Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аргументи проти соціальної відповідальності

Читайте также:
  1. IV. Порядок разработки дополнительных противопожарных мероприятий при определении расчетной величины индивидуального пожарного риска
  2. M.D.S. Протирать кожу лица
  3. Quot;Опять полная луна" – Кейт сидела на кровати и протирала тряпкой, катану, чего та блестела от лучей луны.
  4. Абсолютные противопоказания для применения противотуберкулезных препаратов
  5. Аграрная реформа П.А.Столыпина и ее противоречивая оценка.
  6. Агрессия против СССР, создание антигитлеровской коалиции.
  7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  8. Актуальні проблемизлочинів проти здоров’я. Загальна характеристика й види. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.
  9. Английский капитал создал ФБП для того, чтобы единым блоком выступать против иностранных конкурентов в борьбе за рынки сбыта, источники сырья и сферы приложения капитала.

порушення принципу максимізації прибутку. Спрямування частини ресурсів па соціальні потреби знижує вплив максимуму прибутку. Підприємство поводить себе здебільшого соціально відповідально, зосередившись лише на економічних інтересах і відстоюючи соціальні проблеми державних установ і служб, благодійних інститутів і просвітницьких організацій;

витрати на соціальну привабливість. Ресурси, спрямовані на соціальні потреби, є для підприємств зайвими витратами. Зазвичай ці витрати переноситься на споживачів у вигляді цін. Як наслідок, фірми, які беруть участь у конкурентній боротьбі на міжнародних ринках з фірмами інших країн, які не несуть таких витрат па соціальні потреби, потрапляють у несприятливе становище в конкуренції;

недостатній рівень звітності перед широкою аудиторією. Ринкова система добре контролює економічні показники підприємств і погано - їх соціальну привабливість. До тих пір, поки суспільство не розробить послідовності прямої звітності йому підприємств, останні не будуть брати участі у соціальних діях, за які вони не вважають себе відповідальними;

недостатність вмінь вирішувати соціальні проблеми. Персонал будь-якого підприємства найкраще підготовлений до діяльності у сфері економіки, ринку і техніки. Він позбавлений досвіду, який дозволяє робити значущі внески у вирішення проблем соціального характеру. Вдосконаленню суспільства повинні сприяти спеціалісти, які працюють у відповідних державних установах і благодійних організаціях.

Поряд із соціальною відповідальністю у формуванні етики бізнесу, етики менеджменту суттєву роль відіграє юридична відповідальність. Значення і одне із завдань сучасного менеджменту полягає саме у тому, щоб фірма (підприємство, організація) дотримувалася у своїй діяльності діючих норм і законів, миттєво реагувала на їх зміни. Виконання організацією всіх юридичних актів є свідченням високого рівня розвитку в ній менеджменту, дає право їй займати з честю свою нішу на ринку продукції, чи послуг, мати високий рейтинг серед конкурентів-суміжників.

Під юридичною відповідальністю розуміють дотримання конкретних законів і норм державного регулювання, які визначають, що може, а що не повинна робити організація.

З кожного питання існують сотні і тисячі законів та нормативів, наприклад, скільки токсичних речовин може міститись у виробничих стоках; як виключити дискримінацію при прийнятті на роботу; які є мінімальні вимоги з безпеки продукції; якого типу товари можна продавати іншим країнам тощо. Організація, яка "підкоряється" всім цим законам та нормативам, поводить себе юридично відповідальним чином, однак вона не обов'язково буде також вважатися і соціально відповідальною.

Соціальна відповідальність, на відміну від юридичної, визначає рівень добровільного відгуку на соціальні проблеми з боку організації. Цей відгук має місце по відношенню до того, що лежить поза визначеними законом або регулюючими органами вимогами, або ж в межах цих вимог. Наприклад, організація, яка, відповідно до регулювання, повинна мати в своєму штаті 15% представників національних меншин, але фактично не забезпечує цього 15%-ґо рівня, за законом відповідає за дане порушення. Але її зовсім не обов'язково розглядати як соціально відповідальну за стан справ в даному регіоні з практикою зарахування на роботу національних меншин. З другого боку, наслідування закону не означає, що організація більше не несе ніякої соціальної відповідальності. Іншу організацію, яка має в штаті більше 15% представників національних меншин, можна було би вважати соціально відповідальною з точки зору вирішення даної проблеми. Однак та ж сама організація може порушувати закон, займаючись неправдивою рекламою, і в цій сфері діяльності поведінку організації не можна вважати навіть юридично відповідальною.

Юридичні норми управління містяться в державно-правових і організаційно-правових нормативних актах. Від імені народу державні органи встановлюють межі управління на кожному рівні, місце підприємства в системі суспільного виробництва, права і повноваження осіб у різних формах діяльності з управління. Рівень культури управління значною мірою залежить від ступеня розробки юридичних норм управління і використання їх у процесі управління.

Культура управління - це важлива складова частина управління, яка спричинює прямий і безпосередній вплив на результати діяльності підприємств і організацій.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 48 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав