Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приклад 3

Читайте также:
  1. Взаимосвязь клинической психологии с общей психологией и медициной. Различия в логике общетеоретического и прикладного (клинико-психологического) исследования.
  2. Виды пакетов прикладных программ.
  3. Вопрос №31. Структура и назначение прикладного программного обеспечения в области рекламы и дизайна
  4. Выборочный метод в прикладной социологии
  5. Выразительные средства в декоративно- прикладном искусстве.
  6. Декоративно-прикладне мистецтво і предметно-духовний світ людини
  7. Декоративно-прикладное искусство
  8. ДСТУ визначення категорії складності. Приклад
  9. Инструментальные системы (системы программирования) и прикладные программы.
  10. Интегрированные пакеты прикладных программ.

Визначити потребу в оборотних коштах на кінець майбутнього року, якщо плановий обсяг товарообороту складе 1152 тис.грн., питома вага собівартості – 85%, оборот 4-го кварталу – 27 % від товарообороту на рік. Норма товарних запасів – 24 дні, грошових коштів у касі – 3 дні. Потреба в інших активах- 3,2 тис.грн.

 

Розв’язування

1. Товарооборот за собівартістю

1152 х 0,85 = 979,2 (тис. грн.)

2. Одноденний товарооборот

2.1. в роздрібних цінах

1152 х 0,27: 90 = 3,5 (тис.грн.)

2.2. за собівартістю

979,2 х 0,27: 90 = 2,9 (тис.грн.)

3. Потреба в оборотних коштах

3.1. у товарних запасах

2,9 х 24 = 69,6 (тис.грн.)

3.2. у грошових коштах

3,5 х 3 = 10,5 (тис. грн.)

3.3. Разом

69,6 + 10,5 + 3,2 = 83,3 (тис.грн.)

 

 

4. Класифікація і структура оборотних засобів

Оборотні засоби класифікують за такими ознаками:

а)функціональним призначенням:

оборотні фонди – части на оборотних засобів підприємства, яка споживається в кожному торговельно-виробничому циклі й змінює натуральну форму:

- виробничі запаси – предмети праці, які ще не залучені у торговельно-виробничий процес і знаходиться на складах підприємства у вигляді запасів;

- незавершене виробництво;

- запаси малоцінних та швидкозношуваних предметів;

- витрати майбутніх періодів – затрати, що здійснюються в поточному періоді, але будуть погашені, тобто віднесені на собівартість продукції (витрати) в наступних періодах.

Оборотні фонди призначені для обслуговування сфери виробництва:

фонди обігу – частина оборотних засобів підприємства, яка не бере участі у виробничому процесі, але забезпечує його безперервність:

- товарні запаси;

- готова продукція, що перебуває на складі підприємства і підготовлена до відправки споживачеві, а також вже відправлена, але ще не оплачена;

- дебіторська заборгованість;

- кошти у розрахунках (у касі, на розрахунковому рахунку в банківській установі та ін.).

Фонди обігу призначені для обслуговування сфери обігу.

б) джерелами формування:

· власні (власний капітал) – кошти статутних фондів (для недержавних підприємств); кошти, надані підприємству при його утворенні (для державних підприємств);

· прирівняні до власних (стійкі пасиви) – засоби, які юридично не належать підприємству, але постійно перебувають в його господарському обігу, і які воно використовує (мінімальна підприємства з резерву майбутніх платежів і із заробітної плати, відрахувань на соціальні потреби тощо);

· позикові (позичені) – притягнений для фінансування розвитку підприємства позиковий капітал (довгостроковий та короткостроковий);

· залучені – поточна преторська заборгованість;

· короткострокові фінансові вкладення – вкладення строком до одного року;

в) особливостями планування та принципами організації (способи визначення потреби):

· нормовані – ті, що забезпечують мінімум обігових коштів, необхідних для нормального функціонування підприємства щодо яких установлюється норматив;

· неримовані – інші оборотні засоби, додаткові кошти, потреба в яких не розраховується (грошові кошти на розрахунковому рахунку, дебіторська заборгованість тощо).

Склад основних засобів – це сукупність елементів, що їх утворюють.

Структура оборотних засобів – це співвідношення між окремими їх групами, виражене у відсотках.

Оскільки торговельне підприємство закуповує уже вироблені товари, здійснюючи затрати лише на доведення їх до споживачів, то у складі і структурі оборотних коштів переважають ресурси, вкладені у товарний запас.

 

 

5. Характеристика показників ефективності використання оборотних активів підприємства

а) обіг оборотних засобів днях:

О об.з. (дн.) = ОзхД

Т/о

О1 +О + О +.... Оп

Оз = 2 2

П - 1

де: О3 – середній запас оборотних засобів

Д – кількість днів в періоді

Т/о - товарооборот

 

б) обіг оборотних засобів в разах:

 

О об.з = Т/о

Оз

в) коефіцієнт використання оборотних засобів:

 

К об. з = Оз

Т/о

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 34 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 | 10 | 11 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав