Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

До підготовки практичних і лабораторнмх занятьтаі участі в їх проведенні

Читайте также:
  1. Ведучі лекційних, семінарських та практичних занять
  2. Види впливу, що можуть мати місце при проведенні слідчо-процесуальних дій.
  3. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  4. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ
  5. Етап підготовки до введення задач даного виду
  6. Етапи формування практичних умінь та навичок.
  7. за напрямом підготовки
  8. Зміст указівок студентам щодо методики підготовки рефератів (доповідей) і навчальної групи в цілому до заняття.
  9. Матеріали для самоконтролю якості підготовки.

Інструктивно-методичні матеріали

До практичних і лабораторних занять, модуль 1

Методичні рекомендації до підготовки практичних і лабораторних занять та участі в їх проведенні.

Заняття №1. Вступ до педагогічної професії: Сутність і структура педагогічної діяльності

Заняття №2. Витоки педагогічної майстерності.

Заняття №3. Мовлення вчителя. Розповідь.

Заняття №4. Педагогічна техніка вчителя.

Заняття №5. Техніка мовлення вчителя.

7. Заняття №6. Конкурс майстерності вчителя в педагогічній розповіді «Я хочу розповісти вам…»

Методичні рекомендації

до підготовки практичних і лабораторнмх занятьтаі участі в їх проведенні

Практичні і лабораторні заняття – форми навчання, на яких обговорюються попередньо визначені питання теми, виконуються вправи, здійснюється рецензування виступів, аналізуються ситуації, до яких студенти готуються на підставі опрацювання рекомендованої літератури та запропонованих завдань. На практичному знятті студенти перевіряють, поглиблюють та закріплюють знання з курсу з метою формування професійної позиції у розв’язанні педагогічних задач стосовно визначеної теми. Значна увага приділяється набуттю професійних умінь у процесі тренінгу.

Підготовка занять має містити такі записи у зошитах:

o Номер заняття. Назва теми.

o Опорні поняття до теми.

o Виклад відповідей на питання плану із зазначенням самого питання і стислих основних тез (доцільно у вигляді схем, детального плану).

o Конспекти першоджерел (назва, автор, основні думки з урахуванням відповідей на дидактичні завдання, вміщені в кінці тексту).

o Результати опрацювання тестів самообстеження і самоконтролю.

o Стислий виклад на питання до аналізованої ситуації.

Крім того, студенти знайомляться з системою вправ, поданих у підручнику, для виконання їх в аудиторії.

.На заняттях студенти відповідають перед групою, демонструючи знання і розуміння матеріалу. Враховується педагогічна позиція, яка виявляється не лише у прагненні викласти інформацію, а й у міркуванні разом з аудиторією над проблемами курсу, у бажанні поділитися своїми думками, допомогти зрозуміти питання, переконати у власних висновках. Кожен студент має змогу виявити свою активність: в аналізі питань, доповненні до відповідей, рецензуванні, виконанні педагогічних ролей.

Підготовка до заняття оцінюється у 5 балів, якщо містить:

Ø Визначення опорних понять до теми – 1 бал,

Ø Схемоконспект відповідей на питання плану заняття – 1 бал,

Ø Конспекти 2-х першоджерел – 1 бал,

Ø Результати опрацювання тестів самообстеження і самоконтролю- 1 бал,

Ø Аналіз ситуації – 1 бал.

Робота на занятті оцінюється за п′ятибальною системою, а саме:

Ø Усний виступ з питань плану заняття..

Ø Доповнення або рецензування..

Ø Виконання творчих завдань (черговий учитель, філософ, візуалізатор, контролер).

Робота над модулем курсу завершується висновком:”Мої здобутки на заняттях з педагогічної майстерності, проблеми і побажання”, який представляється в зошиті.

Результати роботи студента на занятті фіксуються в обліковій картці.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 37 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав