теорію і практику управління Гаррінгтона Емерсона
  10. Глава 7. Обґрунтування системи управління й власності.

Файоль вивчав і описував суто управлінську працю, чого до нього не робив ніхто. Виділив п'ять функцій управління: планування, організація, координація, мотивація та контроль.(ЙОХАНА)

Вперше функції управління, які виклав Анрі Файоль, що лежать в основі науки управління, представлені у наступному вигляді:

1. Планування - один з компонентів процесу управління, в ході якого формулюються цілі, створюються зразки і еталони, що є основою управлінського контуру в організації. Планування виражається у розробці програми дій підприємства з технічних, фінансових, комерційних і інших операціях на перспективу (наприклад, п'ять, десять років) і на поточний період (рік, місяць, тиждень, добу).

Передбачення Файоль приділяв особливе значення. На його думку, передбачення складає найбільш істотну частину управління. «Передбачати - ... означає обчислювати майбутнє і готувати його; передбачати - це вже майже діяти ».

Основне місце в передбаченні відводиться розробці програми дій, під якою він розумів «кінцеву мету, керівну лінію поведінки, етапи майбутнього шляхи і засоби, які будуть пущені в хід». Картина майбутнього не завжди може бути чітко представлена, зате найближчі події можуть бути опрацьовані досить детально.

Планування засноване на з'єднанні цілей організації та її підрозділів із засобами для їх досягнення. Разом з тим планування опосередковано є інструментом контролю, так як воно не тільки встановлює цілі, нормативи і еталони діяльності, але і визначає межі відхилень від норм, порушення яких обумовлює прийняття координуючих рішень.

2. Організація - вдосконалення організаційної структури управління і розробка науковообґрунтованих методів її роботи і функцій, спрямованих на досягнення основних цілей розвитку суспільного виробництва. Файоль розрізняв матеріальну і соціальну організацію. Матеріальна організація включає в себе забезпечення підприємства необхідними матеріалами, капіталом, обладнанням. Соціальна організація включає забезпечення підприємства людьми. Соціальний організм повинен бути здатний виконувати всі операції, необхідні для здійснення виробничого процесу на підприємстві. Побудований соціальний організм потрібно привести в дію. Це завдання виконується за допомогою функції розпорядження.

3. Розпорядження - цілеспрямовано впливати на персонал підприємства, організації чи установи.

За Файолем, керівник, виконуючий функцію розпорядництва, повинен дотримуватися наступних правил:

- Знати досконало підлеглих йому працівників;

- Звільняти нездатних працівників;

- Добре знати умови, що зв'язують підприємство і службовців;

- Подавати позитивний приклад;

- Проводити періодичне інспектування соціального організму підприємства;

- Проводити наради з провідними працівниками підприємства з метою узгодження єдності напрямків і зусиль;

- Прагнути до того, щоб серед персоналу підприємства панували активність і відданість;

- Не приділяти дрібницям багато уваги на шкоду вирішенню найважливіших питань.

4. Погодження - це знаходити "золоту середину" між усіма учасниками виробничих відносин.

5. Контроль - спостереження за виконанням розпоряджень та інших правил, регламентованих вимогами виробництва.[4]

Таким чином, головний внесок Файоля в теорію управління стало те, що він розглянув управління як універсальний процес, що складається з п'яти функцій управління. Файоль не просто перерахував основні функції, він заклав основи особливого напряму в менеджменті - структурного функціонального підходу. Функціональним його потрібно вважати тому, що управлінські функції - несучий елемент всього каркаса управління, вихідна клітинка організаційної ієрархії. Структурним же підхід Файоля є тому, що функції визначають структуру організації, а не виступають певним доважком до неї.

Розроблена Файолем концептуальна модель функцій виявилася настільки плідною, що дала життя багатьом сучасним шкіл і напрямків.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав