Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зміст указівок студентам щодо методики підготовки рефератів (доповідей) і навчальної групи в цілому до заняття.

Читайте также:
  1. I. Мотивація навчальної діяльності; актуалізація вмінь і навичок.
  2. I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ
  3. II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ.
  4. III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ЗФО
  5. IV. Методические указания студентам по подготовке к занятию
  6. IV. Методические указания студентам по подготовке к занятию
  7. VІ курсу ___ групи факультету _______________________________
  8. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості
  9. Біржова угода: ознаки, сутність, зміст,класифікація
  10. Виды избирательных систем. Основные методики определения результатов выборов. Избирательные системы, используемые в Российской Федерации.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Для проведення семінарського заняття

з навчального предмета “Психологічні проблеми бойової діяльності”

 

Тема 4. Актуальні проблеми морально-психологічного забезпечення бойових дій.

Студенти, що навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу всіх спеціальностей

Навчальна та виховна мета

НАВЧАЛЬНА: систематизувати та поглибити теоретичні знання студентів щодо організації морально-психологічного забезпечення в ході підготовки та ведення бойових дій.

ВИХОВНА: виховувати у студентів розуміння важливості організації МПЗ під час підготовки та ведення бойових дій та почуття особистої відповідальності за його якісну організацію.

Навчальні питання і розподіл часу

Вступ…………………………………………………………………………….5 хв.

1. Морально-психологічне забезпечення бойових дій. Сутність, зміст та мета…………………………………………………………………………….10 хв.

2. Психотравмуючі фактори сучасного бою, їх вплив на морально-психологічний стан військовослужбовців………………………………….15 хв

3. Морально-психологічне забезпечення наступу. Сутність, зміст та мета……………………………………………………………………………..15 хв.

4. Морально-психологічне забезпечення оборони. Сутність, зміст та мета……………………………………………………………………………..15 хв.

5.Психологічна підготовка. Сутність, зміст та мета………………………..15 хв.

Підведення підсумків занять…………………………………………………..5 хв.

Навчально-методичне забезпечення

1. Навчально-методичні матеріали та література.

2. Слайди, схеми.

 

   

Організація підготовки студентів до заняття

По закінченні лекційних занять, студентам видаються завдання на підготовку до семінарського заняття. Студенти готуються самостійно в години, відведені для самопідготовки. Вивчають загальні теоретичні положення, що визначені питаннями семінару. Працюють з керівними документами, джерелами, які розкривають організацію морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення бойових дій. Виписують в робочі зошити основні положення визначених керівних документів, а також основні терміни морально-психологічного забезпечення та їх визначення.

Заняття проводиться з метою поглиблення та закріплення теоретичних знань для їх практичного використання в ході подальшого навчання та під час службової діяльності у військах. У рамках навчального процесу семінарське заняття використовується для прищеплення студентам уміння самостійно розробляти доповіді, повідомлення, виступати з ними, обґрунтовувати висунуті положення, а також є одним з видів контролю наявності та якості знань слухачів.

На семінарському занятті слухачі, крім своїх доповідей, виступів, самостійно визначають теоретичні положення.

Зміст указівок студентам щодо методики підготовки рефератів (доповідей) і навчальної групи в цілому до заняття.

1. До доповіді: “ Мета, завдання і зміст МПЗ підготовки і ведення бойових дій”.

Тут важливо щоб знайшли висвітлення такі питання:

- визначення МПЗ, як виду забезпечення бойових дій військ, підрозділу;

- що є об’єктом і суб’єктом МПЗ;

- в чому полягає мета МПЗ бойових дій;

- завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети МПЗ;

- діалектику змісту МПЗ і чинників, що впливають на його організацію.

- тощо.

Якщо перераховані та інші проблемні питання не будуть у достатній мірі висвітлені в доповіді то їх слід поставити перед доповідачем і студентами навчальної групи, а в разі потреби викладач повинен дати необхідні роз'яснення.

2. До співдоповіді:
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 50 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <== 8 ==> | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав