Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C)& Әл-Фараби

Читайте также:
  1. C)& бухгалтерлік, статистикалық, салықтық және жедел
  2. C)& совокупность специфических навыков
  3. C)& Тогрул
  4. C)& человек, который стремится к выгоде

*****

Қожа Ахмет Яссауидің көзқарастарын қай бағытқа жатқызамыз:

C)& Суфизмге

*****

Кант іліміндегі құндылық ретіндегі қайырымдылық идеалы ...

D)& абсолюттік адамгершілік заңы

*****

Түйсіктер арқылы адамға млім болатын, сол түйсіктер арқылы көшірмесі алынатын, бейнесі жасалатын, обьективтік шындықты белгілеу үшін қолданылатын философиялық каатегорияны көрсет:

B)& Материя

*****

Материяның қандай анықтамасы, философия жне жаратылыстану саласындағы XIX-XX ғасырлардағы дағдарысқа себеп болды?

E)& Материя-ол зат және өріс

*****

“Мен және менің түйсіктерім ғана тіршілік етеді” деген көзқарас мына бағыттардың өкіліне жатады:

E)& субъективті идеализмнің

*****

Тарихтыњ материалистік түсінігін бірінші рет жасаған кім:

E)& К.Маркс

*****

Материализм және эмпириокритицизм еңбегінің авторы:

D)& Ленин

*****

Кеңістік пен уақыт деген адамдардың сырттан алған әсерін қабылдаудың априорлық сезімдік формасы – деп тұжырымдаған неміс ойшылы:

B)& Кант

*****

Қозѓалыстың ішкі өзіне қарама қарсы бір сәті:

E)& Тыныштық

*****

Философия, мораль, дін – болмыстың қай формасына жатады:

A)& объективтендірілген рухани болмыс

*****

Пико делла Мирандола философиясындағы адамның басты ерекшелігі

C)& Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі

*****

“Неміс идеологиясының” авторы:

C)& Маркс

*****

«Заратустра осылай деді» еңбегінің авторы:

D)& Ф.Ницше

*****

Өмір философиясының өкілі:

B)& Ницше

*****

Зерттеудің индуктивті әдісінің негізін салушы:

B)& Ф.Бэкон

*****

Жекеліктен жалпылыққа өту қалай аталады:

D)& индукция

*****

Левиафан ењбегінің авторы:

E)& Гоббс

*****

Философиялық герменевтика түсінігі.

B)& текст

*****

М. Хайдегерше «тіл» деген ол-

D)& болмыстың үйі

*****

Адам мен қоғам болмыстың қай формасына жатады

B)& әлеуметтік

*****

«Қоғамдық-экономикалық формация» түсінігін енгізген

B)& Маркс

*****

Шопенгауер Гегельдің абсолюттік рухының орнына мынаны ұсынады.

D)& еріктілік

*****

Қайта өрлеу дәуірінде гелиоцентризмді кім ұсынды

C)& Коперник

*****

Жалпылықтан жекелікке өту

A)& дедукция

*****

Шпенглер бойынша өркениет-бұл

D)& мәдениеттің акыры

*****

Адам мен мәдениеттегі аполлондық және дионистік бастамалар туралы бірінші рет айтқан кім болатын?

D)& Ницше

*****

Канттың пікірінше нағыз философиялық пән болып табылатын төрт сұрақ бар. Келесіде көрсетілгендердің қайсысы артық?

C)& Әлемнің түп негізі неде?

*****

Экзистенциализмнің негізін салушы ,,Немесе-немесе,, атты шығарманы жазған

B)& Серен Кьеркегор

*****

Тарих дегеніміз қазіргі кезде жүргізіліп жатқан саясат-бұл пікірді айтқан кім?

B)& Макиавелли

*****

К.Попердің белгілі шығармаларының бірі- ,,Ашық қоғам және оның,…………..,,.

A)& жаулары

*****

,,Дін дегеніміз.. жүрексіз әлемнің жүрегі…,, дін туралы осылайша пікір түйген төмендегілердің қайсысы?


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> | 4 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав