Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаткова

Читайте также:
  1. Додаткова
  2. Додаткова
  3. Додаткова
  4. Додаткова
  5. Додаткова
  6. Додаткова
  7. Додаткова інформація
  8. Додаткова інформація
  9. Додаткова література

4.Амосов Н.М. Розмышление о здоровье. – М.: Физическая культура и спорт, 1987. – 192с.

5. Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология (избраные лекции). К.: Здоров’я, 1998. – 248с.

6. Апанасенко Г. Л. Книга о здоровье. – К.: Медкнига, 2007. – 132с.

7. Брехман И. И. Валеология – наука про здоровье. – Л.: Наука, 1987, - 125с.

8.Вайтенко В. П. Здоровьездоровых. – К.: Здоровье, 1991. – 246с.

9. Грушко В.С Основи здорового способу життя. – Тернопіль, 1999. – 368с.

10. Гогулан М. Ф. Законы здоровья. – М.: Советский спорт, 2000. – 224с.

11.Дойзер Э. Здоровье спортсмена: Пер с нем. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 136с.

12. Купер К. Аэробика для хорошого самочуствия: Пер с англ. – М.: Физкультура и спорт, 1987, - 192с.

13. Муравов И.В. Оздоровительныееффектыфизическойкультуры и спорта. – К.: «Здоровье», 1989. – 267с.

14. Хорошуха М. Ф. Методичні рекомендації з питань проведення практичних занять дихання за методикою К. П. Буйтенко – К.: Ун – т «Україна», 2008. – 45с.

15. Хорошуха М. Ф. Методичні рекомендації з питань проведення практичних занять по загартуванню студентської молоді силами Природи за системою П. К. Іванова. – К.: Ун – т «Україна», 2008. – 72с.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Питання до заліку

1. Що вивчає дисципліна «Педагогіка здоров’я»?

2. Мета та завдання дисципліни.

3. Що вивчає дисципліна «Валеологія»?

4. Методологічні основи та основні задачі валеології.

5. Що таке фармакосанація та фармакопрофілактика?

6. Визначення понять «здоров’я» та «хвороба».

7. Що таке «третій стан»?

8. Суспільне та індивідуальне здоров’я.

9. Що таке інтегративних підхід до оздоровлення?

10. Що таке «безпечний рівень здоров’я»?

11. Шляхи виходу на «безпечний рівень здоров’я»?

12. Назвіть показники, які характеризують «безпечний рівень здоров’я»?

13. Характеристика етапів оздоровлення.

14. Як ви розумієте поняття: «Здоровий спосіб життя – це те, що дозволяє зберегти здоров’я на «безпечному рівні»?

15. Основні складові здорового способу життя.

16. Оздоровче тренування – заслон від захворювань і передчасного старіння.

17. Фізичні навантаження як фактор підвищення розумової та фізичної працездатності людини.

18. Назвіть основні принципи і методи оздоровчого фізичного тренування.

19. Принципи дозування фізичних навантажень.

20. Лікарський контроль за ефективністю оздоровчого тренування.

21. Що таке гіпоксичне тренування?

22. Як можна «змоделювати» гіпоксичне тренування в умовах своєї квартири?

23. Значення раціонального харчування для здорової людини.

24. Основні атрибути раціонального харчування за К. Купером і М. Кошмаком.

25. Дихання за методом К. П. Буйтенка.

26. Що таке ВЛГД?

27. Показання і протипоказання методу ВЛГД.

28. Фізіологічна суть дихання за методом К. П. Буйтенка.

29. Визначення контрольної та максимальної пауз.

30. Застосування методу ВЛГД в практиці фізичної реабілітації.

31. Система природного оздоровлення людини Порфирія Іванова.

32. В чому полягає ідея оздоровлення людини в суспільстві П. К. Іванова?

33. Як ви розумієте проблему гармонійного поєднання фізичного і духовного в формуванні і збереженні здоров’я?

34. Методика природного загартовування.

35. Система П. К. Іванова як засіб виживання в умовах підвищеної радіації.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 42 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав