Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновки

Читайте также:
  1. Висновки
  2. Висновки
  3. Висновки
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. ВИСНОВКИ
  7. ВИСНОВКИ
  8. Висновки
  9. ВИСНОВКИ

 

З вищенаведеного можна зробити наступні висновки:

Банки як основа кредитної системи виступають головними посередниками у всьому комплексі взаємовідносин між різними суб'єктами ринкової економіки. Виникнення і розвиток банків був об'єктивно зумовлений еволюцією кредитних відносин та став важливим етапом на шляху економічного прогресу суспільства.

 

Особливості різнобічної діяльності банку в ринкових умовах можуть бути виражені за допомогою його функцій, що одночасно розкривають і суть банку як специфічного інституту товарного господарства. Основними функціями банків є:

 

посередництво в кредиті;

 

2) акумулювання вільних коштів і перетворення їх в капітал;

 

3) посередництво в платежах;

 

створення кредитних засобів обігу.

Банки беруть на себе відповідальність за своєчасне і повне виконання доручень своїх клієнтів по здійсненню платежів. З цією метою застосовуються найбільш сучасні форми обчислювальної техніки і комунікацій, які дозволяють в оптимальні строки проводити розрахунки та забезпечують надійний контроль за їх здійсненням.

 

Комерційні банки ¾ це багатопрофільні кредитні установи, що здійснюють операції у різних секторах ринку позичкових капіталів, обслуговуючи підприємства всіх галузей економіки та населення.

Основними функціями комерційних банків, що визначають їх суть та роль у кредитній системі, є: прийом депозитів від юридичних та фізичних осіб; кредитування підприємств і населення; організація та здійснення розрахунків у господарстві; випуск кредитних знарядь обігу. Усі функції тісно пов¢язані між собою та дозволяють комерційному банку виступати у якості органа, що емітує платіжні засоби для обслуговування усього кругообороту капіталу в процесі виробництва й обігу товарів.

 

 

Література

 

1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. - Ростов-на-Дону, 1996. - С.169-176.

 

2. Базилевич В.Д. та ін. Макроекономіка, опорний конспект лекцій. -К., 1997.

 

3. Баликоев В.В. Общая экономическая теория -Новосибирск. 1997.- С. 338-346.

 

4. Барр Раймон. Политэкономия. - М., 1995.

 

5. Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. - К., 1998.

 

6. Введение в рыночную экономику / Под ред. А.Я. Лифшица. -М., 1994.

 

7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика - СПб, 2000.

 

8. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика. - СПб, 1997.

 

9. Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: Основи, 1998.

 

10. Дадаян В.С. Макроэкономика для всех. - Дубно, 1996.

 

11. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.

 

12. Економіка України / За ред. Б.Ф. Заболоцького. - Львів, 1997.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 31 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав