Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення

Читайте также:
  1. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання.
  2. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
  3. Біржова угода: ознаки, сутність, зміст,класифікація
  4. Вопрос 27. Земельная реформа 1990 года, цели, задачи
  5. Гуманітарний та соціальний розвиток Збройних Сил України: сутність, мета та принципи
  6. Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація.
  7. Зарубіжний досвід фінансового механізму соціального страхування та його адаптація до умов України
  8. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА
  9. Зміст час механізм

Складовою аграрних відносин є рентні відносини.

З виникненням власності на землю виникає й відповідна їй форма доходу — земельна рента.

Рента (від фр. rendre − "віддана") − це передача частини доходу, створеного землекористувачем, власнику землі.

Отже, земельна рента є економічною формою реалізації власності на землю, частиною надлишкового прибутку.

Причиною її є монополії, характерні для сільського господарства: монополія на землю як об'єкт господарювання і монополія на землю як об'єкт власності, які породжують відповідно три основних види земельної ренти: диференційну, абсолютну й монопольну (рис. 12.5).

 

Рис.12.5 Види земельної ренти

Диференційна рента утворюється незалежно від форм власності на землю. Природними умовами існування диференційної ренти є обмеженість земельних ресурсів, відмінності у природній родючості землі, а також місцезнаходження земельних ділянок відносно ринків збуту сільськогосподарської продукції.

Рис.12.6 Умови створення диференційної ренти

Взаємозв'язок першої і другої диференційної ренти полягає в тому, що вони засновані на використанні родючості земель. Тільки перша рента пов'язана з природною, а друга — з економічною (штучною) родючістю ґрунтів.

Рис. 12.7. Причини, умови формування, джерела та формивилучення диференційної ренти

 

Гіршими вважаються не лише ті землі, що мають гірші природні якості, а й ті, які мають гірші економічні якості, тобто розташовані на великій відстані від пунктів споживання, переробки й реалізації продукції сільського господарства.

За таких умов прибуток від реалізації продукції з середніх і кращих ділянок землі (як за родючістю, так і за місцезнаходженням) буде більшим від середнього. Цей надлишок над середнім прибутком і становить земельну ренту − диференційну.

На гіршій ділянці додаткового доходу понад середній прибуток не створюється, отже, диференційна рента відсутня.

У країнах, де панує приватна власність на землю і діє міжгалузева конкуренція, існує ще й абсолютна рента, яка утворюється на всіх використаних землях, у тому числі й на гірших (рис. 12.8). її причиною є монополія приватної власності на землю, яка закріплює високу норму прибутку У сільському господарстві понад середню норму прибутку.

Абсолютна рента утворюється як надлишок суспільної вартості сільськогосподарської продукції над ціною виробництва (затрати виробництва плюс середній прибуток) (рис. 12.8). Вона виникає тоді, коли існує монополія приватної власності на землю, яка заважає вільному переливанню капіталу з промисловості в сільське господарство, що спричиняє технічне відставання цієї галузі порівняно з промисловістю.

Рис.12.8 Причини, умови формування та форми вилучення абсолютної ренти

 

Абсолютна рента є даниною, яку отримує землевласник на основі права приватної власності.

Крім диференційної і абсолютної ренти існує монопольна рента (рис. 12.9).Вона утворюється на землях особливої якості чи в особливих кліматичних умовах. Тільки на певних землях і в певних природно-кліматичних умовах можливе обмежене виробництво сільськогосподарських продуктів з особливими, унікальними якісними характеристиками (наприклад, особливих сортів винограду та вина із нього, чаю, тютюну, трояндової олії тощо). Оскільки виробництво такої продукції не може бути збільшене за рахунок залучення у сільськогосподарський оборот нових земель, а високий попит на продукцію не задовольняється, з'являється можливість реалізувати таку продукцію за монопольно високими цінами. Рівень цих цін визначається не реальними витратами виробництва продукції, а виключно платоспроможним попитом заможних споживачів цих рідкісних продуктів. Різниця між монопольно високою ціною такого продукту і його вартістю й становитиме монопольну земельну ренту, яка надходить у розпорядження землевласника.

Монопольну ренту можна вважати незаробленим доходом або "квазірентою".

Рис.12.9 Причини, умови формування та форми вилучення монопольної ренти

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 73 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | <== 9 ==> | 10 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав