Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаткова

Читайте также:
  1. Додаткова
  2. Додаткова
  3. Додаткова
  4. Додаткова
  5. Додаткова
  6. Додаткова
  7. Додаткова інформація
  8. Додаткова інформація
  9. Додаткова література

 

Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навч. посібник. – К.: Наукова думка, 2000.

 

Соболь С.Н. Предпринимательство: начало бизнеса. – К.: Венчур, 1994.

 

Тирпак І.В., Тирпак В.І. Організаційні структури бізнесу: порядок створення і функціонування. – Тернопіль: Джура, 1998.

 

Хизрич Р., Петерс М. Предпринимательство / или как завести собственное дело и добиться успеха/. – М., 1993.

 

Энциклопедия малого бизнеса или как начать свое дело: Пер. с англ. / Под ред. А.Т. Слука. – М., 1994.


 

4. Тести для перевірки знань

2) Індивідуальне підприємництво може здійснюватися у формі:

a) командитного товариства

б) приватного підприємства

в) акціонерного товариства

г) підприємницької діяльності фізичної особи

2) До традиційних способів започаткування бізнесу відносять:

а) створення нового підприємства “з нуля”

б) придбання вже існуючої фірми

в) виокремлення частки виробничої компанії та надання їй статусу окремого підприємства

г) діяльність в рамках дочірньої фірми

д) купівля франшизи

3) У межах роботи по створенню власного бізнесу:

а) здійснюється пошук підприємницької ідеї

б) обґрунтовуються способи досягнення підприємством його цілей

в) обирається сфера майбутньої діяльності

г) обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу

д) визначається місія підприємства

4) До методів індивідуального творчого пошуку підприємницьких ідей слід віднести:

а) метод аналогій

б) метод контрольних запитань

в) метод ідеалізації

г) метод інверсії

д) метод конференції ідей

 

 

5) До внутрішніх спонукань підприємця щодо створення власного бізнесу відносяться:

а) працювати творчо

б) отримувати якомога більше грошей

в) братися лише за такі справи, для виконання яких є необхідні знання та навички

г) зазнати визнання професіоналів в обраній сфері

д) реалізувати власну ідею

6) До елементів процесу обґрунтування ідеї створення власної справи відносять:

а) визначення ринкового сегменту

б) найом персоналу для реалізації ідеї

в) вибір організаційно-правової форми підприємства

г) економічне обґрунтування ефективності запропонованого проекту

д) розробка ринкової стратегії реалізації підприємницької ідеї

е) укладання договорів з постачальниками і споживачами

7) Ознаками, що є спільними для статуту і установчого договору є:

a) мета складання і використання

б) структура

в) юридична сила

г) процедура затвердження

д) взаємозалежність

8) Форма організації бізнесу, за якої частина партнерів несе повну відповідальність за борги фірми, а решти – обмежену називається:

a) приватне підприємство

б) товариство з обмеженою відповідальністю

в) командитне товариство

г) акціонерне товариство

д) товариство з додатковою відповідальністю

9) Організаційна форма бізнесу - це:

а) вид підприємства, створеного відповідно до законодавства

б) система норм, що визначають взаємовідносини даного бізнесу з державою та між партнерами даного підприємства

в) форма власності, на якій заснований бізнес

г) тип (вид) підприємницької діяльності

10) Основними критеріями вибору форми організації бізнесу є:

а) місце розташування фірми

б) відповідальність (обмежена, додаткова, необмежена)

в) початкові фінансові потреби

г) збалансованість управлінських здібностей підприємця

д) особливості ринку продукту даного бізнесу

е) система оподаткування


Тест для перевірки рівня психологічної готовності

до здійснення власного бізнесу.

Відповідайте “так” чи “ні”.

1. Я б скоріше ризикнув розпочати власну справу, аніж працювати на когось.

2. Ніколи не піду на таку роботу, де прийдеться багато їздити у відрядження.

3. Якби я грав у азартні ігри, ніколи б не робив малих ставок.

4. Мені подобається поліпшувати своє життя завдяки новим ідеям.

5. Ніколи не кину роботу, доки не знайду іншого місця.

6. Я не схильний до ризику з метою розширення власного кругозору.

7. Знаючи, що якась конкретна справа може закінчитися невдачею, я не став би вкладати в неї кошти, навіть якщо у випадку удачі виграш міг би бути великим.

8. Я бажав би випробувати в житті якомога більше.

9. Я не відчуваю в собі особливої потреби в збуджуючих подіях.

10. Я не володію великою енергією.

11. Я можу без забруднень продукувати багато нових прибуткових ідей.

12. Я не став би споритися на суму, якої в даний час не маю.

13. Мені подобається пропонувати що-небудь нове, навіть якщо реакцію керівництва на мої пропозиції не можна передбачити.

14. Я готовий приймати участь лише у таких угодах, що є достатньо визначеними.

15. Менш надійна робота з більшим доходом приваблює мене більше, ніж надійніша робота з середнім доходом.

16. По характеру я не дуже незалежний.

Підведіть підсумки! Зарахуйте собі по 1 очку:

за кожну відповідь “так” на питання 1,3,4,8,10,11,13,15 і

за кожну відповідь ”ні” на питання 2,5,6,7,9,12,14,16.

Якщо набрана Вами сума вище 13, то психологічно Ви вже готові стати підприємцем. Залишилося перевірити свої знання.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 42 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав