Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант №4

Читайте также:
  1. Варіант
  2. Варіант 1. Н. вдалося переправити через кордон України дану літературу та розклеїти їх на дошках оголошень.
  3. Варіант 10
  4. Варіант 10
  5. Варіант 11
  6. Варіант 14
  7. Варіант 17
  8. Варіант 2
  9. Варіант 3
  10. Варіант 30

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ з дисципліни

Системи технологій промисловості

(заочна форма навчання)

Вступ

Контрольні роботи з дисципліни «Системи технологій промисловості» передбачені навчальним планом тільки для студентів заочної форми навчання. Це пов'язано з тим, що кількість годин, яка відводиться на вивчення цієї дисципліни є значно меншою, ніж для студентів денної форми навчання.

Головною метою контрольної роботи є самостійне вивчення основного матеріалу з дисципліни, перевірка знань навчального матеріалу, самостійного опанування студентами заочного відділення навичок щодо забезпечення прийняття та реалізації управлінського рішення у різних сферах діяльності, розуміння суттєвості та специфіки механізму прийняття, розробки, реалізації та контролю управлінського рішення на сучасному етапі.

Розділи дисципліни, за якими формуються теми КР:

1. Загальна теорія систем технологій (опис існуючих та перспективних систем технологій).

2. Технологія матеріалів.

3. Технологія енергетики.

Загальні вимоги до виконання контрольної роботи

Обсяг контрольної роботи має бути 25-30 сторінок рукописного тексту

Контрольна робота виконується і подається студентом на кафедру для перевірки викладачем у терміни, визначені навчальним планом.

 

Порядок виконання контрольної роботи.

Студенти виконують контрольну роботу за пропонованою нижче тематикою за варіантами у вигляді практичного завдання.

Роботу слід виконувати відповідно до номера варіанту. Наприкінці необхідно вказати перелік використаної літератури (джерел). Номер варіанту вибирається студентом згідно з порядковим номером у списку групи.

Перелік варіантів

 

Варіант №1

1. Взаємозв'язок розвитку науки, техніки й технологій.

2. Поняття та методи контролю якості продукції.

3. Практичне завдання №1.

Розкрийте зміст технології видобування нафти і газу.

 

Варіант №2

1. Типи науково-технічного й технологічного розвитку.

2. Система показників ефективності технологій та їхній вплив на загальні економічні показники виробництва.

3. Практичне завдання №2.

Розкрийте зміст технології добування нафти з морських родовищ.

 

Варіант №3

1. Розвиток поколінь техніки й технологій у світовій економічній системі.

2. Уклади національної економіки.

3. Практичне завдання №3.

Розкрийте зміст технології вироблення електроенергії (принцип роботи ТЕС).

 

 

Варіант №4

1. Технологічний розвиток еволюційного й революційного типу.

2. Комплексне керування якістю продукції за міжнародними стандартами.

3. Практичне завдання №4.

Розкрийте зміст технології вироблення електроенергії (принцип роботи АЕС).

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав