Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Операції, які зустрічаються на підприємствах

Читайте также:
  1. Значення і основні принципи бухгалтерської звітності на малих підприємствах
  2. Поняття та зміст права членства і права засновництва (участі) у господарських підприємствах різних організаційно-правових форм
  3. Поняття управлінського обліку та необхідність створення системи управлінського обліку на підприємствах України
  4. Право членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правовий статус їх членів
  5. Управління у спільних підприємствах

Файоль має намір вживає термін «адміністрування» замість «менеджмент». Справа не тільки в тому, що «менеджмент» - специфічно американський термін, а слово «адміністрування» звичніше французам. Хоча і в цьому міститься певна частка істини. Менеджмент породжений розвиненою ринковою економікою, він виник у сфері приватного підприємництва, а не державного, або некомерційного управління. Його поява в XX столітті символізувало послаблення ролі держави в регулюванні економіки.

Навпаки, для більш відсталою в той період Франції, країни, де тривалий час були сильні адміністративні інститути феодалізму, де капіталістична економіка виплекала самою державою, управління неминуче мало інший відтінок. Термін «адміністрація» у європейські мови прийшов з латини, якою розмовляли древні римляни, що славилися жорсткою централізацією управління. Тому він означає діяльність державних органів, які здійснюють функції управління. Термін «адміністрація» відноситься до вищої частини управлінської ієрархії, керівному персоналу установи. В ньому мало від бізнесу і комерції, зате багато від бюрократії і командування.

Інша причина полягає в тому, що адміністративна діяльність становила у Файоля тільки частина управління. Саме по собі управління було значно ширшою сферою. Управляти, стверджував Файоль, значить вести підприємство до його мети, витягуючи можливості з усіх наявних у розпорядженні ресурсів. Але вести до мети - значить, маневрувати на ринку збуту продукції, стежити за кон'юнктурою і рекламою, нарощувати технічні потужності і контролювати обіг капіталів.

Адміністрування, за Файолем, включає шість основних груп операцій управлінської діяльності:

1. Технічні операції (виробництво, обробка);

2. Комерційні операції (купівля, продаж);

3. Фінансові операції (залучення засобів та розпорядження ними);

4. Страхові операції (страхування та охорона майна і осіб);

5. Облікові операції (бухгалтерія, статистика тощо);

6. Адміністративні операції (передбачення, організація, розпорядництво, координація, контроль).[6]

Адміністративна операція має своїм предметом передбачення, організацію, розпорядництво, узгодження і контроль:

Передбачати — тобто вивчати майбутнє і встановлювати програму дій;

Організовувати — тобто будувати подвійний організм підприємства: матеріальний і соціальний;

Розпоряджатися — тобто приводити в дію персонал підприємства

Узгоджувати – тобто зв’язувати й об’єднувати, поєднувати всі дії і всі зусилля;

Контролювати — тобто спостерігати, щоб усе відбувалося згідно з встановленими правилами і відданими розпорядженнями.[3]

А. Файоль підкреслював, що яким би не було підприємство, ці шість груп операцій, або суттєві функції, зустрічаються в ньому завжди. Саме Файоль був першим дослідником, який класифікував вивчення менеджменту, за його функціональними ознаками, і головним його внеском у теорію управління є розгляд останнього як універсального процесу, що складається з кількох взаємопов'язаних функцій. Наступне визначення управління дає А. Файоль: "Керувати — значить:

* передбачати, тобто враховувати майбутнє і виробляти програму дій;

* організовувати, тобто будувати подвійний — матеріальний і соціальний — організм підприємства;

* розпоряджатися, тобто змусити персонал працювати добре;

* координувати, тобто зв'язувати, об'єднувати, гармонізувати всі дії та всі зусилля;

* контролювати, тобто піклуватися про те, щоб все здійснювалося згідно з встановленими правилами та даними розпорядженнями".

Ця концепція означає важливий поворот в управлінській думці і широко використовується сьогодні.[6]

Перша умова, якій має задовольняти глава великого підприємства, — бути добрим адміністратором, тобто вміти передбачати, організовувати, узгоджувати і контролювати. Друга умова полягає в тому, щоб глава підприємства був компетентним у спеціальній технічній функції, характерній для цього підприємства.

Інші якості і знання, які бажано було б бачити в усіх, найважливіших керівників підприємств, такі:

- здоров'я і фізична сила;

- інтелігентність і розумова сила;

- моральні якості: розважлива воля, тверда і наполеглива енергія і, якщо необхідно, сміливість, почуття відповідальності, почуття обов'язку і турбота про загальний інтерес;

- високий рівень загальної культури;

- загальне уявлення про всі найбільш істотні функції.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав