Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ОСНОВНА ЧАСТИНА: 70 хв.

Читайте также:
  1. II. Основная часть
  2. II. Основная часть экзамена.
  3. Внебюджетные фонды и их основная цель.
  4. ВОПРОС N 84. Основная коллизионная привязка по деликтным обязательствам в РФ
  5. Генерализация языковых явлений как основная закономерность речевого развития
  6. Занятие 6. Урок как основная форма организации учебного процесса
  7. Заседание как основная форма деятельности представительного органа
  8. ІІ. Основна частина, 25 хв.
  9. Классификация и выбор технологических баз (конструктивная, измерительная, технологическая, установочная, опорная, поверочная, основная, вспомогательная базы).
  10. Кризис семи лет. Основная симптоматика кризиса.

ПЛАН

Проведення лекції

з навчальної дисципліни «Тактика»

 

Т Е М А № 2: Основи сучасного загальновійськового бою.

 

Час: 2 години

 

Мета заняття:     1. Дати систематизовані основи наукових знань та практичного досвіду щодо вивчення тактики як військової науки. 2. Дати систематизовані основи наукових знань та практичного досвіду щодо сутності, видів та основних принципів загальновійськового бою. 3. Виховувати у студентів почуття значимості тактики у бойовій підготовці підрозділів та військових частин та відповідальності за чітку організацію та уміле ведення бою.

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

№ з/п СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ Час (хв.)
1. 2. 3. Вступна частина Проведення усного опитування за попередньою темою Основна частина Перше навчальне питання:Тактика і її завдання як складової частини військового мистецтва. Друге навчальне питання:Сутність, зміст та складові частини сучасного загальновійськового бою, основні принципи та риси загальновійськового бою. Третє навчальне питання:Види загальновійськового бою та їх характеристика. Заключна частина      

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІІ (взвод, відділення, танк). – К.: Видавництво «Варта», 1998 р.ст. 1-15. 2. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІ (батальйон, рота). – К.: Видавництво «Варта», 1998 р., ст. 1-18. 3. Тактика загальновійськових підрозділів: Навчальний посібник. К.: АЗСУ, 1998.– с. 6-17 4. Слюсаренко А.В., Похнатюк С.В., Рєпін І.В.Тактика (механізоване відділення): Курс лекцій. – Л.: ЛІСВ, 2008 р., с. 6-7,14-17. 5. Посмітюх О.І., Полушкін О.В. Механізоване відділення у бою: Навчальний посібник. – Л.: ЛВІ, 2004 р., с. 6-9.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Проектор, кольорова крейда, дошка, ПЕОМ, екран.

ВСТУПНА ЧАСТИНА – 5 хв.

-прийняти рапорт командира групи і привітатися зі студентами;

-перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;

-перевірити зовнішній вигляд студентів, порядок на робочих місцях і в аудиторії, при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;

- нагадати основну проблематику минулої теми заняття та зробити логічний перехід до проблеми, яка буде розглядатися на даному занятті;

-довести під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;

-зосередити увагу студентів на навчальній меті заняття та визначити актуальність теми заняття;

-представити основні та додаткові джерела інформації;

-визначити порядок отримання оцінки на занятті.

Проведення усного опитування за попередньою темою – 10 хв.

ОСНОВНА ЧАСТИНА: 70 хв.

- створити проблемну ситуацію, яка підштовхує студентів для самостійного пошуку знань, а викладач керує їх інтелектуальною діяльністю;

- залучати студентів до розв’язання проблемної ситуації шляхом спеціально сформульованих питань, які підштовхують до самостійного активного пошуку відповідей;

- послідовно повністю розкрити зміст кожного навчального питання;

- робити висновки з кожного питання і теми в цілому, шляхом зосередження уваги на сутності розглянутих проблем (відпрацьованих питань).
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 33 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав