Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D)& Маркс

Читайте также:
  1. D)& ғылыми теорияға
  2. D)& XV – XІI вв. до н.э.
  3. D)& бухгалтерлік есеп
  4. D)& кезең ішіндегі ақшалай қаражаттардың қозғалысы жөніндегі есептілік
  5. D)& произошло эволюционным путем
  6. D)& төмен және солға
  7. D)& шекті табыс шекті
  8. А.Смит, Д. Рикардо, Ж.Б.Сэй, Т.Мальтус, Дж. С. Милль, К. Маркс
  9. Б) Западники, славянофилы, народники, марксисты.

*****

«Культура» термині қай тілден алынған?

B)& Латын

*****

«Анимизм», «тотемизм» ұғымдары кімнің еңбегінде жақсы талданған?

C)& Э. Тайлор

*****

«Цивилизация» ұғымының бастапқы этимологиялық маѓынасы:

C)& Азаматтық қоғам

*****

«Нигилизм» терминінің мағынасы қандай?

B)& Мәденниеттің құндылықтарын түгелдей дерлік жоққа шығару

*****

«Вестернизация» деген не?

A)& Батыстандыру

*****

«Адам не деген құбыжық?» - бұл сауалды өзіне қойған ...

A)& Б.Паскаль

*****

Адамның постмодернистік (модернистіктен кейінгі) тұжырымдамасы қандай?

C)& Тоталитаризмге жол берме, біреудің еркіне көнбе, асқақтық пен әсемдікке ұмтыл

*****

«Абсурд(Сандырақ)» философиясының авторы:

E)& Камю

*****

«Постиндустриалды қоғам» терминінің авторы кім?

B)& Д.Белл

*****

Гендер – дегеніміз ол?

D)& Әлеуметтік жыныс

*****

Эпистемологияның анықтамасы

C)& білім - туралы ілім

*****

Канттың антиномиялары бұл…

C)& шешілмейтін қайшылықтар

*****

“Ноосфера” термині нені білдіреді

B)& ақыл ойдың үстемдік құрған сферасы

*****

Орыс философиясының жалпы келбетін көрсетініз

C)& діни-адамгершілік сипатта болды

*****

Обьективтік білімге қол жеткізудің мүмкіндігін терістеу қалай аталады?

A)& агностицизм

*****

Фихтенің философиялық жүйесі қалай аталады?

D)& трансцендентальды идеализм жүйесі

*****

Гносеологиядаѓы негізгі категорияны көрсет?

C)& ақиқат

*****

Қай философ өз философиясында “Жоғарғы адам” идеясын келтіреді?

A)& Ницше

*****

Қазақ ойшылы Шәкәрім үшін ең маңызды ғылым қайсы?

D)& ұждан ғылымы

*****

Гегельдің көз-қарастарының негігі ерекшелігі

A)& диалектикалық

*****

Гегель философиясындағы дүние жүзілік тарихтың субъектісі қайсы?

A)& рух

*****

Гегельдің ең басты жұмысының аты қалай аталады?

B)& Рух феноменологиясы

*****

Идеалистік диалектиканың жүйесін жасаған неміс ойшылы:

A)& Гегель

*****

Канттың Мен нені біле аламын? Мен не істеуім керек? Мен неге үміттене аламын?, деген әйгілі сұрақтарының мәні неде?

B)& адам деген не

*****

Ұжымдық санасыздық концепциясын кім ұсынды?

C)& Юнг

*****

Фундаментальды еңбек “Капиталдың” авторы

B)& Маркс

*****

Мына “білім-күш”афоризмі кімдікі?

C)& Бэкон

*****

Хомяков, Киреевский, Аксаков қай бағытқа жатады

A)& славяншылдыққа

*****

Платон идеяларын мистикалық тұрѓыдан өңдеген:

C)& неоплатонизм

*****

Эмпиризімдегі танымның бастамасы:

B)& танымның бастамасы тәжірибе

*****

Психоанализ философиясындаѓы негізгі ұғым:

C)& санасыздық

*****

Неміс классикалық философиясындаѓы антропологиялық принциптің авторы

E)& Фейербах

*****

«Үрей мен қалшыл» еңбегінің авторы:

C)& С.Кьеркегор

*****

Эмпириокритицизм өкілі кім?

D)& Авенариус

*****

“Таза зердеге сын” атты шыѓарманың авторы кім?

A)& Кант

*****

Пантеизмнің мағынасы

C)& табиғат пен құдай бірдей және олар бірлікте

*****

Әсемдік әлемді құтқарады – деген ойшыл:


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав