Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ведучі лекційних, семінарських та практичних занять

Читайте также:
  1. Quot;Хм… странное название, но заняться мне все равно нечем" – отрыла книгу и начала читать.
  2. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  3. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ
  4. До підготовки практичних і лабораторнмх занятьтаі участі в їх проведенні
  5. Если человека не устраивает положение подвергающегося агрессии, он может попытаться сам занять позицию агрессора, перенимая его черты.
  6. Етапи формування практичних умінь та навичок.
  7. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять
  8. Методика проведення занять з переказу художніх творів в різних вікових групах.
  9. Особливості занять зі школярами, які мають відхилення в стані здоров’я та відносяться до спеціальної медичної групи

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Підвищення кваліфікації керiвних, педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти за програмою

„Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом”

Орієнтовний зміст курсу

 

Аутизм як особливий вид дизонтогенезу

Системний підхід до навчання і розвитку дітей з розладами аутичного розвитку

Науково доказова діагностика дітей з аутизмом

- диференційна діагностика,

- поглиблена (феноменологічна) діагностика

Стратегічне планування процесів навчання та розвитку дітей з розладами аутичного спектра.

Системне раннє втручання та індивідуальний план обслуговування родини

Концептуальні підходи до корекції розладів аутичного спектра

Формування базових передумов психічного розвитку дітей з аутизмом

Становлення соціальної компетентності

Розвиток комунікативно-мовленнєвих процесів у дітей з аутизмом

Підтримувальна і альтернативна комунікація в контексті навчальної діяльності.

Структуроване навчання

Візуальна підтримка як стратегія цілеспрямованого навчання дітей з аутизмом

 

Сучасні концепції інклюзивної освіти

Організація і впровадження послідовного психолого-педагогічного супроводу дитини з аутизмом (від раннього до підліткового віку і старше).

Підготовка та впровадження інклюзивного навчання для дітей з аутизмом:

- опора на нормативно-правову базу,

- створення єдиного професійного простору,

- підготовка суб”єктів інклюзивного процесу

- навчально-методичне забезпечення процесу входження дитини з аутизмом в загальноосвітній простір,

- опрацювання індивідуальних освітніх маршрутів,

- розроблення та впровадження система середовищних ресурсів,

Умови налагодження конструктивної співпраці між фахівцями та батьками дітей з аутизмом

 

Особливості практичної роботи фахівця з аутизму:

- науково доказові методи корекційно-розвивальної роботи

- методи навчально-виховної роботи з аутичними дітьми

- корекційно-розвиткові заняття з аутичними дітьми в освітніх закладах

- базові засади психологічного консультування батьків дітей з аутизмом

 

Формування професійної компетентності фахівця з аутизму

 

Практичні та звітні форми роботи:

Навчально-виробнича практика

Модульні контрольні роботи

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Конференція по обміну досвідом

 

Після закінчення навчання видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

Ведучі лекційних, семінарських та практичних занять

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Спеціальність, посада, наукове звання
Скрипник Тетяна Вікторівна Спеціальний психолог, зав.лаб. корекції розвитку дітей з аутизмом, науковий керівник Комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» та "Концепції навчання та розвитку дітей з аутизмом”, доктор психол. наук
Куценко Тетяна Олександріна Психолог, співробітник лаб. корекції розвитку дітей з аутизмом, співавтор Програми „Розквіт”
Риндер Іван Дмитрович Психолог, співробітник лаб. корекції розвитку дітей з аутизмом, співавтор Програми „Розквіт”
Недозим Інна Вікторівна Психолог, співробітник лаб. корекції розвитку дітей з аутизмом, співавтор Програми „Розквіт”
Ганевич Софі Фахівець по роботі з аутичними дітьми (University of St Thomas, Minnesota, USA), провідний фахівець Інклюзивного ресурсного центру ГО „Маленький принц”
Ковбасюк Олександр Вікторович   Корекційний педагог, провідний фахівець Інклюзивного ресурсного центру „Маленький принц”

В процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації слухачі отримають:

 

ü Підбірку нормативно-правової документації та вміння продуктивно її використовувати.

ü Алгоритм діагностичної процедури, уявлення про науково обґрунтовані методики, взірці та ключі до певного діагностичного інструментарію.

ü Повне уявлення про те, як організовувати системну роботу з дітьми з аутизмом та їхніми родинами.

ü Супроводжувальну документацію щодо раннього втручання, корекційно-розвивального та освітнього процесів дитини, а також – роботи міждисциплінарної групи.

ü Розуміння, як організовувати структуроване навчання (у тому числі – візуальну підтримку), іінформаційні, методичні та дидактичні ресурси для цього.

ü Навички ефективної корекційно-розвивальної роботи з дітьми з аутизмом,

ü Навчально-методичні розробки тощо.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 41 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав