Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Cімейне консультування як вид діяльності

Читайте также:
  1. I. Мотивація навчальної діяльності; актуалізація вмінь і навичок.
  2. Аналіз діяльності Благодійного фонду « Жива Надія».
  3. Аналіз діяльності конкурентів
  4. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту.
  5. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту.
  6. Аналіз руху грошових коштів у результаті операційної діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  7. Аналіз формування, структури та динаміки фінансових результатів діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  8. Аналізу впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства
  9. Біохімічна роль води в життєдіяльності людини.Джерела надходження

Тема 1. Роль та місце сімейного психоконсультування в контексті сучасної культури.

План

1. Сімейне консультування як специфічний вид психологічної допомоги.

2. Історія розвитку та становлення сімейного консультування.

3. Теоретичні засади консультування, механізми психологічного впливу в консультативній роботі.

4. Моделі консультативної допомоги.

5. Професійна позиція консультанта. Етичні аспекти сімейного консультування.

Література:

1. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник.- К.: Четверта хвиля, 2004.- С.8-41.

2. И. В. Дорно Современный брак: проблемы и гармония.- М.:Педагогика,1990, 269с.

3. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного консультирования: Учеб. Пособие.- М.: Ось-89, 2003.

4. К*юпера Л., Лефф Д., Лэм Д. Работа с сем*ями. Практическое руководство.К., 1996,128с.

5. Макаров Ю.Я. Син.кова Е.М. практич. психолог. Семейных отношений: Учеб. Пособие/ Пензенский гос.пед.ун-т им. В.Г. Белинского.- Пенза,2001.- 193с.

6. Мей.Р. Искусство психологического консультирования:.- М.: Класс, 1994.

7. Херсонский Б. Г., Дворяк С. В. психология и психопрофидактика семейных конфликтов К., “Здоровье”, 1991,192с.

8. Еволюція психотерапии.-М.: Независимая фирма «Класс»,1998. т.1 «семейный портрет в интерьере»:/ сем.терап./ Д.ХЕльми, С. Минухин, К. Витакер, К. Маданес, Т.К. Круглова. (пер. с англ.) – 1998 – 304с.

9. Е.Г. Эйдемиллер. В.В. Юстицкис. Психология и психотерапия семьи.- 3-е изд. – СПб.: Питер, 2002.- 656с.

Cімейне консультування як вид діяльності

Термін "консультація" за словником С.І.Ожегова має кілька значень:

1) рада спеціалістів; 2) порада спеціаліста; 3) установа, що дає поради.

У прикладній психології успішно використовувалися всі три зазначені форми консультації. А от сутність консультування у практичній психології довго дискутувалася, бо вважалося, що надавати допомогу особистості у вирішенні її психологічних проблем можна тільки у рамках психотерапевтичної практики.

 

Таким чином, консультування це вид спеціально організованого спілкування, у процесі якого психолог-консультант допомагає клієнтові дослідити і прояснити свою життєву ситуацію, актуалізувати додаткові сили і здібності, щоб знайти вихід із складних для нього обставин.

 

Відмінність консультування від психіатрії:

 

а) філософія консультативної роботи диктує повну відмову від
концепції хвороби
і розглядає людину, котра звернулася по допомогу
такою, що має психологічні труднощі;

б) консультування і психотерапія орієнтовані на різні етапи взаємодії
психолога і клієнта: превентивна консультативна робота може запобігти
більш серйозним психотерапевтичним наслідкам;

в) якщо психотерапія спрямована "вглиб", на вирішення інтраперсональних проблем, то консультування охоплює більш різнопланове коло інтерперсональних проблем клієнтів;

г) психолог-консультант виступає радше медіатором (посередництво)
або фасилітатором (підвищення продуктивності) ресурсних можливостей
клієнта у розв'язанні його проблем;

д) діагностична спрямованість консультування значно розширює спектр
різноманітних професійних моделей діяльності
консультанта. Спостері­
гається певний універсалізм у використанні ним як підходів, так і методів,
що урізноманітнює консультативну роботу і суттєво відрізняє її від
психотерапії, яка зазвичай дотримується одного напряму (Горностай П.П.,
Васьковская С.В., 1994)

 

Отже, специфіка психологічного консультування як окремого виду психологічної допомоги визначається особливостями проблематики, немедичною парадигмою в розумінні клієнта, змістом і методами діяльності. Цілі ж консультування на відміну від немедичної психотерапії (особисте й соціальне здоров'я) чи медичної психотерапії (психічне і соматичне здоров'я) лежать в площині особистого благополуччя клієнта.

Результатом консультування може вважатись інсайт (З.Фрейд), просто "сповідь" (Р.Мей), або, як вважають екзистенціалісти, сповнена розуміння, підтримки і співпереживання "зустріч", яка, можливо, стане поворотним моментом у процесі життєтворчості.

Для консультування характерний більш м'який психологічний вплив на людину, коротша тривалість роботи (5-6 зустрічей).

 

Завданнями консультування є переважно:

1. надання психологічної інформації;

2. інтеграція особистості, подолання внутрішньої конфліктності та
узгодження її інтересів;

3. активізація психічних ресурсів клієнта;

4. подолання особистісних обмежень та освоєння нових поглядів на

власну життєву ситуацію;

5. професійні підтримка і порада;

6. смислотворення та перебудова ієрархії цінностей;

7. створення основи для формування інсайтів з приводу "глухих кутів
життя" та допомога у розв'язанні гострих життєвих проблем;

8. вироблення адекватних форм поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

В практиці сімейного консультування виділяють декілька напрямків роботи:

1. робота з людьми – одинаками, які прагнуть створити сім’ю, але мають проблеми вже на першому етапі знайомства із людьми протилежної статі.

2. дошлюбне консультування пар, що подали заяву про реєстрацію шлюбу;

3. консультування конфліктних та кризових сімей, чи тих, що переживають розлучення;

4. робота із батьками, які стикаються із труднощами при вихованні дітей;

 

кожен з цих напрямків може включати як індивідуальне так і групове консультування.

 

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 87 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав