Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Організація і створення шкільного музею.

Читайте также:
  1. Взаємодія сім'ї і дошкільного закладу у вихованні дітей
  2. Види трудових об’єднань в сучасній школі та організація продуктивної праці в них
  3. Вихователь дошкільного закладу та вчитель початкової школи як суб’єкти педагогічної діяльності.
  4. Всесвітня організація інтелектуальної власності
  5. Готовність до шкільного навчання розумово відсталих дітей
  6. Завдання і організація позакласного читання в початкових класах. Етапи формування читацької самостійності школярів.
  7. Засоби валеологічного виховання дітей дошкільного віку
  8. Історія створення та розвитку ГІС
  9. Класифікація і створення нумізматичної колекції
  10. Комунікації в організаціях та ефективність управління

Організація музею є результатом цілеспрямованої творчої пошуково-дослідницької та збиральницької діяльності учнів і можлива за наявності:

- активу однодумців (учнів, педагогів, спеціалістів музейної справи тощо), спроможного здійснювати систематичну пошукову, фондову, експозиційну, культурно-освітню роботу;

- фонду музейних предметів – оригінальних пам’яток історії, культури, природи, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі, на основі яких побудована експозиція певного профілю;

- приміщення (окремого, ізольованого) і обладнання, які забезпечують збереження, вивчення і експонування музейних колекцій.

Профіль музею визначається колективом педагогів і учнів згідно з педагогічною доцільністю та характером наявних колекцій пам’яток історії, культури і природи.

Коли в навчальному закладі у відповідному вимогам приміщенні створені експозиції, визначено профіль музею, повстає питання про відкриття музею. Це питання вирішується колективом педагогів і учнів закладу освіти. Рішення (наказ) про відкриття музею оформлюється наказом керівника закладу освіти за погодженням з районним відділом освіти.

Музей у своїй діяльності керується “Положенням про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України” і на основі цього документу створюють свій Статут.

Шкільний музей дотримується вимог щодо наявності фонду музейних пред­метів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі, оригінальних пам’яток історії, культури, природи, на основі яких побудована експозиція певного профілю.

Прийнято рішення (наказ) про створення, складено свій власний Статут, зроблено опис музейних предметів в інвентарній книзі, після чого шкільний музей може здійснити реєстрацію.

Комісія проводить обстеження музею, складає акт обстеження і приймає рішення про реєстрацію шкільного музею. Музею видається свідоцтво, складається уніфікований паспорт, після чого він отримує статус музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України.

Отримавши офіційне визнання, статус музею при закладі освіти та взяття на облік, шкільний музей організовує дослідницьку роботу згідно з тематикою музею, вивчає літературно-історичні джерела та першоджерела знань з історії, природи та суспільства; систематично поповнює фонди, забезпечує збереження музейних предметів, організує їх облік, створює і поповнює експозиції та виставки, проводить освітньо-виховну роботу серед учнів і населення, надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі.

Діючий шкільний музей повинен мати всю необхідну документацію і матеріали необхідних методичних рекомендацій.

На всі матеріали, які поступають в музей, необхідно складати акти прийому в двох екземплярах (один залишається в музеї, другий вручається особі, яка передає матеріали).

Перелік основних документів шкільного музею:

Наказ (копія) про створення музею в закладі освіти.

Статут шкільного музею (на основі Положення про музей).

Акти прийому та передачі предметів та експонатів.

Картотека опису музейних експонатів.

Тексти екскурсій.

Акт обстеження музею. *

Свідоцтво про реєстрацію музею. *

Уніфікований паспорт. *

Інвентарна книга фонду музейних предметів.

10.Журнал планування та обліку роботи музею.

*документи оформлюються обласною комісією під час реєстрації музею

Наказ про створення шкільного музею

Рішення про створення музею може бути прийнято його засновниками (керівником закладу освіти за ініціативи педагогічного, учнівського та студентського колективів) при умові наявності:

- активу однодумців (учнів, студентів, педагогічних працівників, спеціалістів музейної справи, громадськості тощо), спроможного виконувати пошуково-дослідницьку, збиральницьку, фондову, експозиційну, просвітницьку роботу;

- педагога, який би очолив роботу по створенню музею.

Профіль музею визначається колективом педагогів, учнів, студентів згідно з педагогічною діяльністю та характером наявних колекцій пам’яток історії, культури і природи. За своїми профілями музеї поділяються на такі види: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо.

Створення музею є результатом цілеспрямованої систематичної, творчої пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи.

Наказ про відкриття музею видається його засновником.

В наказі обов’язково повинно бути зазначено чотири головних вимоги:

1. Рішення (педагогічної ради, педколективу, сільської ради, міської ради, адміністрації школи тощо), на підставі якого виданий наказ про створення та відкриття музею (із зазначенням дати).

2. Виділення окремого ізольованого приміщення із зазначенням площі (м2).

3. Призначення громадського директора шкільного музею (прізвище, ім’я та по батькові, посада, фах).

4. Організація та створення музейної ради (кількісний та персональний склад).
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 51 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав