Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система

Читайте также:
  1. A) предложения вправо.
  2. C) осуществление правосудия только судом
  3. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  4. ERP-система
  5. I Нормативные правовые акты
  6. I Объективные характеристики (потребление материальных благ; продолжительность жизни; система образования; время труда; показатель преступности);
  7. I-IV Государственные Думы в России. Избирательные законы. Полномочия, правовой статус депутатов
  8. I. Количественные данные об объекте Мониторинга правоприменения.
  9. I. Профилактику экологических правонарушений.
  10. II. Нормативно-правовые акты делятся на: законы и подзаконные акты.

Лекція 8

на тему „Основи банківського права України”

План лекції

1. Банківське право України: поняття, предмет регулювання, джерела і система.

2. Правовідносини у сфері банківської діяльності та їх суб’єкти.

3. Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України.

4. Правове регулювання грошового обігу і відносин з клієнтами.

5. Правове регулювання валютних операцій банків.

 

Банківське право України: поняття, предмет регулювання, джерела і система

Банківське право – самостійна галузь права, яку складає система норм і інститутів, що регулюють банківську діяльність, організацію і функціонування банківської системи держави.

Банківське право, як і кожна інша галузь права, має притаманний лише їй предмет і метод правового регулювання.

Предметом банківського права є банківська діяльність.

Банківська діяльність - це сукупність систематично здійснюваних з фінансовими активами операцій різних видів, об’єднаних єдиною метою – отримання прибутку.

Банківська діяльність необхідна для досягнення двох цілей:

1) відокремлення спеціальної групи суб’єктів, які обслуговують грошовий обіг;

2) забезпечення державного контролю за цією групою суб’єктів.

Метод банківського права – це сукупність способів і прийомів регулюючого впливу норм певної галузі права на суспільні відносини.

Метод банківського права включає:

1) публічно-правовий метод;

2) приватно-правовий метод.

Перший метод має місце у правовідносинах, з одного боку, між Національним Банком України, який наділений державою владними повноваженнями реєстрації банків, встановлення для них економічних нормативів, застосування санкцій, а з іншого - банками, іншими фінансово-кредитними установами, які зобов’язані неухильно дотримуватись вимог законодавства і Національного Банку України.

Другий метод базується на юридичній рівності сторін і застосовується в правовідносинах між банками і клієнтурою. Підставою для виникнення таких правовідносин є, як правило, договір.

Джерела банківського права:

1) Конституція України (ст. ст. 85, 92, 93, 99, 100, 106);

2) Женевська вексельна конвенція 1930року;

3) Страсбурзька конвенція про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності 1990 року;

4) Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року;

5) Закон України „Про Національний Банк України” від 20 травня 1999 року;

6) Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року;

7) Укази Президента України;

8) Постанови Кабінету Міністрів України;

9) Постанови Правління Національного Банку України.

Система банківського права складається із загальної і особливої частин.

Загальна частина включає норми й інститути, які закріплюють загальні положення банківського права (поняття банківського права, правове положення НБУ, банків).

Особлива частина включає норми й інститути, що регулюють певні системи банківської діяльності (валютні операції банків, договір банківського кредитування).

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 69 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <== 8 ==> | 9 | 10 | 11 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав